Connect with us

Læserbreve

SF foreslår ny organisering af lægevagten

Offentliggjort for

den

Annette Blynel (SF). Privatfoto.
Annette Blynel (SF). Privatfoto.

Læserbrev af Annette Blynel (SF), medlem af regionsrådet, gruppeformand og spidskandidat for SF i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg.

Udfordringerne med den private lægevagt fortsætter.

Først handlede det om vildt høje honorarer, så fortsatte lægerne med at sløre lydfiler, på trods af politisk modstand og nu viser det sig, at der er lange ventetider til stor gene og utryghed for borgerne i Region Syddanmark.

Aviserne har de seneste dage fortalt om ”desperate fynboer fanget i lægevagtens telefon-kaos” med ventetider på op til 49 min. før man kan komme igennem.

Mon ikke vi alle kan forstå hvilken angst og usikkerhed det giver, når man står med en alvorlig syg eller tilskadekommen pårørende. Jeg kan i hvert fald godt.

Der er en klar aftale om en maximal ventetid på op til 5 minutter. OK – der kan selvfølgelig være situationer med alvorlige epidemier eller lign., som kan give ekstraordinært pres. Men det er jo ikke det, der er tilfældet lige nu.

Begrundelsen er ifølge vagtchefen, at det er vanskeligt at få læger til at påtage sig opgaven.

Når det ikke fungerer, er det klart, man bliver så bange, at man i stedet ringer 112. Og vi kan vist alle være enige om, at det ikke er den korrekte anvendelse af vores ambulance beredskab.
Det dur simpelthen ikke.

Som SF’er bryder jeg mig bestemt ikke om, at vi er afhængige af de private praktiserende lægers interesse for området. Vi har hørt flere læger udtale sig om, at de ikke ønsker den tjans, og det på trods af det faktisk er en temmelig velbetalt tjans!

De vil hellere være sammen med deres familier – og ok med det, men så lad os i fællesskab få set på at indrette os anderledes.

SF vil derfor bede om en drøftelse i det politiske udvalg efter sommerferien. Vi skal have en grundig overvejelse om en anden organisering. Måske på samme måde som Region Hovedstaden – og senest også Region Sjælland. Her har man hjemtaget opgaven fra de private læger og organiseret den i offentligt regi.

Fra starten var det en meget udskældt ordning (mest fra de praktiserende læger), men nu er alle vist enige om, at det fungerer perfekt.

Vi er simpelthen nødt politisk at tage problemerne alvorligt. Der SKAL sikres hurtig kontakt til lægevagt og skadestue. Og det kan kun gå for langsomt.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læserbreve

Alle har ret til natur

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Filip Bekic Bladt (S). Privatfoto.

Læserbrev af Filip Bekic Bladt (S), formand og byrådskandidat, Anne-Mariesvej 15, 6000 Kolding.

Om man bor i Kolding midtby eller andre steder i vores kommune, så skal alle have adgang til natur i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der er mange grunde til, at naturen er vigtig.

Selvfølgelig for dyrene og de mange forskellige plantearter, men også for os mennesker. Blandt andet ved man, at naturen er med til at udvikle og forebygge en sund krop, den er med til at modvirke stress og fremme læring, og så viser flere undersøgelser også, at naturoplevelser gør os mere bevidste på at passe på naturen.

Derfor har vi et ansvar for at sikre, at alle mennesker i vores kommune har natur tæt på sig. Grønne rekreative åndehuller som parker, skove osv., hvor man på gåafstand kan komme ud i naturen.

Det betyder også, at vi skal prioritere det mere. Vi mener, at når man laver bebyggelse på områder, hvor der før lå natur, så skal det kompenseres. Det vil sige, at hvis vi bygger højhuse i et område, hvor der førhen lå en park, så skal vi have den park et andet sted.

Det mener vi, fordi naturen har en værdi for mennesker, en værdi som vi skal sætte pris på. En værdi som ikke længeres er en selvfølge mere og som vi derfor skal prioritere højt. Ellers risikerer vi områder uden særlig meget natur.

Når vi snakker bedre bymidte eller bedre bymiljø, bliver vi nødt til at tænke naturen ind. Naturen er med til at sikre det bedste bymiljø.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Læserbreve

Nationalparker i Danmark

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Foto: Kerstin Riemer/Pixabay (Modelfoto)

Læserbrev af Arne Eriksen, Kløvervej 17, 6000 Kolding.

Nu skal vi have nationalparker i Danmark og hele 23 steder skal udpeges lokal. Inden nytår 2022 skal man have fundet 11 steder.

Jeg har været på hesteryg 8 gange i Rocky Mountains i Canada og de fleste gange har det været i Banff National Park, der er på størrelse med Sjælland.

For at vi kan komme ud i parken, skal Outfitteren, guide, der lægger hest, telt og kokkepige til, i oktober måned 2021 ansøge om tilladelse til ruten i 2022, hvor mange dage og hvor mange turister, han nu vil tage med ud i bjergene.

Behøver jeg at nævne, at han også skal betale en parkafgift ved ansøgningen.

Når vi er ude på turen i bjergene, må man ikke kunne se, at vi har været der. Der er meget strenge restriktioner, ja de er så strenge, at man til tider føler, må vi nu også være her i Parken. Reglerne er meget rigide.

Det kan godt være, at ved oprettelsen af en nationalpark i Danmark, er reglerne meget milde, men om 25 – 30 år har man lavet reglerne så stramme, at selv mountainbike ikke må køre i nationalparkerne.

Nu har man fået indført ulve i den danske natur, en skønne dag skal vi også have bjørne til at gå vilde omkring.

Ifølge vores ”såkaldte” natur-profeter, skal vi også have hegn omkring skove, så dyrene kan passe sig selv og ikke genere landmændene.

Resultatet har vi jo set i Mols Nationalpark, hvor dyrene sultede pga. fødemangel. Man måtte jo ikke fodre dem? fordi da forsvinder ideen med en vild natur.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Læserbreve

Skal Stenderupskovene være naturnationalpark?

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Knud Erik Langhoff og Gitte Grønbæk. Privatfoto.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff (C), borgmesterkandidat, Mariavej 9, 6091 Bjert og Gitte Grønbæk (C), byrådskandidat, Fynslundvej 41, 6064 Jordrup.

Det lyder rigtig godt, når Naturstyrelsen skriver, at naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser.

I naturnationalparker skal skoven være urørt skov, og der bliver udsat store græssende dyr, som skal hegnes inde. Dyrene tvinges til at æde i bund hen over vinteren, så områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov.

Men – med hegn indhegner man samtidig de rigtige vilde dyr, og de bliver begrænset i deres færden. Og i urørt skov skal ingen træer udnyttes men skal rådne op. Hermed frigives CO2, hvilket belaster klimaet.

I Konservative vil vi foreslå, at vi ser nærmere på den nyeste forskning, som viser, at man kan opnå høj biodiversitet ved skånsomt at fælde de største træer og udnytte dem til byggematerialer og samtidig skabe mulighed for, at nye træer spirer frem og vokser op.

På den måde får man en skov med høj biodiversitet, samtidig med at man kan udnytte meget af træet.

Der skal også efterlades meget dødt træ. Det er levesteder for en række sjældne arter.

Undersøgelser i Tyskland har vist, at biodiversiteten er i mindst i urørt skov. Og danske undersøgelser viser, at biodiversiteten har fået bedre vilkår i de danske skove, og at der er fremgang for fugle og planter og nogle uddøde skovlevende arter er dukket op igen.

Vi vil gerne invitere til, at der findes nogle gode løsninger for Stenderupskovene. Løsninger, hvor vi styrker biodiversiteten, uden at vi skal udsætte ”vilde” husdyr og indhegne skovens vilde dyr.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Læserbreve

Fokus på os der bor i kommunen

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Hans Holmer (SF). Foto: BlumePress (Arkivfoto)

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand for SF og byrådsmedlem, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Der har i alt for mange år brugt for meget tid og kræfter på at snakke om dem der ikke bor i kommunen.

Lad os nu bruge vores energi, og skabe nogle gode livsbetingelser på os der rent faktisk bor her i kommunen.

Jeg vil gå forrest i et nyt byråd om at investeres massivt i vores folkeskole, daginstitutioner, vores sårbare, natur, fritidsfaciliteter- og kulturliv. Det vil jeg først og fremmest til glæde for så os der bor i Kolding kommunen, så vi får en bedre hverdag og fremtid.

-Men jeg er også sikker på, at når du så taler med andre folk i din familie, med dine venner og bekendte og de hører om vores gode tilbud vi har i Kolding kommune, så vil det måske få nogen til at flytte hertil. Det kan så være en sidegevinst. Men det skal ikke være der vi som politikker lægger alt vores fokus

Vi skal sammen bygge videre på alt det gode i kommunen. Vi er en historisk kommune. Vi har en aktiv midtby der er under god udvikling. Vi har noget fantastisk natur. Vi har stærke centerbyer og landsbyer. Vi har gode folkeskoler og daginstitutioner, som dog er under pres. Vi har et stærkt kultur- og fritidstilbud, som vi også kan udvikle. Vi har en god ældrepleje, som vi helt sikkert kan gøre endnu bedre. Og vi har væresteder som vi også kan give et løft.

-JA vi har mange styrker i Kolding kommune. Lad os nu sammen løfte vores kommune og sikre et godt liv for os der allerede bor i kommunen.

-Hvis vi så hver især fortæller om det fantastiske smørhul Kolding kommune er, når vi møder andre mennesker, så er jeg sikker på at kommunen går en lys fremtid i møde.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Læserbreve

Den politiske organisation i Kolding skal slankes

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Knud Erik Langhoff (C). Privatfoto.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff (C), borgmesterkandidat, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Konservative i Kolding ønsker, at den politiske organisation i Kolding bliver slanket, således at organisationen fremover afspejler, hvad der er bedst for Kommunens borgere og mest effektivt for administrationen, og ikke som nu, hvor organisationen er indrettet til det mest optimale for de siddende byrådspolitikere.

Den nuværende politiske organisation, hvad angår antal af politiske udvalg, har i indeværende byrådsperiode været på 11. Et væsentligt højere antal end der er i tilsvarende, efter vores opfattelse, effektivt drevne kommuner.

Dette har medført, at antal af møder, fællesmøder, dagsordner til disse og referater fra møder har fyldt alt for meget i den administrative organisation i Kolding.

Og ja – vi kender godt svaret på, hvad årsagen er; nemlig en rundhåndet betaling til partierne for at bakke op om konstitueringen om den siddende borgmester i Kolding. Men er det rimeligt at betale for en borgmesterpost med borgernes penge?

Dette må stoppe nu. Konservative i Kolding går til valg på at optimere og effektivisere den politiske organisation, og ikke mindst på at øge servicen og minimere sagsbehandlingstiden i forvaltningerne overfor borgerne og virksomhederne i Kolding, helt uden ekstra omkostninger.

En stemme på Det Konservative Folkeparti er en stemme på bedre service overfor borgere og virksomheder, samt højere effektivitet i forvaltningerne og i Kolding kommune generelt.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Seneste

Reklame

Tags

september 2021
M Ti O To F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Populære artikler