Kolding Netavis

Udvidelse af kryds: Dele af Seest Bakke ryddes

Dele af Seest Bakke skal ryddes forud for udvidelsen af krydset.

De kommende dage bliver et område på hjørnet af Seest Bakke og Tøndervej i Kolding ryddet for hække, træer og buske forud for den planlagte udvidelse af Seest Bakke-krydset.

– Vi rydder et godt 3.000 kvadratmeter stort område, så teknikerne kan komme til at tage en række jordbundsprøver. I alt skal der laves otte boringer på grunden plus to på Konstantin Hansens Vej. Resultatet af prøverne har betydning for, hvordan den kommende udvidelse af vejen skal gennemføres, fortæller anlægsingeniør Lene Pilt fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Trafikken påvirkes

Rydningen af området og de efterfølgende boringer kan i mindre grad komme til at påvirke trafikken de næste to uger.

– Vi sørger for, at arbejdet udføres i dagtimerne uden for myldretiden, så evt. trafikale gener bliver så små som muligt, forsikrer Lene Pilt.

Byrådet har afsat 12 mio. kr. til at omlægge Seest Bakke, så trafiksikkerheden styrkes, og trafikken kommer til at glide lidt bedre i de trafikerede kryds Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke.

– Jeg forventer, at vi går i gang med selve anlægsarbejdet omkring efterårsferien. Afhængigt af vejret skulle vi gerne i år have udvidet Tøndervej ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning og være godt i gang med at forberede forlægningen af den sydlige del af Seest Bakke, som kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå, forklarer Lene Pilt.

De øvrige elementer i projektet er:

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Toendervej kort over omrde der ryddes

Hække, træer og buske bliver fjernet fra det skraverede område. Foto: Kolding Kommune.

Tagget med:
Del denne artikel