Artikel filtreret på dato: Tirsdag, 29 Januar 2019

Koldings status som designkommune er de senere år slået fast. Visionen tager med 3.0 udgaven næste skridt op af en udviklingstrappe, og sikrer at et langsigtet arbejde videreføres i et samspil med borgere, erhvervslivet og mange samarbejdspartnere.

Den første udgave af visionen blev besluttet i december 2012 og tog afsæt i en omfattende proces med op mod 1.000 borgere, erhvervsdrivende og lokale aktører.

Designvision 3.0, der blev vedtaget af byrådet tirsdag aften, vil fortsat med afsæt i denne proces sætte en retning for hele kommunens strategiske fokus og virke. Løsninger er blevet til ved at inddrage brugerne og borgerne, og nu er det tid til at tage skridtet mod at brede værdien i design endnu mere ud og gøre det synligt, hvad det betyder for borgerne og erhvervslivet, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse:

- Vi er nået dertil, at vi ikke længere higer efter at komme til at arbejde med design - det er blevet en naturlig del, af den måde vi tænker løsninger på. Og derfor har vi nu opdateret visionen, hvor vi understreger, at design skal være mere tydeligt. Vi skal kunne se og mærke det, siger borgmester Jørn Pedersen.

Udvikler slogan

Helt konkret har byrådet lavet Koldings slogan om, så det ikke længere er ”Vi designer livet”, men fremover afspejler det, der faktisk foregår, nemlig at vi designer løsninger sammen med borgerne. Det har resulteret i en opdateret version, som fremover hedder ”Sammen designer vi livet”.

- Vi designer jo ikke folks liv. Vi laver designprocesser, hvor vi sammen med borgerne udvikler de tilbud, som borgerne og vores erhvervsliv har brug for. Derfor er ordet ”sammen” vigtig, fortæller Jørn Pedersen.

Den nye designvision er blevet til efter en proces med fire byrådsseminarer og inddragelse af eksterne partnere. Designvision 3.0 rummer ambitionen om, at design skal betyde en forskel i hele Kolding Kommune.

Udgivet i Kolding
Tirsdag, 29 Januar 2019

Borgerne frygter biogasanlæg

Læserbrev af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet, Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Lige nu diskuterer man opførelsen af et biogasanlæg i Bramdrupdam-bydelen i Kolding. I Esbjerg blev et tilsvarende anlæg underkendt af borgerne, der frygtede lugtgener. I Europa-Parlamentet er debatten om biogasanlæg fokuseret på landområder, og netop på grund af lugtgener er det måske en god ide at overveje at gøre det samme i Kolding og de andre steder, hvor man har planer om at etablere biogasanlæg i Danmark.

Når man i Esbjerg dropper et anlæg i den østlige del af byen på grund af frygt for lugtgener, så er svært at se, at vinden skulle blæse anderledes i Kolding? Argumenterne må være de samme.

Grøn omstilling og økonomisk forsvarlig bæredygtighed kan de fleste vist gå ind for. Men vi skal tage borgernes frygt for lugtgenerne med ind, og det er mindst lige så vigtigt, at man også får kigget på det store antal lastbiler, der skal transportere affaldet ind til forgasning og på samme måde kan medføre store gener.

Vi kommer ikke uden om at kigge på, om det overhovedet er Kolding Kommune, der skal tage imod "alt lortet" fra de 8 fynske kommuner, der står bag virksomheden Nature Energy, der vil bygge anlægget. Hvorfor bygger man ikke biogasanlægget i eksempelvis Middelfart. Man skal se på, hvad Kolding Kommune vil i forhold til erhvervslivet.

Hvad vil vi kendes på i vores kommune. Måske er det bedre, at et biogasanlæg placeres i et landområde i en anden kommune. Det er svært at se, hvorfor lige Kolding skal lægge grund til det kæmpe anlæg, der får seks store procestanke i 25 meters højde. Læg hertil modtagetanke, læsse- og lossehaller samt efterlagertanke.

Placeringen er vigtig. Eksempelvis flyttede man jo også i sin tid DAKA, der tidligere lå i Lunderskov by, til Hedensted lige ved motorvejen, og man kan faktisk stadig lugte det af og til, når man kommer forbi.

I Tyskland og andre EU-lande placerer biogasanlæggene langs med motorvejen i tyndt befolkede landområder. Lad os da lære af de andres erfaringer.

Udgivet i Læserbreve
Tirsdag, 29 Januar 2019

Bro spærres i 35 uger

Vejdirektoratet opfordrer trafikanterne til i højere grad at benytte tilslutningsanlæg 58a på Fyn for at undgå at sidde i kø, når Gl. Lillebæltsbro bliver spærret for biltrafik i de kommende 35 uger på grund af renovering.

Nu nærmer spærringen af Gl. Lillebæltsbro sig med hastige skridt, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Fra i aften - 29. januar kl. 20 - til den 1. oktober kan bilerne ikke køre over den gamle bro på grund af den forestående renovering. Derfor må al biltrafikken mellem Fyn og Jylland ud på motorvejen og over Ny Lillebæltsbro.

Den øgede trafik på Ny Lillebæltsbro skabte under sidste års renovering og spærring af Gl. Lillebæltsbro et øget pres på tilslutningsanlæg 58b Middelfart i retning fra Jylland mod Fyn – med den konsekvens, at mange oplevede at sidde fast i køen på vej mod Fyn i myldretiden mellem kl. 7.30 og 8.30.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet nu på forhånd trafikanterne til at benytte sig af tilslutningsanlægget 58a Middelfart Ø ved Aulbyvej lidt længere mod øst, når man skal af motorvejen. Der bliver således opsat kampagneskilte ved rampen i 58b og på Jyllandsvej.

- Vores formål med kampagneskiltene er ganske enkelt at hjælpe trafikanterne til at overveje at træffe et andet valg, når de skal af motorvejen for at komme ind til Middelfart. Presset på 58b bliver stort i myldretiden om morgenen, når Gl. Lillebæltsbro bliver spærret, og man kan derfor med fordel vælge at køre af motorvejen lidt længere mod øst ved 58a. På den måde får vi fordelt trafikken mere ligeligt, og alle kommer nemmere og sikrere frem, siger projektleder for renoveringen af Gl. Lillebæltsbro, Janie Winther Ipsen, i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Vi opfordrer i øvrigt også trafikanterne til at køre uden for morgenmyldretiden, hvis det er muligt. Og i eftermiddagsmyldretiden kan man også benytte tilslutningsanlæg 58a for at undgå køen på Jyllandsvej i Middelfart.

Fællesstien over Gl. Lillebæltsbro forbliver som udgangspunkt åben i hele spærringsperioden, sådan så fodgængere, cyklister og knallert 45 kan passere. Der kan dog forekomme enkelte tidspunkter, hvor også fællesstien bliver spærret kortvarigt af hensyn til arbejdet på broen.

For erhvervslivet med langsomtkørende køretøjer er det fortsat muligt at blive eskorteret over Ny Lillebæltsbro hver dag.

Se kortet fra Vejdirektoratet længere nede på siden...

Udgivet i Syddanmark