Kolding Netavis

Vamdrup på vej mod friskere bymidte

Et projekt i Vamdrup er udvalgt blandt i alt 32 interessetilkendegivelser. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Sydjylland er flot repræsenteret blandt de 14 mindre, danske byer, som er udvalgt til potentielt at kunne få penge fra staten til at friske deres bymidter op, eksempelvis ved at sanere slidte bytorv og udbyde nye velfærdsfunktioner lokalt.

Et projekt i Vamdrup er udvalgt blandt i alt 32 interessetilkendegivelser. Fra Sydjylland er Rødekro, Grindsted og Nordborg også repræsenteret blandt de udvalgte projekter.

-Mange mindre byer er blevet slidt ned efter kommunesammenlægningerne, hvor der er forsvundet vigtige funktioner og skabt tomme butiksruder. Aftalen er et forsøg på at få nogle erfaringer med, om vi kan genskabe noget liv i hjertet af de mindre byer med nye funktioner og genopretning. Jeg ser frem til, at projekterne bliver udfoldet nærmere af de lokale byer, fortæller SF’s landdistriktsordfører Karina Lorentzen.

Vamdrups projekt-ide går ud på at etablere en grøn kile gennem byen, som forbinder byens funktioner.

Lokale velfærdsfunktioner vil koble sig på kilen, hvor den største skal være velfærdscenteret og mødestedet ”Vores Hus”. ”Vores Hus” forener to stærke funktioner – det kommunale bibliotek og foreningen Vamdrup Kino – og skal fungere som motor i byens udvikling.

Baggrund

I forsøgsordningen med frie bymidter sættes et antal byer fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte, at byerne igen får levende bymidter.

Processen herfra er, at de 14 byer nu får mulighed for at udforme en endelig ansøgning om at blive en del af forsøgsordningen. Byerne skal i dialog med de statslige myndigheder afklare behov og muligheder for regelfritagelser. Det forventes at aftalekredsen tager endelig stilling til, hvilke bymidter, der indgår i forsøgsordningen, i starten af 2023.

For at få del i de statslige midler, skal der laves lokale velfærdsfunktioner, ligesom der vil være kommunal medfinansiering. Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fornyelsen af bymidter og 30 mio. kr. i 2024 til placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten.

Tagget med: ,
Del denne artikel