Artikel filtreret på dato: Torsdag, 24 Januar 2019

Torsdag, 24 Januar 2019

DMI: -Måske får vi snefygning

Vejrfronterne driller meteorologerne - men én af mulighederne er snefygning.

I weekenden skal du være opmærksom på vinterligt vejr med sne og snefygning, skriver Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, torsdag morgen.

Fra natten til lørdag og frem til mandag aften kan der nogle steder i landet komme sne.

Fra fredag aften eller natten til lørdag og frem til mandag aften kan der mange steder i landet komme sne. Der kan komme mellem 5 og 20 centimeter sne, men det er meget usikkert. Der er også risiko for, at der nogle steder kan komme isslag. I perioder kommer det også til at blæse mere end 10 m/s, så der kan komme snefygning.

Fredag aften og natten til lørdag ventes en front at bevæge ind over landet fra vest og nordvest sammen med et lavtryk. Det betyder, at der kommer en del nedbør mest som sne. Fronten forsøger at fortrænge den kolde sydøstlige luftstrøm der råder over Danmark, og det ser ud til at det lykkes i den sydvestlige del af landet. Stedvis i Jylland kan sneen gå over isslag. Hvor der kommer mest sne, kan der lokalt komne snefygning med en frisk vind fra sydøst.

Søndag bevæger et nyt lavryk sig frem mod det sydlige Danmark, og det kan give en del sne og blæst. Det er dog meget usikkert, går lavtrykket en lidt mere nordøstlig og nordlig bane, kommer nedbøren mest som regn eller slud. Landet kan også blive delt, så det er den nordlige og østlige del af landet der får mest sne og fygning, mens den sydvestlige del får tøvejr med regn, slud og tøsne.

Vagtchef hos DMI, Frank Nielsen, opfordrer til, at man følger med i vejrudsigterne i de nærmeste dage.

Udgivet i Syddanmark

Læserbrev af Hans Holmer (SF), medlem af Kolding byråd, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

At gøre parkeringspladserne i Midtbyen gratis, bliver de ikke mere tilgængelige af.

I SF vil vi gerne midtbyen, men vi mener ikke, at dens fremtid afgøres af gratis p-pladser. Derfor har vi stemt nej til dette forslag. Vi frygter, at et ophør af betaling fører til mindre udskiftning på p-pladserne og dermed mindre tilgængelighed og dermed færre kunder.

Vi vil hellere bruger parkeringsindtægterne på at udvikle midtbyen, og her er der især tre ting som gør, at vi har en god midtby i Kolding.

Først og fremmest skal der være nogle gode rammer for midtbyen. Dem skal vi som politikere være med til at skabe. Her har vi i SF bl.a. ønsket legepladser, så det bliver lettere at have børnene med og grønne oaser, hvor byen tilbyder en ramme at puste ud i. Her vil det nu nedsatte Taske Force gruppe også komme med bud på hvad der skal til.

Derudover skal byen have et godt og spændende udbud af butikker og arrangementer. Det synes jeg i høj grad findes i Kolding Midtby. Der er kulturnat, julemand, light festival og mange andre gode arrangementer, samt caféer og butikker, som formår at give en super god service.

Endelig skal vi som handlende være med til at bakke midtbyen op ved at lægge vores handel i midtbyen. Det nytter ikke noget, at vi nøjes med at hente vores internetpakker i byens butikker. Det tjener de ikke mange ører på.

Bogen har været dømt død og borte mange gange, men alligevel oplever bogsalget fornyet fremgang. Sådan håber jeg, det også vil gå vores midtby. Vores midtby er ikke mere levende end vi selv gør den til, og hermed lyde en opfordring til, at vi alle er med til at løfte den, så vi også har en velfungerende midtby i fremtiden.

Udgivet i Læserbreve
Torsdag, 24 Januar 2019

Gylle hører hjemme på landet

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative vælgerforening i Kolding, Mariavej 9 6091 Bjert.

Det Konservative Folkeparti er Danmarks grønne borgerlige parti. Vi vil rigtig gerne den grønne omstilling og den cirkulære økonomi, men det skal være med behørigt hensyntagen til det omgivne samfund, til borgere og virksomheder der allerede er etableret i områderne.

Vi stiller derfor et rigtig stort spørgsmål ved fornuften i at etablere et Gylle – Biogasanlæg ved Venusvej i Kolding nord. En beliggenhed i forholdsvis kort afstand til boligområdet i Bramdrupdam, og midt i et industriområde i udvikling.

Og ja – Vi har hørt hvad der bliver sagt og læst hvad der bliver skrevet, ”at der er undertryk i anlægget der medfører at den grimme lugt forbliver i bygninger og i anlægget, at der overhovedet ikke kommer dårlig lugt ud fra anlægget”, - men tør vi tro på det?

Vi er helt klart af den opfattelse, at gylle hører hjemme på landet og ikke i hverken bynære områder eller i industrikvarterer.

Vi frygter at Biogas anlægget ved Venusvej i Kolding nord bliver den sidste virksomhed der etablere sig i området, fordi det efter vores opfattelse, med Gylle – Biogasanlæg som nabo, bliver mere end svært at sælge grunde til andre typer af erhvervsvirksomheder ved Venusvej.

Udgivet i Læserbreve
Torsdag, 24 Januar 2019

Afskaf gensidig forsørgerpligt

Læserbrev af Karina Lorentzen (SF), folketingskandidat, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Det er uretfærdigt, at førtidspensionister bliver straffet økonomisk, fordi de har en livsledsager, der arbejder. Derfor vil SF af med den gensidige forsørgerpligt, som betyder, at der sker træk i førtidspensionen, når den arbejdende part tjener over en vis beløbsstørrelse. Her fører selv meget helt almindelige lønninger til delvise tab af førtidspensionen.

Den gensidige forsørgerpligt blev skabt i 1926, hvor den skulle beskytte den hjemmegående hustru og børnene mod at manden brugte sin løn udenfor husstanden. Men i dag er den udtryk for et forældet og gammeldags syn på parforholdet, hvor kvinden skulle forsørges af sin mand. Når vi går ind i et parforhold i dag, forventer vi ikke at skulle forsørge den anden fra dag ét. Langt de færreste mener vel, det er rimeligt, at den ene part skal tigge den anden om økonomisk støtte til fx hygiejnebind, nye underbukser medicin eller andre basale ting. Men sådan er det med gensidig forsørgerpligt! Det er uværdigt og skaber ulighed i et forhold.

Det er på tide, at vi skaber reel ligestilling, hvor hver mand (eller kvinde) har sin egen indtægt – og jo især, når man netop er blevet anerkendt for sit handicap, sin skade eller nedslidning. Her er er man jo blevet kompenseret, fordi man midt i sit arbejdsliv, hvor man ville have tjent sin egen løn, er blevet ramt af en social anstændighed.

Udgivet i Læserbreve