Artikel filtreret på dato: Onsdag, 30 Januar 2019

Læserbrev af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet, Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Heldigvis er det store biogasanlæg, der skulle have ligget i Bramdrupdam, nu endelig helt skrinlagt.

Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kunne nemlig ikke få de ønskede garantier om, at anlægget skulle være næsten lugtfrit. Borgerne er de helt store vindere i denne sag, nøjagtig som de borgere i Esbjerg, der frygtede samme type lugtgener.

I Kolding kan Jørn Pedersen (V) desværre ikke udtale sig, da han er inhabil. Sampension, som han er formand for, er nemlig medejer af virksomheden Nature Energy, der ville have bygget biogasanlægget. Det kunne ellers have været interessant at høre Jørn Pedersen i denne sag, men når man ikke lige vil stå ansigt til ansigt med borgerne, er det jo så belejligt, at man kan dække sig under inhabilitet.

I stedet forklarer Asger Christensen fra Venstre, der selv var inhabil i forbindelse med en anden stor beslutning i Kolding - den omdiskuterede lukning af Kolding Havn - at ”biogasanlæg ikke egner sig til sognerådspolitik”. Mage til sludder. Bemærkningen viser med al tydelighed, at der er kræfter i Venstre, der ikke gider lytte til borgernes bekymringer.

Men placeringen af biogasanlægget var helt forkert, og i andre EU-lande ser man jo, at man netop placerer biogasanlæg i landområder - langt fra tætbebyggede steder. Det skal vi naturligvis også gøre i Danmark.

Udgivet i Læserbreve

Kommunen har sat to storparceller i udbud.

Udviklingen af Lunderskov som markant boligby i Kolding Kommune fortsætter. Kommunen har senest sat to nye storparceller i udbud, skriver netavisen Sebro Press.

Attraktiv boligområde

Parcellerne ligger i det attraktive nye boligområde vest for Sortbjerg og nær ved den naturskønne Dollerup Sø. Det handler om et nyt boligområde, som er i vækst der kun ligger ca. 2 km fra Lunderskovs centrum med banegård og indkøbsmuligheder.

Hos Kolding Kommune fortæller afdelingschef for Strategisk Vækst, Anne Kold, at to nye storparceller kan bruges til opførelse af tæt-lav boligbebyggelse og/eller åben-lav boligbebyggelse.

Mindsteprisen på de to parceller er henholdsvis 2.415.000 kroner og 2.310.000 kroner plus moms, og der kan fra nu frem til den 6. februar klokken 12 bydes på grundene.

- Det er endnu en udviklingsmulighed for Lunderskov, hvor der på naboparcellerne allerede er godt gang i byggeriet. Lunderskov er et velfungerende lokalsamfund i kraftig udvikling med Superbrugsen, populær skole og attraktive idrætsfaciliteter. Og samtidig ligger de nye storparceller i kort afstand til både natur og motorvejsforbindelse, siger Anette Kold, fra Kolding Kommune, til Sebro Press.

Syv delområder

Nybyggerområdet ved Dollerup Sø er i lokalplanen opdelt i syv delområder. Delområde 1 og 2 giver mulighed for at bygge åben-lav boligbebyggelse og/eller tæt-lav boligbebyggelse eksempelvis klynge-, række-, dobbelt- samt kædehuse, fortæller hun videre.

Villaer skyder i øjeblikket op i området og kommunen har også i øjeblikket også flere villabyggegrunde til salg på Koralvænget og Sandvænget, som ligger lige vest for de to nye storparceller.

De to nye storparceller betyder, at der på det nye boligområde i Lunderskov bliver et blandet område med både parcelhusgrunde og sammenbyggede huse.

- Udbuddet af de nye byggegrunde i Lunderskov skal ses som en del af en større politisk satsning, hvor der i løbet af de kommende fem år udbydes jord til knap 900 boliger. Det sker for at give plads til vækst i hele kommunen, fortæller Anette Kold.

Udgivet i Lunderskov
Onsdag, 30 Januar 2019

Samarbejde til gavn for mange

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), viceborgmester, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Byrådet har netop fordelt den udviklingspulje, som blev afsat ved budgetforligt indgået sidste år.

I Dansk Folkeparti glæder vi os over, at det vi mener er det vigtigste i fordelingen af midlerne, nemlig samarbejdet om folkeskolen.

Et enigt byråd står vagt om vores folkeskole – og det er så meget værd og det er et stærkt signal til både ansatte, forældre og elever. Vi vil en sund og god folkeskole.

Der er jo i det hele taget fokus på børn. Således har vi fundet midler til køkkener i de børneinstitutioner der mangler og til flytning af børnehaven ved sygehuset. Hvor er det godt og glædeligt.

På fritids- og idrætsområdet er de midler til kunstgræsbaner. Det er et stort og længe næret ønske, vi her kan tage fat på at opfylde. Så dejligt at vi kan sende et budskab om opbakning til fodbolden i vores kommune.

Der er et beskedent beløb til vejprojektet. Vi ved at veje og fortove optager mange borgere og et hvert bidrag er velkomment. Til gengæld kan vi komme godt i gang med et nyt tiltag i Jernbanegade, der forhåbentligt kan løfte gade betydeligt.

Omsider er der midler til bybusserne. Det er gennem noget tid gået den helt forkerte vej med bybusbetjeningen i Kolding. Der er brug for rigtig mange forbedringer. Det her retter op på seneste forringelse og det er fint med de midler vi her skulle fordele. Men hele byrådet bør være opmærksomme på, at der er brug for langt flere investeringer i området.

Udgivet i Læserbreve
Onsdag, 30 Januar 2019

Biogasanlæg er droppet

På byrådsmødet droppede Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti planerne om et biogasanlæg i Bramdrupdam.

Det meget omtalte biogasanlæg i industriområdet på Venusvej i Kolding bliver ikke til noget. De tre største partier i Kolding Byråd melder klart ud, at de ikke vil støtte biogasanlægget, skriver partierne i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiets gruppeformand, Poul Erik Jensen, siger:

- Vi vil altid gerne have nye virksomheder til kommunen. Men selvfølgelig ikke på bekostning af deres naboer. Forslaget har givet massiv utryghed og utilfredshed. Man må sige at den demokratiske proces har givet et klart og entydigt billede og det lytter vi til, så nu siger vi pænt nej tak til biogasanlægget, siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Poul Erik Jensen.

Formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Birgitte Kragh (V) siger:

- I debatten har vi ikke kunne give borgere og virksomheder den tryghed, vi gerne ville. Det er ikke muligt at garantere, at anlægget ikke vil lugte og dermed genere i lokalområdet. Det har aldrig været vores hensigt, at lave noget, der kunne skræmme hverken borgere eller virksomheder væk. Det eneste rigtige er at droppe planerne.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Søren Rasmussen siger om beslutningen:

- Jeg er druknet i henvendelse og protester og vi har jo netop lavet høringen for, at få de her tilkendegivelser. De er udelukkende imod anlægget og med den massive modstand og bekymring fra både virksomheder og borgere, har vi ingen ønske om, at anlægget etableres.

De tre partier er enige om, at med deres klare nej til biogasanlægget, er der ingen grund til, at holde blandt andet borgermøder og informationsmødet den 4. februar i Bramdrupdam. Disse er derfor aflyst.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 30 Januar 2019

Pengepuljer bliver samlet

Hvordan får du et økonomiske tilskud til din forening, et lille projekt, en aktivitet eller et arrangement?

Det kan borgerne i kommunen blive meget klogere på, når Kolding Kommune samler alle sine puljer til Puljens Dag på Biblioteket i Kolding den 4. februar, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Der er rigtigt mange penge i spil når kommunens puljer samles på ét sted, på samme tid. Formålet med arrangementet er at synliggøre de forskellige puljer og tilskudsmuligheder som Kolding Kommune tilbyder sine borgere og foreninger. Ved at samle alle 16 puljer på samme sted – bemandet af de respektive kontaktpersoner – kan borgere, foreninger m.fl. nemt og enkelt få viden om de forskellige muligheder.

Kommunens Fundraising-enhed deltager også, for at rådgive om evt. muligheder for supplerende midler ud over de kommunale puljer:

- Det er første gang vi holder sådan et arrangement – men det giver rigtigt god mening for vi har 16 forskellige puljer, som foreninger og engagerede borgere kan søge penge fra – men det kan være en jungle at finde ud af, hvor, hvordan og hvornår man skal søge og derfor prøver vi altså nu det her koncept af, siger Michael Petterson, Beskæftigelses- og Integrationsdirektør i Kolding Kommune.

Direktøren i By- og Udviklingsforvaltningen Merete Dissing kan supplere med tidligere erfaringer i mindre skala indenfor By- og Udviklingsforvaltningen.

- Vi har erfaring med at invitere borgerne indenfor i et lidt mindre setup til ”Kaffe og Kulturmøder”, men nu samler vi så det hele på tværs af kommunens områder og afdelinger. Borgerne skelner jo ikke imellem vores faggrænser, så nu gør vi det så enkelt og synligt som muligt, og vores håb er, at rigtigt mange borgere og foreninger vil deltage på Puljens Dag. Vi vil gerne fortælle, og vise, hvor nemt man kan få viden, information og inspiration til at søge penge fra alle de 16 puljer, som findes i vores kommune, siger Merete Dissing.

Puljens Dag bliver holdt første gang på Biblioteket i Kolding den 4. februar fra kl. 19 til 21, der er velkomst ved borgmester Jørn Pedersen, og i løbet af aftenen er der også mulighed for at få en kop kaffe.

Kolding Kommune har lavet en oversigt med en kort beskrivelse af de forskellige puljer der findes. Se den her...

Udgivet i Kolding

Børnene på Aalykkeskolen har selv været med til at udvikle en plan for, hvordan deres toiletter kan holdes rene i løbet af dagen.

Nicolai for børn og Aalykkeskolen har sammen arbejdet på at forbedre forholdene på skoletoiletterne.

Ideen til Projekt Toilet kommer fra et ønske om at forbedre trivslen blandt eleverne på Aalykkeskolen i forhold til toiletbesøg.

Skolens elever har selv været med til idéudviklingen, og idéerne er udført i praksis af kulturformidler i Nicolai for børn, Kristina Høier, og lærer på Aalykkeskolen, Anja Maria Paluszewska.

Fremover skal nudging sørge for, at eleverne selv er med til at holde toiletterne pæne og rene.

- Det vigtige er, at det er børnenes egne idéer, der ligger til grund for nudgingen, for det giver dem et ejerskab i forhold til at sørge for, der ikke ligger papir på gulvet, at man husker at skylle ud og så videre, fortæller kulturformidler hos Nicolai for børn, Kristina Høier og fortsætter: - det har været en skøn proces, og vi glæder os rigtig meget til at præsentere det den 1. februar.

Projekt Toilet bliver afsløret fredag den 1. februar klokken 15.

Udgivet i Kolding