Spildevandsturbine får hædrende omtale

Torsdag 15. Oktober 2020 19:42 504
Indvielse af Turbinen i Sdr. Stenderup Skov i 2019. Foto: Blue Kolding/Palle Peter Skov (Arkivfoto) Indvielse af Turbinen i Sdr. Stenderup Skov i 2019. Foto: Blue Kolding/Palle Peter Skov (Arkivfoto)

Der er netop blevet uddelt arkitekturpriser i Kolding Kommune.

I den forbindelse har BlueKoldings spildevandsturbine modtaget hædrende omtale. Den et år gamle turbine leverer dermed ikke blot klimaneutral energi, men er også udtryk for god arkitektur.

Kolding Kommune fejrer hvert år den gode arkitektur på Arkitekturens Dag. Selve arrangementet den 5. oktober blev aflyst på grund af Corona-situationen, men alligevel har Kolding Kommunes bedømmelsesudvalg uddelt priser til de 10 vindende byggerier og anlæg rundt om i kommunen. BlueKolding har vundet såkaldt hædrende omtale for sin spildevandsturbine i Stenderupskovene.

Spildevandsturbinen – fra mindre skade til mere gavn

Turbinen er den første af sin art i Danmark og formentlig i hele verden. Den udnytter de 11 milliarder liter renset spildevand, der hvert år løber fra Centralrenseanlægget i Agtrup gennem Stenderupskovene til Lillebælt. Undervejs er der et fald på 35 meter, og det giver så meget fart på vandet, at der kan laves strøm af det. Derfor er der sat en turbine på udløbsledningen, så energien fra vandet ikke går til spilde.

- Vandet løber uanset hvad, så vi kan lige så godt udnytte energien i det. Vores strategi, Fra mindre skade til mere gavn, handler netop om at hæve ambitionsniveauet og ikke kun rense spildevandet for at gøre mindre skade, men også udnytte energien i vandet for dermed at gøre mere gavn for miljøet og klimaet, siger BlueKoldings bestyrelsesformand, Tanya Buchreitz Løwenstein, i en pressemeddelelse.

Et humoristisk og innovativt anlæg

Selve bygningen, der rummer turbinen, er stort set usynlig, fordi den er passet ind i omgivelserne i skoven. Den er nemlig kamufleret som en stak træstammer, og derfor skal man meget tæt på for at opdage, at der bliver produceret strøm dér midt i skoven. Det er dette koncept, som har skaffet turbinen hædrende omtale. Om baggrunden for bedømmelsen af turbinen hedder det, at anlægget er: ”…et humoristisk og innovativt anlæg, i både form og funktion.”

Stor glæde over hæderen

- Vi er selvfølgelig glade, når vores projekter får anerkendelse, og det gælder specielt spildevandsturbinen. Både fordi vi mener, at vi her har lavet noget, som gør gavn, og fordi bygningen er udført med finesse og respekt for omgivelserne i skoven, siger direktør for BlueKolding, Per Holm.

Turbinebygningen er i øvrigt tegnet af de lokale arkitekter hos Tegnestuen Mejeriet.

Præmiering:

Sognehus til Vonsild kirke – bebyggelse til offentligt formål

Sognehuset i Vonsild. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Begrundelse: Det er et meget gennemført byggeri, hvor der er gjort mange overvejelser om både grundens givne forhold og de arkitektoniske virkemidler, som det er lykkedes at arbejde sammen til en smuk og harmonisk helhed. Rummene både ude og inde udnytter det naturlige lysindfald meget fint, og skaber behagelige rammer for bygningens forskellige aktiviteter.

Sognehuset til Vonsild kirke præmieres for: ” – en smuk og enkel arkitektur, der elegant bidrager til en ny sammenhæng omkring Vonsild kirke.”

Bygherre: Vonsild menighedsråd, Rådgivere: CUBO, LB Consult A/S.

Koldinghave og klimaparken – bebyggelse i landskab

Den nye boligbebyggelse Koldinghave, som ligger på kanten af klimaparken i Byparken, er bygget op i velkendte former og materialer, som er brugt i en ny og spændende sammensætning. Klimaparken er et smukt bearbejdet naturrum, som giver nye naturoplevelser midt i byen og hvor der er skabt stor merværdi i sammenhæng med den store opgave det er, at tilpasse vores byer til et foranderligt klima.

Koldinghave og klimaparken præmieres for: ”- en helhed af omhyggeligt bearbejdede bygningskroppe i smuk og dynamisk sammenhæng med det grønne park-rum.”

Bygherre Koldinghave: Raundahl & Moesby, Crescendo. Arkitekt: CEBRA, Ingeniør: Ingeniør’ne.

Bygherre klimapark: Kolding Kommune, Rådgivere pavillon: Labland, Entreprenør: Jørgen Lund Frederiksen A/S, Rådgivere klimapark: Sweco. Entreprenør: Frisesdahl A/S.

Fjordvej 21 – boligbyggeri

Huset på Fjordvej 21 er et harmonisk og moderne hus i høj kvalitet, der passer sig utrolig godt ind i omgivelserne. Både placeringen af huset og husets helt traditionelle med saddeltag gør, at huset passer meget naturligt ind i omgivelserne. Både huset og arealet foran er inviterende og den enkle have og terrasse skaber god balance mellem privathed og åbenhed. Man må gerne se, at her bor nogen!

Fjordvej 21 præmieres for: ”- et moderne hus i et traditionelt formsprog, der følsomt indpasser sig i husrækken.”

Bygherre: Peter Thomsen og Katja Bogetoft. Rådgivere: Baks Arkitekter og Jørgen Nielsen APS.

Hædrende omtale:

Engen 8 – boligbyggeri

Denne bolig er et fint eksempel på byggeri i høj kvalitet, men med et afdæmpet udtryk. Huset udnytter det skrånende terræn til at adskille bygningens forskellige funktioner, og brugen af materialer understreger denne forskel mellem den øvre del, hvor tegl og træbeklædning omfavner selve boligen, mens den rå beton får lov at stå som husets tunge bund.

Engen 8 modtager hædrende omtale for: ”- et afdæmpet og ærligt byggeri i høj materialemæssig kvalitet.”

Bygherrer: Rikke Jensen & Ole Sørensen. Arkitekt: Morten Bluhm, ERIK arkitekter. Entreprenør: Nysom A/S. Haveanlæg: Nielsens Have med Stil. Natursten: ZURFACE A/S.

Warmingsgade 1 – boligbyggeri

Warmingsgade i det centrale Kolding har fået adskillige meter ny facade - og 37 nye, almene boliger. Med byggeriet er der ikke blot tænkt på oplevelsen af boligen indefra, men også gjort tiltag for at tilpasse den nye bygning til den gamle gade. Facaden er opdelt i mindre enheder med forskellig tegl, og bygningens sokkel ser ud til at følge det skrånende terræn.

Warmingsgade 1 modtager hædrende omtale for: ” – en fin kombination af bygningens tilpasning mod den historiske gade og de moderne boligkvaliteter i det smalle gårdrum.”

Bygherre: Alfabo, Rådgivere: Arkitema Architects.

Trindholmsgade 2-4 – erhvervsbyggeri

På Trindholmsgade 2-4 er der ikke tvivl om grundens afgrænsning: Der kan bygges mellem åen og vejen, og der er ikke meget plads til overs. Alligevel er det lykkedes at placere et nyt kontorbyggeri, endda inkl. parkering, som er lagt ind i bygningens underste etage. Resultatet er en smal, slank bygning, som viser, at man godt kan bygge anderledes end mange andre af tidens nye kontorbyggerier, som næsten alle har kvadratiske grundplaner.

Trindholmsgade 2-4 modtager hædrende omtale for: ”- en fin og enkel indpasning af byggeriet på en udfordrende grund.”

Bygherre: JN Group.

Jernbanegade – bygnings- og byforbedring

Den østlige del af Jernbanegade er i løbet af det forgangne år omdannet til et testområde for det design, som man forventer at brede ud til en større del af den centrale by. Der er opsat ny belysning og afprøvet løsninger til nedgravning af affaldsløsninger, og de grå fortove er skiftet ud med brogede teglflader, suppleret med nye træer og møbler til ophold i byrummet.

Jernbanegade modtager hædrende omtale for ” – en flot prøve på det nye bydesign som demonstrerer, at man kan styrke bylivet med de rette virkemidler.”

Bygherre: Kolding Kommune. Rådgivere: Land+. Entreprenør: Hededanmark A/S.

Søndergade 32 – bygnings- og byforbedring

I Søndergade er der sket en flot og gennemført istandsættelse af den markante hjørneejendom, som er meget synlig ved ankomsten til bymidten. Det har ikke blot betydning for selve bygningen, men faktisk for en stor del af bymidten, da ejendommen har en vigtig og meget synlig placering. Selv hjørnetårnets markante kobbertag er udskiftet med et helt nyt magen til det gamle.

Søndergade 32 modtager hæder for ” - en omhyggelig istandsættelse, der har stor betydning for både bygning og omgivelser.”

Bygherre: Jansen ejendomme.

Lykkegårdsvej 48 – nytænkning og bæredygtighed

Bygningen er meget fint proportioneret og skaber gode rumligheder for små børneuniverser, men det mest bemærkelsesværdige er måske alligevel materialet. Teglstenene stammer fra de tidligere civilforsvars-bygninger som oprindeligt stod på grunden. Denne tilgang til genbrug af materialerne er forbilledlig, men kan være svær at gennemføre i praksis.

Lykkegårdsvej 48 modtager hædrende omtale for ”- et veludført eksempel på den cirkulære tankegang og genanvendelse af materialer i byggeriet.”

Bygherre: Kolding Kommune. Arkitekt: Pluskontoret A/S. Ingeniør: MOE A/S. Entreprenør: Dansk Boligbyg.

Turbineanlæg på Løveroddevej – nytænkning og bæredygtighed

På Stenderuphalvøen er etableret et anlæg, som er stort set usynligt. Det meste af anlægget består nemlig af rør, der ligger under jorden og transporterer renset spildevand ud i Lillebælt. Bygningen, som rummer teknikken til anlægget, er også næsten usynlig, eller i hvert fald tilpasset sine omgivelser i så høj grad, at man faktisk godt kan overse den. Teknikbygningen er opført med stor respekt for skoven og viser, at man godt kan gøre sig umage selvom der ”bare” er tale om et teknisk anlæg langt ude i skoven.

Turbineanlæg på Løveroddevej får hædrende omtale for ”- et humoristisk og innovativt anlæg, i både form og funktion.”

Bygherre: BlueKolding. Arkitekt: Mejeriet. Entreprenør: Årsleff A/S. Øvrige rådgivere: Kryger A/S. Ingeniør: EnviDan A/S.

Borgernes favorit – Fjordvej 21

Ud over bedømmelsesudvalgets arkitekturpriser er også prisen ”Borgernes favorit” uddelt. Den er udpeget via en offentlig afstemning på Kolding Kommunes hjemmeside. Der blev afgivet næsten 1200 stemmer i år.

Med næsten 34 procent af de afgivne stemmer blev villaen på Fjordvej 21 valgt som årets favorit – efterfulgt af en anden villa, nemlig Engen 8, som fik godt 30 procent af stemmerne.

Tags