Connect with us

Syddanmark

Syddansk ”januarpakke”: Lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Offentliggjort for

den

Stephanie Lose. Pressefoto/Region Syddanmark.
Stephanie Lose. Pressefoto/Region Syddanmark.

Regionsrådet besluttede mandag, at arbejde videre med den såkaldte ”januarpakke”, der styrker den lokale løndannelse på sygehusenes særligt vagtbelastede områder med 70 mio. kr. årligt.

Det tidligere forretningsudvalg bad på sit møde 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse.

Nu har regionsrådet besluttet at arbejde videre med den såkaldte januarpakke, der blandt andet giver 70 mio. kr. årligt til varig lokal løndannelse på særligt vagtbelastede områder.

-Januarpakken, og dermed flere penge til lokal løndannelse, er et af initiativerne i en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på sygehusene til gavn for både patienter og medarbejdere. Vi kan ikke med lokal løndannelse tilgodese alle medarbejdere og områder. Men med pakken forsøger vi at hjælpe der, hvor de største udfordringer er. Og det er typisk områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Et langt sejt træk

Regionsrådet anerkender, at der er mange medarbejdere og områder, som ikke bliver omfattet af januarpakken, der skal ses som et supplement til de centrale overenskomstforhandlinger:

-Vi er bevidste om, at alle afdelinger og faggrupper hver eneste dag yder en stor og vigtig indsats og er med til at sikre, at vores patienter får den bedste pleje og behandling. Jeg oplever en forståelse for, at der er behov for at gøre noget i forhold til de mest sårbare afdelinger. Men jeg oplever også, at der er bekymringer om rekruttering og fastholdelse på andre områder i sundhedsvæsenet. Det er både relevant og forståeligt, og det er vigtigt at huske, at udfordringerne ikke kun er løst med januarpakken, forklarer 1. næstformand Mette With Hagensen (S).

Januarpakken er et element i en samlet indsats, og regionsrådets samlede formandskab er bevidste om, at konkrete indsatser skal forankres på de enkelte afdelinger i tæt samarbejde mellem ledelser, medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper, og at der netop nu er brug for at sikre langsigtet robusthed i sundhedsvæsenet:

-Vi ved, at personalesituationen er historisk svær, og derfor vil vi gerne tage politisk ejerskab til en samlet indsats og et langt sejt træk som supplement til de gode initiativer, der allerede er sat i gang lokalt på de enkelte sygehuse, siger 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K).

SF og Enhedslisten stemte imod forslaget med følgende mindretalsudtalelse:

-Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bakker naturligvis op om de yderligere 70 mio. kr. årligt til lokalløn. Partierne er dog imod de centralt besluttede kriterier for udmøntning, idet lokalløn er forhandlingsstof og bør udmøntes efter forhandling med alle forhandlingsberettigede faglige organisationer lokalt.

Forhandlinger sættes i gang

På baggrund af regionsrådets beslutning om at arbejde videre med januarpakken vil Region Syddanmark i den kommende tid forhandle konkrete aftaler med relevante faglige organisationer. Det varige lønløft foreslås som anciennitetstillæg samt tillæg til specialuddannelser inden for intensivområdet, anæstesiområdet samt på psykiatriske sengeafdelinger.

Januarpakken forventes at omfatte omkring 4.500 af regionens medarbejdere. De medarbejdergrupper, som er omfattet, er bl.a. sygeplejersker og sosu-personale samt terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger mv. i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet.

Forventningen er, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af et par måneder, og at de aftalte tillæg kan udmøntes med virkning fra 1. april 2022.

Også fokus på det præhospitale område

Januarpakken indeholder også initiativer, som skal aflaste regionens præhospitale beredskab med ambulancer og sygetransporter. Det sker blandt andet ved opkvalificering af sygetransportreddere og udstyr, så udvalgte kørsler kan flyttes fra ambulancer til de liggende sygetransporter.

Til at understøtte arbejdet med at flytte kørsler vil der blive ansat en ekstra teknisk disponent i AMK-vagtcentralen, og der vil være opkvalificering af personalet i meldingsmodtagelsen, som modtager de bestillinger, der ikke håndteres via 112.

Sidst men ikke mindst vil der alle dage i en 2-årig periode blive indsat tre ekstra liggende sygetransporter i Ambulance Syds beredskab.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Syddanmark

Center skifter navn

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Centeret, der tidligere hed Telepsykiatrisk Center, udvikler og forsker i digitale løsninger, som gør psykiatrien mere tilgængelig for patienterne. Men teknologierne er løbet fra det oprindelige navn.

Psykiatrien i Region Syddanmark oplyser, at Telepsykiatrisk Center ændrer navn til Center for Digital Psykiatri.

Siden det første projekt i 2013 er centret vokset meget, og opgaverne er blevet mere mangfoldige i forhold til at matche behovene i psykiatrien med et bredt udvalg af digitale løsninger.

Centeret har i dag flere end 60 medarbejdere og egen forskningsenhed i samarbejde med SDU – og arbejder med en bred portefølje af digitale indsatser, bl.a. virtual reality, internetbaserede interventioner, apps, sensorteknologi og video.

-Jeg er meget glad for det nye navn. Det er lettere at udtale, mere 2022 og det beskriver meget bedre, hvad vores ekspertise er. Det har været en tilbagevendende udfordring for os at forklare, hvad telepsykiatri dækker over. Digital psykiatri beskriver bedre vores forankring i psykiatrien med afsæt i et bredt udvalg af digitale løsninger til forebyggelse og behandling ved psykisk lidelse, siger Marie Paldam Folker, centerchef i Center for Digital Psykiatri, i en pressemeddelelse.

Center for Digital Psykiatri er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Centeret understøtter udvikling og brug af digitale løsninger i psykiatriens afdelinger i samarbejde med patienter, pårørende og behandlere. Derudover driver centeret udviklings- og forskningsprojekter med støtte fra danske og internationale puljer og fonde.

Endelig tilbyder centeret fællesregionale onlinetilbud i hele landet, bl.a. Internetpsykiatrien.dk og Danmarks mest besøgte informationsside om mental sundhed for unge, Mindhelper.dk.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Sønderjyderne er verdensmestre i at pante

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Nye rPET flasker på hele Coca-Cola porteføljen af sodavand i Danmark vil reducere produktionen af ny plastik med hele 360 tons om året. Pressefoto.

Danskerne er de uofficielle verdensmestre i at pante – ikke mindst på grund af sønderjydernes store indsats med at indlevere flasker og dåser. I en ny undersøgelse, som Coca-Cola har fået foretaget, svarer 79% af sønderjyderne, at de altid panter.

Hele 93% af alt pant finder vej til Dansk Retursystem via fx flaskeautomater og pantstationer – det er imponerende flot! Men hvor forsvinder de sidste 7% hen?

Det spørgsmål har Coca-Cola fået analyseinstituttet Kantar til at undersøge i en stor undersøgelse om vores pantvaner. Det sker i forbindelse med læskedrikgigantens lancering af nye miljøvenlige rPet flasker på tværs af samtlige brands i løbet af 2022.

For selvom vi er bedre end alle andre lande til at pante, svarer de sidste 7% til hele 140 millioner emballager, der aldrig kommer i retur. Det er et problem, fordi den plastik mangler til at producere nye miljøvenlige flasker af.

Sønderjyderne foretrækker bæredygtig emballage

Spørger man ind til Sønderjydernes forhold til at pante, står det klart, at de er gode til at pante, men samtidig er der plads til forbedring.

79% af sønderjyderne svarer, de altid panter alle deres flasker og dåser. 17% siger, at de panter stort set alle flasker og dåser – mens 2% direkte svarer, at de kun panter en mindre del af deres flasker og dåser. En af årsagerne til manglende pantning kan skyldes, at 45% af sønderjyderne synes, det er en snasket og klistret oplevelse at pante, fordi der altid er rester tilbage i de tomme flasker og dåser.

Coca-Cola er dog sikker på, at de 140 millioner flasker og dåser vil ende i pantsystemet inden længe. 94% af sønderjyderne synes nemlig, det er problematisk, at vi smider så mange pantflasker og dåser ud, og 81% af sønderjyderne synes, det er vigtigt, at sodavandsemballagen er bæredygtig.

Ønsker en verden uden affald

Coca-Cola har længe taget lederskab på emballageområdet via bæredygtighedsstrategien, World Without Waste, der er udviklet i 2018 i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og Ellen McArthur Foundation. Coca-Cola har som mål at indsamle al emballage inden 2030.

Man vil reducere materialeforbruget ved at genbruge brugt emballage, så der minimum er 50% genanvendt materiale i alle flasker og dåser, og al emballage skal være genanvendeligt.

I Danmark er man godt på vej til at nå dette mål, men mangler at få de sidste 7 procent af emballagen returneret.

Reducering på 360 tons plastik om året

Nye rPET flasker på hele Coca-Cola porteføljen af sodavand i Danmark vil reducere produktionen af ny plastik med hele 360 tons om året.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Syddanske unge baner vejen for mere klimavenligt forbrug og adfærd

Offentliggjort for

den

Forfatter:

I et pilotprojekt har elever fra fem uddannelsesinstitutioner igangsat konkrete klimahandlinger, som skal gøre det lettere og mere attraktivt at agere klimavenligt i hverdagen på deres skoler. Nu har eleverne præsenteret deres initiativer for de regionale politikere.

Affaldssortering, tøjbyttedage og kantinemenuer med flere kødfrie retter. Det er nogle af de klimahandlinger, som elever fra Kolding Gymnasium, Vejen Business College, Odense Katedralskole, EUC Syd – Tønderafdelingen og Svendborg Gymnasium har gennemført i løbet af skoleåret, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Klimaindsatserne er blevet gennemført i et pilotprojekt, som Region Syddanmark står bag, og skal være med til at skabe bedre rammer for mindre klimabelastende forbrug og adfærd på de syddanske ungdomsuddannelser og i Syddanmark i det hele taget. Pilotprojektet er et led i arbejdet med at reducere klimaaftrykket i Region Syddanmark, der er en af målsætningerne i regionens klimastrategi.

Unge viser vejen til en hverdag med mindre klimabelastning

I projektet har eleverne i en række workshops udarbejdet klimahandleplaner for deres skoler. De har inddraget alle dele af deres hverdag, lige fra spisevaner til tøjvalg og transport, for at se, hvor de selv havde mulighed for at mindske deres klimaaftryk og tage aktivt del i klimaindsatsen.

En af de deltagende elever er 16-årige Olivia Sofie Byskov, der går i 1.E på Odense Katedralskole:

-På min skole har vi bl.a. arrangeret tøjbyttedage, for at sætte fokus på at det ikke er nødvendigt at købe nyt hele tiden, og vi har også set på et nyt affaldssystem, så vi kan sortere mere. Vi har også oplevet, at det ikke altid er nemt at ændre f.eks. på kantinen, hvis den er drevet af et stort firma, men projektet har været godt, fordi skolen har lyttet og været med på vores idéer. Det er fedt at opleve, at politikerne interesserer sig for og bliver inspireret af vores klimahandlinger. Personligt tager jeg en masse andre idéer til klimahandlinger med herfra, som vi kan arbejde videre med i vores elevråd og miljøråd, og så skal vi selvfølgelig sørge for, at de ting, vi har sat i gang, holdes ved lige.

Omgivelserne skal bakke op om adfærdsændringer

I denne uge blev afslutningen på pilotprojektet markeret ved, at eleverne præsenterede deres konkrete klimaindsatser for hinanden og for politikere fra Udvalget for regional udvikling.

Michael Nielsen (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, roser elevernes handlekraft:

-Det er skønt at opleve, hvordan eleverne er gået foran – de har handlet – de har prøvet at ændre på konkrete forhold på skolen, selvom det ikke altid er populært. Eksempelvis har flere grupper forsøgt at indføre mere vegetarmad i kantinen, selvom de ved, at mange af deres kammerater hellere vil spise kød. Tanken med pilotprojektet har netop været at give eleverne mulighed for at udfordre deres vante rammer, for vi ved, at det er vanskeligt at ændre adfærd på egen hånd, hvis ikke omgivelserne bakker op. De unges handlinger har givet os inspiration til, hvad der kan gøres for at skabe endnu bedre rammer for et bæredygtigt og godt liv i Syddanmark.

Pilotprojekt skubber til vaner og normer

Flere end 50 klimaengagerede elever fra de fem deltagende skoler har været med til at føre pilotprojektets klimaindsatser ud i livet. Pilotprojektet er blevet faciliteret af CONCITOs Klimaambassade, der undervejs i projektet har leveret faglige input og hjulpet eleverne med at udvikle de konkrete indsatser.

Charlotte Jensen, der er adfærdsanalytiker i CONCITO siger:

-Vi er rigtig glade for at have været en del af dette vigtige projekt. Danskernes forbrug har et stort klimaaftryk, og der er derfor brug for, at vi grundlæggende lever vores hverdagsliv anderledes end i dag. Vi skal sammen gentænke, hvad et godt liv er, og samtidig sørge for, at vi reelt har adgang til og mulighed for at tage klimarigtige valg i vores hverdag. Dette pilotprojekt er med til at vise, at det er muligt at skubbe til de rammer og strukturer, vi færdes i, men også at det kan være svært. De elever, der har deltaget, har sat klimahandlinger i gang, som alle på skolerne kan deltage i, og det er vigtigt netop at skabe konkrete handlerum for forandring, hvis den grønne omstilling skal lykkes for os.

Alle ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har været inviteret til at deltage i pilotprojektet, der havde plads til fem deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner. I udvælgelsen af deltagere blev der lagt vægt på størst mulig spredning af ungdomsuddannelserne i forhold til uddannelsestype og geografi.

Klimaindsater, der er sat i gang eller er på vej

Odense Katedralskole: Tøjbyttedag, affaldssystem, flere planter på skolen og fokus på klimavenlig jul.

EUC Syd – Tønderafdelingen: Bedre affaldssortering og genbrug af madrester fra bageriet.

Svendborg Gymnasium: Bedre affaldssortering, klimavenlig mad i kantinen, spisefællesskab og genbrugs-/vintagemarked.

Kolding Gymnasium: Vegetarmad i kantinen og i hjemmene, bedre affaldssortering og flere planter på skolen.

Vejen Business College: Nyt affaldssorteringssystem og vegetarisk/vegansk mad i kantinen.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Ryanair-fly undersøgt af bomberyddere

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Det var et Ryanair-fly - en Boeing 737 SP-RKG - der blev undersøgt af bomberyddere. Foto: René Lind Gammelmark.

Politiet fik en anmeldelse, der kunne tolkes som en bombetrussel.

Noget, der kunne tolkes som en bombetrussel, fik det helt store beredskab ud af starthullerne torsdag eftermiddag ved 14.40-tiden.

Det var et Ryanair-fly – en Boeing 737 SP-RKG – der skulle lande i Billund Lufthavn klokken 15. Flyet var på vej fra Vilnius i Litauen. Men ved 14.40-tiden fik Trekantbrand en såkaldt fly standby 1 alarm. Det sendte brandkøretøjer fra Billund og Grindsted til Billund Lufthavn. Desuden kom der også ambulancer, politi og politiets indsatsleder, skriver netavisen Grindsted.

Flyet landede på helt normal vis og blev efterfølgende undersøgt af bomberyddere og et par sprængstofhunde.

Der blev ikke fundet noget og ved 18-tiden var flyet atter frigivet.

Se billederne nedenunder…

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Valgkampen er skudt i gang

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Venstre har nu officielt til aften skudt valgkampen i gang med kampagnen “Stem ja” 1. juni.

Jakob Elleman-Jensen gæstede i den forbindelse region Sydjylland, nærmere betegnet Esbjerg biograf sammen med tidligere Forsvarsminister og Europa-parlaments politiker Søren Gade.

Her var det dog ikke en Hollywood film der skulle ses, men derimod var der lagt an til en skarp debat om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

Jakob Elleman-Jensen stod stærk og hårdfør i debatten og er helt klar på Venstres budskab:

-For Venstre er det et klart valg, da vi ikke længere kan tage friheden for givet. Vi ønsker, at Danmark skal tage ansvar og deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Vi skal ikke være et land, der sætter sig selv uden for indflydelse og det er nu vi skal stå tættere sammen med vores europæiske allierede. Sådan passer vi på Danmark”.

Planen er, at Jakob Elleman-Jensen gæster hele landet op til valget d.1 juni og med sig, har han en hemmelig gæst. Til aften var den mystiske gæst Søren Gade. Som var til stor glæde for de fremmødte som brød ud i store klapsalver.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Derfor kørte Trekantbrand…

Tags

maj 2022
M Ti O To F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Populære artikler