Torsdag, 22. august 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Svend Erik Brodersen/Sebro Press

Forskønnelsen af Storegade i Lunderskov er i gang.

Arbejdet udføres helt som lovet og bebudet fra kommunen lige i kølvandet af det igangværende omfattende kloakeringsarbejde, skriver netavisen Sebro Press:

- Vi er gået i gang med den del af projektet på Storegade, der sammen med Blue Kolding, handler om både forskønnelse og separat afledning af det såkaldte overfladevand, fortæller manden bag den del, som hedder forskønnelse af byens hovedgade, landskabsarkitekt hos Kolding Kommune, Thomas Thinghuus, til netavisen Sebro Press.

Og forskønnelsen på Storegade handler om et projekt, som man af forskellige årsager sidste efterår valgte at skyde til hjørnespark. Blandt andet for at skåne byens borgere for generende opgravninger hen over vinterhalvåret.

Dekorativt

Thomas Thinghuus fortæller, det der nu laves i Lunderskov, hidtil kun kendes fra ganske få andre steder i landet. Blandt andet fra Frederiksberg i København.

Det handler kort for fortalt om at gøre det praktiske og nødvendige dekorativt. Det vil man gøre ved at føre overfladevandet, der blandt andet kommer fra byens hustage, synligt ned gennem Storegade i stedet for traditionelt at grave rør ned i jorden:

- Vi laver vi en synlig rende i den nordlige side af gaden, hvortil nedløbene fra byen tage tilsluttes. Det er så meningen, at vandet frit skal løbe synligt ned gennem gaden for i den vestlige ende at blive tilsluttet den nye separate regnvands ledning, i jorden, som går til Møllesøen, fortæller Thomas Thinghuus.

Storegade bliver smallere

Ned gennem Storegade vil der blive lavet dekorative beder. Indimellem bedene vil der blive anlagt parkeringsbåse. Projektet medfører også, at Storegade bliver lidt smallere for kørende trafik.

- Under bedene laver vi små vanddepoter, så planterne også i en tid uden regnvand fra oven kan få det vand, de har behov for. Og beplantningen vil blive udført med stauder varieret, så der vil være noget smukt at se på i hele vækstperioden, fortæller Thomas Thinghuus.

Ja, selv dækslerne til vanddepoterne bliver i farver og udsmykket med Lunderskov Kommunes gamle vartegn, isfuglen.

Thomas Thinghuus fortæller, at Blue Koldings store kloakeringsarbejde helt holder tidsplanen. Og fortsætter - det som forventet - så vil den unikke udsmykning på Storegade kunne afsluttes som planlagt en gang henover efteråret.

Sangfortælling om "Danmark - i lyst og nød" på Genforenings- og Grænsemuseet.

Tidligere børne- og uddannelsesdirektør i Kolding, Ib Hansen, fortæller om Danmarkshistorien ved hjælp af sange om Danmark gennem 200 år. Det er lige fra tabet af Norge i 1814 til Genforeningen i 1920. Om forsmået kærlighed, krig og sorg. Om mod og overmod. Om romantik og realitet. Om hjemvé og hjemvenden. Om glæde og fred. Om frihed, folkestyre og fællesskab. Om landets decimering og om vores selvforståelse.

Den musikalske ledsagelse er lagt i hænderne på komponisten og pianisten Bente Ibenfeldt, skriver museet i en pressemeddelelse i følge netavisen Sebro Press.

Arrangementet finder sted den 4. juni klokken 19. Der er fri entré.

Åbent hus

På Valdemarsdag, som jo også er den egentlige Genforeningsdag, den 15. juni, holder Genforenings- og Grænsemuseet åbent hus med gratis adgang fra klokken 10 - 17.

Du finder Genforenings- og Grænsemuseet på Koldingvej 52 ved Christiansfeld.

Når der er sportsfest, arrangerer to lokale præster en pilgrimsmarch.

Sognepræsterne i Skanderup og Hjarup, Martin Karkov Kobbersmed og Maria Duesgaard König, vil begge være i spidsen, når der i forbindelse med en sportsfest i Skanderup-Hjarup i dagene 13. til 15. juni arrangeres en lokal pilgrimsmarch. Det skriver netavisen Sebro Press.

Marchen foregår lørdag den 15. juni. Det nøjagtige tidspunkt for starten er fastsat til klokken 13.30.

Sebro Press skriver, at temaet for vandringen bliver "længsel", og at turen får udgangspunkt fra sportspladsen ved Forbundsskolen på Hjarupvej i Skanderup, hvor deltagerne kan møde de to præster ved stien til Kratskoven.

Derfra vandres der i stilhed til Skanderup Sognekirke - og tilbage igen. En strækning på 5,8 kilometer.

Interesserede kan tilmelde sig til turen til en af de to præster, og det skal ske senest 14. juni.

Vamdrup Byforum afholdt sit 12. årsmøde.

- Der er en rigtig joker med i spillet om udviklingen af vores lokalområde, og det er snakken om den nye motorvej. Da der skulle bygges dobbelt togspor gennem Vamdrup lykkedes for os, at få Banedanmark til at anerkende os som partner. Det håber vi også, at vi kan blive til Vejdirektoratet, hvis den nye motorvej skal anlægges her i området.

Dette forklarede Helge Paulin, formand for Vamdrup Byforum, på foreningens 12. årsmøde, da linjeføringen for den kommende Hærvejsmotorvej på ny dukkede op som debatemne. Det skriver netavisen Sebro Press.

Men omkring dette spørgsmål var borgmester Jørn Pedersen (V), som var til stede ved årsmødet, usædvanligt kortfattet. Han nøjedes, i følge Helge Paulin, med en kort omtale af de tre forslag, der ligger for linjeføringen af den kommende motorvej.

Det antages, at tavsheden kan hænge sammen med, at Jørn Pedersen, som tidligere omtalt i Sebro Press, sammen de øvrige fem borgmestre i Trekantområdet, på et tidspunkt skriftligt har anbefalet en linjeføring umiddelbart vest om Vamdrup. En holdning, som i øvrigt har mødt ret kraftig modstand i Vamdrup. Blandt andre hos byforum.

Derimod havde borgmesteren, kommentarer til spørgsmålet om, hvornår der kommer en cykelsti, dækkende hele strækningen fra Vamdrup til Kolding.

Her henviste han til, at et sådan projekt nok ikke bliver til noget, før der eventuelt kommer ny cykelstipulje fra staten, som kommunen kan søge tilskud fra, så den ikke selv skal af med de 8-11 millioner kroner, som cykelstien nok kommer til at koste.

Der var på årsmødet denne gang ikke meget direkte brugbart at hente fra Jørn Pedersen. Han gennemgående forbavsende fåmælt, og hans svar på spørgsmålene var meget runde, lyder det fra Helge Paulin:

Vedrørende Vamdrup midtbys fremtid kunne borgmesteren dog godt forestille sig, at forretningslivet i byen bliver koncentreret på og omkring Østergade, og at tomme butikslokaler i den øvrige del af byen i et vist omfang bygges om til boliger.

Om bibliotekets fremtid sagde han, at det ikke kan bliver, hvor det er nu. Bygningen er utidssvarende. Men han havde ingen konkrete forslag for en ny placering. Han nævnte dog kino-området, som en mulighed, fortæller Helge Paulin.

- Vi byforum har jo forslået, at der indrettes bibliotek i den nu ledige Fakta-bygning på Nørregade, føjer han til.

Årsmødet i Vamdrup Byforum blev holdt i Vamdrup Kino, og der meldes om at 40-50 borgere var mødt frem.

Jørn Dohrmann smækker med døren lige inden lukketid, hvor han forlader politik.

Den snart forhenværende politiker Jørn Dohrmann (DF) fra Drenderup ved Vamdrup retter her på falderebet en hård bredside mod partitoppen i DF. Det gør han på Danmarks Radio's hjemmeside.

Dohrmann synes, at årsagen til partiets nedtur ved det kommende valg skyldes, at både Venstre og Socialdemokratiet har været langt bedre til at kommunikere deres sejre til vælgerne.

- Venstre har været gode til at sige, at de fører en stram udlændingepolitik. Og Socialdemokratiet har været gode til at tale pension og sætte en alder på. Folk har svært ved at forstå vores udmeldinger. Det, der er gået galt, er, at vi er blevet overhalet indenom og udenom. De andre har lagt 10 til 20 procent oven i retorikken, siger Jørn Dohrmann til Danmarks Radio.

Den markante DF-politiker og stemmesluger Jørn Dohrmann genopstiller ikke til det kommende valg til Europarlarmentet og forlader samtidig helt politik efter 18 år som én af DF's absolutte markante skikkelser, skriver netavisen Sebro Press.

Kongeåmuseet i Vamdrup overtager i år værtsskabet fra Koldinghus, når der lørdag den 15. juni holdes flagdag her til lands – eller også kaldet Valdemarsdag.

Dagen i Vamdrup fejres i den nu lukkede Fakta-butik på Nørregade, der ligger som nabo til museet, skriver netavisen Sebro Press.

Og netop i år er der noget særligt ved flagdagen. Det er nemlig præcis 800 år siden Dannebrog – ifølge legenden - faldt ned fra himlen ved det berømte slag i Estland.

Og helt traditionelt - som kendes fra Koldinghus - vil det også foregå i Vamdrup, hvor lokalafdelingen af Danmarks Samfundet uddeler dannebrogsflag til foreninger, spejdere og organisationer, som har fået deres ansøgning om et flag bevilget.

I forbindelse med arrangementet bliver der musik i gaderne, gamle foreningsfaner bliver udstillet, der kan høres et foredrag om dannebrogs historie, og der bliver underholdning med sang og musik i Fakta-bygningen, lyder det fra folkene på Kongeåmuseet.

Festlighederne i Vamdrup starter klokken 13.30 og slutter klokken 17.

Nu sendes der en tekniker til Lunderskov for at se på problemet.

En ny informationstavle på Lunderskov Banegård spiller passagererne et puds. Som tidligere omtalt viser den nemlig bustider fra Odense - i stedet for tog- og bustider til og fra Lunderskov. Og det gør tavlen stadig, skriver netavisen Sebro Press.

Netavisen har nu gjort DSB opmærksom på problemet. DSBs pressevagt siger:

- Vi kan ikke rigtigt forstå problemet. For inde fra kan vi ikke se, at der skulle være noget galt med tavlen i Lunderskov. Men da vi jo må tro på, hvad der er observeret lokalt i Lunderskov, har vi besluttet at sende tekniker ud på stedet for at se, hvad der eventuelt kan være galt, fortæller pressevagten til Sebro Press.

Det er dog uvist, hvornår en tekniker kommer forbi Lunderskov Banegård:

- Det ved jeg ikke helt præcist. Nu har teknikeren, som dækker området, fået besked. Men da han dækker et meget stort område i Jylland, kan der måske godt gå lidt tid endnu, inden han når til Lunderskov, lød det altså fra DSB’s hovedkvarter i København.

Borgerne i Lunderskov kan godt glæde sig.

Den planlagte forskønnelse på Storegade – byens hovedgade - gennemføres helt som planlagt. Også selv om det bliver væsentligt dyrere, end de fem millioner kroner kommunens egne folk havde beregnet udgiften til, skriver netavisen Sebro Press.

De seneste tal lyder på 6,2 millioner kroner. Men det får ikke konsekvenser for projektet. Det bliver, efter de oplysninger aviser har, alligevel gennemført helt som planlagt. Det nye større beløb har set dagens lys efter, at projektet har vært ude i licitation.

Steen Sparvath, formand for Lunderskov Lokalråd, fortæller, efter forhandlinger med kommunen, dækkes de 900.000 kroner af det manglende beløb på 1,2 millioner ind af ubrugte midler fra kontoen til brug for realiseringen såkaldte af den borgerplan - eller helhedsplan – for Lunderskov. Penge, som i forvejen er øremærket udelukkende til brug for løbende udvikling af Lunderskov by.

- Restbeløbet på 300.000 kroner, der mangler op til de 7,2 millioner, har forvaltningen for Vej og Park lovet selv at finde på forvaltningens eget driftsbudget for 2019, og det kan vi naturligvis være meget tilfredse med, siger Steen Sparvath.

Han fortæller også, at kontoen ”borgerplan” for Lunderskov tilskrives med ca. en million kroner årligt. Planen blev besluttet i 2016, og frem til i dag er der faktisk kun brugt i omegnen af 600.000 kroner, og det er til etableringen af stiprojektet omkring Dollerup Sø.

- Derfor er der stadig penge tilbage på kontoen, og vi synes i lokalrådet, det er helt på sin plads at bruge nogle af dem på gennemførelsen af den planlagte forskønnelse på Storegade, siger Steen Sparvath.

Og han føjer til, at han glæder til, at arbejdet med forskønnelsen på Storegade nu snart kan komme i gang.

Som tidligere omtalt her i avisen er det meningen, at forskønnelsen på Storegade skal gennemføres løbende i kølvandet af det omfattende kloakeringsprojekt, som forsyningsselskabet Blue Kolding på vegne af Kolding Kommune i øjeblikket er fuld gang med.

Et projekt, hvor formålet er at skille spildevandet fra overfladevandet gennem to separate afløbssystemer.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« April 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30