Kolding Netavis

Planer om biogasanlæg i Kolding eller Vejen Kommuner

Planer om et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet er langt fremme, og lokale landmænd er indkaldt til orienterende møde den 13. juni hos Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL.

En styregruppe nedsat af LINKOGAS, Trekantområdets Forening for Biomasseejere, KHL og Vejle-Fredericia Landboforening arbejder på at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet.

KHL vurderer, at råvaregrundlaget med husdyrgødning i den sydlige del af Trekantområdet er mere end tilstrækkeligt til at kunne holde et anlæg i fuld drift. Så nu skal et orienterende møde for husdyrproducenter og planteavlere hos KHL på Niels Bohs Vej i Kolding den 13. juni kl. 19.00 afdække, om der er opbakning fra landmændene til at arbejde videre med projektet.

Erfaren samarbejdspartner

-Hos LINKOGAS i Lintrup ved Rødding har vi produceret biogas i 32 år. Vi ser et stort potentiale i at give vores erfaringer og knowhow videre til et landmandsejet anlæg i Trekantområdet. De synergieffekter, vi kan opnå ved at vokse, er vigtige for at bevise, at ”landmanden kan selv” i forhold til de store ikke-landmandsejede biogasselskaber. Landmandens selvstændighed er afgørende – også her – og det kan ikke gå hurtigt nok med at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet. Vi er i tæt kontakt med Kolding og Vejen kommuner, og det bliver formentlig her, anlægget i givet fald kommer til at ligge. I bedste fald kan det stå færdigt om godt to år, siger Aksel Buchholt, formand for LINKOGAS og formand for Styregruppen.

-Biogas er vigtig – ikke mindst af hensyn til klimaet, for biogas er CO2-neutral energi. Og afgasset gylle lugter betydeligt mindre på markerne. LINKOGAS har de seneste mange år været en sund forretning, og landmænd står på venteliste til at blive leverandør. Jeg var med som formand fra start i Lintrup for 32 år siden, og som entusiastisk biogas-mand er det vigtigt for mig også at hjælpe med til at få et anlæg ejet af leverandørerne op at køre i Trekantområdet. Naturligvis uden at det berører den egenkapital, andelshaverne har opsparet i LINKOGAS, fortæller Aksel Buchholt.

Trekantområdet mangler et biogasanlæg

Næstformand i styregruppen og næstformand for Trekantområdets Forening for Biomasseejere, svineproducent Niels Blem Sørensen fra Jordrup, forventer meget stor opbakning til biogas-planerne.

Også fra planteavlerne, som vil være aftagere af afgasset gylle samt være leverandører til anlægget af biomasse i form af eksempelvis halm, græsensilage og frøgræsafpuds og på sigt måske også roer.

-Biogas er en central del af de danske energi- og klima-prioriteringer og en vigtig del af målsætningen om uafhængighed af russisk gas. Landbruget skal også levere på klimaområdet og bidrage til grøn omstilling, så det er vigtigt at gribe chancen nu og hjælpe klimaet med produktion af CO2-neutral biogas. Et område, hvor vi halter helt bagefter i Trekantområdet. Det tiltaler mig som selvstændig landmand, at der arbejdes med en andelsmodel. Økonomien i biogasproduktion er god, så selvfølgelig skal vi have et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet, siger Niels Blem Sørensen.

Værdierne bliver i erhvervet

Om KHLs engagement i projektet siger foreningens formand, Hans Damgaard:

-KHL ser et politisk ønske om mere biogas i Danmark, og det er essentielt for os som døråbner, at der arbejdes med en landmandsejet model, så vi sikrer, at værdier ikke flyder ud af erhvervet. Det er vigtigt, at alle – både husdyrproducenter og planteavlere – har mulighed for at være med, og så mangler vi grundlæggende ganske enkelt et biogasanlæg i Trekantområdet.

Del denne artikel