Svar til Jørn Chemnitz

Elo Christoffersen
Elo Christoffersen
Gitte Grønbæk (C). Pressefoto.

Læserbrev af Gitte Grønbæk (C), byrådsmedlem, Fynslundvej 41, 6064 Jordrup.

Jeg anerkender Jørns utrolig store viden om naturen og er da også særdeles glad for den lille lektion om, at stor vandsalamander er en padde. Jeg takker også for at få en helt naturlig forklaring på, hvorfor jeg kan se flere ravne, og at sløruglen nu ses oftere.

Men når det kommer til naturvidenskabelige sammenhænge og tolkning af officielle rapporter fra miljøstyrelsen forekommer det mig, at Jørn Chemnitzs konklusioner er mindst lige så enøjede og farvede som mit efter Jørgens udsagn ”greenwashing og skønmaleri” af naturens tilstand.

Jørn postulerer, at faldet i kvælstofdeposition på land kun er forårsaget af, at alle mink blev af livet i Danmark. Det er en lodret løgn.

Miljøstyrelsens rapport fra 2021, Atmosfærisk deposition 2020, med tal fra Aarhus Universitet viser, at kvælstofdeposition på både land og over vand er reduceret med 40% fra 1990 til 2020. Og den store reduktion skete fra 1990 til 2010.

Reduktionen er således ikke påvirket af aflivningen af mink. Ca. 2/3 af kvælstofdepositionen i Danmark stammer fra udlandet, heraf halvdelen fra forbrænding og halvdelen fra landbruget. Ca. 1/3 af depositionen i Danmark stammer fra dansk landbrug. Den danske deposition er halveret fra 1990 til 2020.

Jeg glæder mig også over, at vi har fået flere og ikke færre naturarealer i perioden 2011 til 2021. Fx er heder, klitter, moser og enge vokset med 242 km2 fra 2011 til 2021.

Vi har nemlig en stor fælles opgave i at sikre en positiv udvikling i vores natur og biodiversitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel