Artikel filtreret på dato: Onsdag, 02 Januar 2019

Oversvømmelserne 2. januar blev noget voldsommere, end prognoserne i første omgang havde forudset. Da vandet klokken 16 nåede sit maksimum, var vandstanden 1,59 meter over det normale daglige niveau.

På forhånd var der lagt tusindvis af sandsække ud langs de sårbare områder – især Kolding Havn, Kolding midtby langs åen, Gl. Strandvej/Fjordvej og i sommerhusområderne. Herudover blev der opstillet containere med sand, hvor borgere og virksomheder selv kunne hente sandsække.

I alt er der brugt cirka 3.500 sandsække for at holde vandet stangen. Borgere/virksomheder, som har hentet sandsække, er velkommen til at beholde dem. Man kan også tømme dem og smide sækkene væk, eller man torsdag morgen lægger de fyldte sandsække tilbage, hvor man hentede dem.

Husejere i de berørte områder opfordres til at tjekke, om der er sket vandskaber. I givet fald skal man tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Trafikken har også været ramt af oversvømmelserne. Bl.a. har den trafikerede Jens Holms Vej i Kolding været lukket. Vejen bliver åbnet igen ved 19.30-tiden. I takt med at vandet trækker sig tilbage, salter kommunens driftsafdeling alle de oversvømmede veje, som hurtigt bliver meget glatte, når temperaturerne falder. Med aften- og nattetemperaturer under frysepunktet skal trafikanter være ekstra opmærksomme på glatte veje.

I alt har omkring 130 medarbejdere fra blandt andet Trekantbrand, Blue Kolding, Ewii og Kolding Kommune samt et større antal frivillige været involveret i arbejdet med at håndtere oversvømmelserne.

Udgivet i Kolding

Flere steder er Kolding under vand. Beredskabet beder uvedkommende om at holde sig væk.

Vandstanden er forhøjet omkring Kolding og det sætter sit præg på Kolding flere steder.

Således er der blandt andet oversvømmelser ved havnen omkring Jens Holms Vej og Plovfuren.

Jens Holms Vej i Kolding er spærret på strækningen fra Ndr. Havnevej ved Danish Crown til Kolding Åpark. Plovfuren i Kolding er lukket. Gl. Strandvej i Kolding er spærret.

Der er risiko for vand på følgende parkeringspladser i Kolding midtby, når vandet stiger onsdag. Hvis du holder parkeret på en af disse p-pladser, kan det være en god ide at flytte bilen.

Nytorv 11 – P-kælderen
Toldbodgade 10, stueetagen i p-huset
Ålegården 1B – p-pladsen ned mod åen
Riberdyb 
Solgårdens p-pladser (Kongebrogade og Skipperstræde)

Se billederne længere nede på siden...

Udgivet i Kolding

Vandet står nogle steder højt i Kolding. Veje er spærret og parkeringspladser kan blive oversvømmet.

DMI melder om forhøjet vandstand onsdag.

Der er oversvømmelser ved kysten omkring bl.a. Moshuse, men vandet er ikke det eneste, der kommer. Der er desværre flere bilister, der også kører til kysten for at se vandet. Beredskabet beder om, at man holder sig væk, for der er stor risiko for at sidde fast i vandet, der fortsat stiger.

Vejspærringer

Den trafikerede Jens Holms Vej i Kolding er spærret på strækningen fra Ndr. Havnevej ved Danish Crown til Kolding Åpark, oplyser Kolding Kommune.

Gl. Strandvej i Kolding er spærret.

P-pladser

Der er risiko for vand på følgende parkeringspladser i Kolding midtby, når vandet stiger onsdag. Hvis du holder parkeret på en af disse p-pladser, kan det være en god ide at flytte bilen.

Nytorv 11 – P-kælderen
Toldbodgade 10, stueetagen i p-huset
Ålegården 1B – p-pladsen ned mod åen
Riberdyb
Solgårdens p-pladser (Kongebrogade og Skipperstræde)

Elforsyning

Info fra Ewii:

- Den forventede høje vandstand omkring Kolding og syd herfor betyder, at vi kan blive nødt til at afbryde elforsyningen i kystnære områder. Det gør vi for at beskytte anlæggene og dermed kunne genetablere hurtigt når vandstanden igen er faldet.

I følge Ewii er strømmen afbrudt hos 1138 kunder.

Udgivet i Kolding