TVIS-varme åbner for udvidelse af fjernvarme i Vamdrup

Onsdag 04. December 2019 21:01 832
Fjernvarmeværket på Nygade i Vamdrup som snart får rå-varmen fra TVIS. Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen/Sebro Press. Fjernvarmeværket på Nygade i Vamdrup som snart får rå-varmen fra TVIS. Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen/Sebro Press.

Borgere i Vamdrup, som ønsker fjernvarme kan godt begynde at klappe i hænderne. Vamdrup Fjernvarme skal nemlig snart have rå-varmen fra TVIS, og det åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af byens fjernvarmenet.

Vamdrup Fjernvarme har besluttet at droppe naturgassen som hovedkilde til varmen på værket på Nygade i Vamdrup. I stedet skal varmen komme fra et punkt på det fælles kommunale varmeselskab TVIS’ i forvejen eksisterende ledningsnet i Lunderskov og føres derfra til Vamdrup via en 7,8 kilometer lang ledning, skriver netavisen Sebro Press.

Oplysningen om, at projektet åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af det bestående fjernvarmenet i byen kan læses ud fra en sagsbehandling i Kolding Kommune.

Ønsker om udvidelse af nettet i Vamdrup har hidtil været bremset blandt andet af manglende teknisk kapacitet på værket på Nygade.

Vamdrups valg af TVIS-varmen frem for naturgassen er blandt andet sket, fordi naturgassen efter staten har droppet et tilskud er blevet for dyrt, og fordi TVIS-varmen fremstilles på flis og er dermed både billigere og mere miljøvenlig. Det oplyses også i sagsbehandlingen i kommunen, at Vamdrup fjernvarme i den nye ordning bibeholder en aftale med Rockwool-fabrikken i Vamdrup om levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

At oplysningen om at der med den nye ordning lukkes op for flere fjernforbrugere i byen vækker glæde skyldes, at gennem de senere år har fjernvarmen i Vamdrup på grund af kapacitets problemer måttet afslå ønsker fra både fra eksisterende boligområder og nye udstykninger om at komme med i fjernvarmen. Men det problem skulle med TVIS-varmen nu blive løst.

Sagen er i øvrigt nu så langt i systemet at de instanser, som ifølge loven skal spørges, er spurgt – og der har ingen indvendinger mod planen været. Det betyder, at detailprojekteringen af den nye ledning fra Lunderskov til Vamdrup formentligt snart kan iværksættes. Og der satses, efter hvad Sebro Press erfarer, på at varmen fra TVIS kan strømme ind til varmeværket i Vamdrup - og derfra videre ud til forbrugerne senest fra næste fyringssæsons start.

Tags