-Vi kæmper videre for kompensation til fejlbehandlede

Lørdag 16. maj 2020 05:54 483
Karina Adsbøl. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Karina Adsbøl. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Læserbrev af Karina Adsbøl, socialordfører for Dansk Folkeparti, Koldingvej 17, 6580 Vamdrup.

Dansk Folkeparti har af flere omgange i folketingssalen foreslået økonomisk kompensation til de borgere, der bliver fejlbehandlet i det sociale system, hvis de ikke har fået den hjælp, de efter loven var berettiget til. Men underligt nok er et flertal af folketinget imod det forslag.

Det er utroligt ærgerligt for borgernes retssikkerhed, at et flertal af politikerne ikke kan se hvor vigtigt det er. Jeg ved at rigtig mange borgere rundt i Danmark ønsker at få afklaring.

Vores forslag går konkret ud på at pålægge regeringen at sikre, at borgere, der har fået medhold fra Ankestyrelsen, skal kunne få kompensation fra den kommune, der har truffet en forkert afgørelse. Kompensationsordningen skal omfatte en offentliggørelsesordning, så det er muligt at se, hvilke kommuner, der er blevet pålagt at betale kompensation til borgerne.

Når en kommune træffer en forkert afgørelse, så har det i dag ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, medmindre borgeren direkte kan dokumentere et økonomisk tab.

Området har på det seneste haft stor opmærksomhed i medierne. En 24-årig autistisk elitesvømmer kæmper lige sin sag i Højesteret i forbindelse med at hun gennem knap tre år er blevet nægtet socialpædagogisk støtte fra sin kommune.

Kompensation til fejlbehandlede borgere i systemet er er vigtig sag for Dansk Folkeparti, og vi kæmper videre med næb og klør for retfærdighed for disse udsatte borgere.

Tags