Syddansk ”januarpakke”: Lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Elo Christoffersen
Elo Christoffersen 25 januar 2022
Opdateret 25/01/22 7:12
Stephanie Lose. Pressefoto/Region Syddanmark.

Regionsrådet besluttede mandag, at arbejde videre med den såkaldte ”januarpakke”, der styrker den lokale løndannelse på sygehusenes særligt vagtbelastede områder med 70 mio. kr. årligt.

Det tidligere forretningsudvalg bad på sit møde 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse.

Nu har regionsrådet besluttet at arbejde videre med den såkaldte januarpakke, der blandt andet giver 70 mio. kr. årligt til varig lokal løndannelse på særligt vagtbelastede områder.

-Januarpakken, og dermed flere penge til lokal løndannelse, er et af initiativerne i en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på sygehusene til gavn for både patienter og medarbejdere. Vi kan ikke med lokal løndannelse tilgodese alle medarbejdere og områder. Men med pakken forsøger vi at hjælpe der, hvor de største udfordringer er. Og det er typisk områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Et langt sejt træk

Regionsrådet anerkender, at der er mange medarbejdere og områder, som ikke bliver omfattet af januarpakken, der skal ses som et supplement til de centrale overenskomstforhandlinger:

-Vi er bevidste om, at alle afdelinger og faggrupper hver eneste dag yder en stor og vigtig indsats og er med til at sikre, at vores patienter får den bedste pleje og behandling. Jeg oplever en forståelse for, at der er behov for at gøre noget i forhold til de mest sårbare afdelinger. Men jeg oplever også, at der er bekymringer om rekruttering og fastholdelse på andre områder i sundhedsvæsenet. Det er både relevant og forståeligt, og det er vigtigt at huske, at udfordringerne ikke kun er løst med januarpakken, forklarer 1. næstformand Mette With Hagensen (S).

Januarpakken er et element i en samlet indsats, og regionsrådets samlede formandskab er bevidste om, at konkrete indsatser skal forankres på de enkelte afdelinger i tæt samarbejde mellem ledelser, medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper, og at der netop nu er brug for at sikre langsigtet robusthed i sundhedsvæsenet:

-Vi ved, at personalesituationen er historisk svær, og derfor vil vi gerne tage politisk ejerskab til en samlet indsats og et langt sejt træk som supplement til de gode initiativer, der allerede er sat i gang lokalt på de enkelte sygehuse, siger 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K).

SF og Enhedslisten stemte imod forslaget med følgende mindretalsudtalelse:

-Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bakker naturligvis op om de yderligere 70 mio. kr. årligt til lokalløn. Partierne er dog imod de centralt besluttede kriterier for udmøntning, idet lokalløn er forhandlingsstof og bør udmøntes efter forhandling med alle forhandlingsberettigede faglige organisationer lokalt.

Forhandlinger sættes i gang

På baggrund af regionsrådets beslutning om at arbejde videre med januarpakken vil Region Syddanmark i den kommende tid forhandle konkrete aftaler med relevante faglige organisationer. Det varige lønløft foreslås som anciennitetstillæg samt tillæg til specialuddannelser inden for intensivområdet, anæstesiområdet samt på psykiatriske sengeafdelinger.

Januarpakken forventes at omfatte omkring 4.500 af regionens medarbejdere. De medarbejdergrupper, som er omfattet, er bl.a. sygeplejersker og sosu-personale samt terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger mv. i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet.

Forventningen er, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af et par måneder, og at de aftalte tillæg kan udmøntes med virkning fra 1. april 2022.

Også fokus på det præhospitale område

Januarpakken indeholder også initiativer, som skal aflaste regionens præhospitale beredskab med ambulancer og sygetransporter. Det sker blandt andet ved opkvalificering af sygetransportreddere og udstyr, så udvalgte kørsler kan flyttes fra ambulancer til de liggende sygetransporter.

Til at understøtte arbejdet med at flytte kørsler vil der blive ansat en ekstra teknisk disponent i AMK-vagtcentralen, og der vil være opkvalificering af personalet i meldingsmodtagelsen, som modtager de bestillinger, der ikke håndteres via 112.

Sidst men ikke mindst vil der alle dage i en 2-årig periode blive indsat tre ekstra liggende sygetransporter i Ambulance Syds beredskab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel