Connect with us

Syddanmark

Patienter advares: Brud på datasikkerheden

Offentliggjort for

den

Bruddet angår Region Syddanmarks platform til restjournaler, der anvendes af de fem sygehuse i Region Syddanmark - herunder Kolding Sygehus. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Region Syddanmark har konstateret et datasikkerhedsbrud i et af regionens it-systemer, der anvendes af regionens sygehuse.

Region Syddanmark har konstateret et brud på persondatasikkerheden, der teoretisk har gjort det muligt for regionens medarbejdere at skaffe sig adgang til patientoplysninger – herunder navn og CPR-nummer. Bruddet angår Region Syddanmarks platform til restjournaler, som er filer, der skal knyttes til patientjournaler i Region Syddanmarks elektroniske patientjournalsystem Cosmic. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark har lukket ned for bruddet og har sat gang i undersøgelser, der skal kortlægge, om der kan være lignende sårbarheder i regionens øvrige it-systemer.

Region Syddanmark har undersøgt aktivitetsloggen for de forudgående 3 måneder, og denne har vist, at filerne i mappen kun er blevet tilgået af ansatte med et arbejdsbetinget formål. Muligheden for uberettiget adgang er i øvrigt nu blevet lukket.

Tidlig kontakt til Datatilsynet

Da bruddet blev opdaget, rettede Region Syddanmark hurtigt henvendelse til Datatilsynet for at få råd og vejledning til vurderingen af sagen. Datatilsynet har nu afgjort, at Region Syddanmark skal underrette de berørte.

Administrerende sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen, siger:

– Vi vurderer ikke, at det er sandsynligt, at patientoplysningerne er faldet i de forkerte hænder. Vores medarbejdere arbejder under ansvar og håndterer under dette ansvar personoplysninger hver dag, og så skal man have en enormt stor viden om it og samtidig vide, præcis hvor og hvornår man skal lede, hvis man skulle have fat i disse oplysninger. Men uanset hvad, så skal sikkerheden være i orden, og derfor følger vi op og følger Datatilsynets anvisninger.

Niels Nørgaard Pedersen understreger, at det ikke er muligt for Region Syddanmark at underrette borgerne direkte:

– Systemet har kørt i syv år og har behandlet patientoplysninger om over 800.000 patienter, og det er ikke praktisk muligt for os at gå så langt tilbage og udpege, hvis patientoplysninger der har været igennem systemet. Derfor vælger vi at leve op til underretningsforpligtelsen via pressen, så vi kommer bredt ud.

På baggrund af Datatilsynets afgørelse udsender Region Syddanmark denne underretning:

Underretning om brud på persondatasikkerheden

Region Syddanmark underretter hermed 800.000 patienter i Region Syddanmark om et brud på persondatasikkerheden i et it-system til restjournaler. Datatilsynet har bedt regionen underrette patienterne, hvilket hermed sker.

Bruddet angår Region Syddanmarks platform til restjournaler, der anvendes af de 5 sygehuse i Region Syddanmark. Restjournaler er filer, som eksempelvis scanningsresultater, indgående papirdokumenter m.v. Platformen sender restjournalerne til Region Syddanmarks elektroniske patientjournal Cosmic, så de kan opbevares sikkert og blive tilgængelige via patientens journal.

Da filerne ikke umiddelbart efter scanning er tilgængelige via patientens journal i Cosmic, er Region Syddanmark nødt til først at sende filerne forbi en såkaldt restjournalplatform, som sender filerne til det sikrede arkiv og så gør filerne tilgængelige via journalerne i Cosmic. Restjournalerne opbevares kortvarigt, oftest kun i få sekunder, på otte servere, og der er på hver server en række mapper, hvor filerne passerer igennem, inden de kommer ind i Cosmic.

Bruddet på persondatasikkerheden bestod i, at det i ovenstående korte tidsrum, hvor dataene er undervejs fra et system til et andet, teoretisk var teknisk muligt for alle regionens medarbejdere, som arbejder under ansvar, at skaffe sig adgang til filerne med patientoplysningerne. Personoplysningerne har ikke været tilgængelige for personer, der ikke arbejder i Region Syddanmark. Medarbejderen skulle vide, hvordan man søger i regionens netværk. Dernæst skulle medarbejderen indtaste stien til netværksdrevet i stifinderen og gætte sig frem til navnene på en eller flere mapper, som indeholder restjournalerne. I langt de fleste tilfælde lå filerne kun kortvarigt i mapperne, oftest kun i sekunder, men nogle filer lå der længere, hvis der var problemer med at få sendt dem videre til Cosmic.

I en periode på 7 år er der på denne måde overført data for ca. 800.000 patienter.

CPR-numre og helbredsoplysninger

Patientoplysningerne er helbredsoplysninger og CPR-numre på regionens patienter, som opbevares i regionens system for patientjournaler. Det drejer sig endvidere om navn og fødselsdato på patienterne.

Har man været patient i Region Syddanmark i løbet af de seneste syv år, har der derfor været risiko for, at andre medarbejdere i Region Syddanmark end de, der arbejder med patienten, har haft mulighed for at få adgang og kendskab til deres oplysninger. Med adgang til personoplysninger på den måde kunne det være teoretisk muligt at eksportere dem og benytte dem til egne formål, som regionen ikke vil have kontrol over – f.eks. identitetstyveri.

Den generelle agtpågivenhed i forhold til, om ens personlige oplysninger er blevet misbrugt, er også gældende her. Region Syddanmark har ikke kendskab til, at nogen har benyttet denne adgang til noget kriminelt.

Kontrollen optimeres

Region Syddanmark har implementeret periodisk kontrol af regionens infrastruktur, som udfører sårbarhedsscanninger på ugentlig basis, og som rapporterer evt. sårbarheder til Regional IT. Kontrollen har dog ikke fanget den pågældende sårbarhed, hvorfor regionen på baggrund af afgørelsen vil undersøge og derpå vurdere, hvordan kontrollen kan optimeres.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Syddanmark

Syddansk ”januarpakke”: Lønløft til omkring 4.500 sygehus-ansatte

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Stephanie Lose. Pressefoto/Region Syddanmark.

Regionsrådet besluttede mandag, at arbejde videre med den såkaldte ”januarpakke”, der styrker den lokale løndannelse på sygehusenes særligt vagtbelastede områder med 70 mio. kr. årligt.

Det tidligere forretningsudvalg bad på sit møde 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et forslag til strategisk brug af lokal løndannelse og et bud på en økonomisk ramme, der ville kunne føre forslaget ud i livet. Brug af lokal løndannelse skulle være en del af en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på regionens sygehuse.

Nu har regionsrådet besluttet at arbejde videre med den såkaldte januarpakke, der blandt andet giver 70 mio. kr. årligt til varig lokal løndannelse på særligt vagtbelastede områder.

-Januarpakken, og dermed flere penge til lokal løndannelse, er et af initiativerne i en samlet indsats for at styrke rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø på sygehusene til gavn for både patienter og medarbejdere. Vi kan ikke med lokal løndannelse tilgodese alle medarbejdere og områder. Men med pakken forsøger vi at hjælpe der, hvor de største udfordringer er. Og det er typisk områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Et langt sejt træk

Regionsrådet anerkender, at der er mange medarbejdere og områder, som ikke bliver omfattet af januarpakken, der skal ses som et supplement til de centrale overenskomstforhandlinger:

-Vi er bevidste om, at alle afdelinger og faggrupper hver eneste dag yder en stor og vigtig indsats og er med til at sikre, at vores patienter får den bedste pleje og behandling. Jeg oplever en forståelse for, at der er behov for at gøre noget i forhold til de mest sårbare afdelinger. Men jeg oplever også, at der er bekymringer om rekruttering og fastholdelse på andre områder i sundhedsvæsenet. Det er både relevant og forståeligt, og det er vigtigt at huske, at udfordringerne ikke kun er løst med januarpakken, forklarer 1. næstformand Mette With Hagensen (S).

Januarpakken er et element i en samlet indsats, og regionsrådets samlede formandskab er bevidste om, at konkrete indsatser skal forankres på de enkelte afdelinger i tæt samarbejde mellem ledelser, medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper, og at der netop nu er brug for at sikre langsigtet robusthed i sundhedsvæsenet:

-Vi ved, at personalesituationen er historisk svær, og derfor vil vi gerne tage politisk ejerskab til en samlet indsats og et langt sejt træk som supplement til de gode initiativer, der allerede er sat i gang lokalt på de enkelte sygehuse, siger 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (K).

SF og Enhedslisten stemte imod forslaget med følgende mindretalsudtalelse:

-Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bakker naturligvis op om de yderligere 70 mio. kr. årligt til lokalløn. Partierne er dog imod de centralt besluttede kriterier for udmøntning, idet lokalløn er forhandlingsstof og bør udmøntes efter forhandling med alle forhandlingsberettigede faglige organisationer lokalt.

Forhandlinger sættes i gang

På baggrund af regionsrådets beslutning om at arbejde videre med januarpakken vil Region Syddanmark i den kommende tid forhandle konkrete aftaler med relevante faglige organisationer. Det varige lønløft foreslås som anciennitetstillæg samt tillæg til specialuddannelser inden for intensivområdet, anæstesiområdet samt på psykiatriske sengeafdelinger.

Januarpakken forventes at omfatte omkring 4.500 af regionens medarbejdere. De medarbejdergrupper, som er omfattet, er bl.a. sygeplejersker og sosu-personale samt terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger mv. i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet.

Forventningen er, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af et par måneder, og at de aftalte tillæg kan udmøntes med virkning fra 1. april 2022.

Også fokus på det præhospitale område

Januarpakken indeholder også initiativer, som skal aflaste regionens præhospitale beredskab med ambulancer og sygetransporter. Det sker blandt andet ved opkvalificering af sygetransportreddere og udstyr, så udvalgte kørsler kan flyttes fra ambulancer til de liggende sygetransporter.

Til at understøtte arbejdet med at flytte kørsler vil der blive ansat en ekstra teknisk disponent i AMK-vagtcentralen, og der vil være opkvalificering af personalet i meldingsmodtagelsen, som modtager de bestillinger, der ikke håndteres via 112.

Sidst men ikke mindst vil der alle dage i en 2-årig periode blive indsat tre ekstra liggende sygetransporter i Ambulance Syds beredskab.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Jobdag: Søger 600 nye sæsonmedarbejdere

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Legoland søger medarbejdere til en lang række forskellige funktioner i både parken og på overnatningsstederne. Foto: Legoland.

Lørdag den 5. februar byder Legoland alle interesserede velkommen til jobdag.

Jagten på sæsonmedarbejdere i Legoland er sat ind. Samlet er der brug for 600 nye sæsonmedarbejdere, som kan give fantastiske gæsteoplevelser i børnehøjde, når forlystelsesparken i Billund fra 2. april slår dørene op til sæson 2022.

-Vi har brug for en masse nye og seje medarbejdere, der brænder for at levere ekstraordinære gode oplevelser til vores gæster. Derfor er jobdagen en rigtig god mulighed for kommende medarbejdere, hvor de kan se mulighederne og finde ud af, hvilket job i Legoland der passer bedst til dem, siger Henrik Munksgaard, director for Park Operations, i en pressemeddelelse.

Legoland søger medarbejdere til en lang række forskellige funktioner i både parken og på overnatningsstederne – lige fra prinsesser og byggehelte, til tjenere, gartnere og rengøringspersonale.

Jobdag er for alle

Til jobdagen er alle velkomne til at kigge forbi Hotel Legoland og høre meget mere om de mange jobmuligheder. Her er det muligt at møde både ledere og sæsonmedarbejdere fra de forskellige afdelinger og blive klogere på jobbet, hverdagen og ikke mindst det unikke fællesskab, der hører med titlen som vaskeægte medarbejder i Legoland.

-I Legoland har vi haft stor glæde af den dynamik, som opstår, når der både er unge og ældre i de forskellige teams. Jeg kan derfor kun opfordre alle interesserede til at kigge forbi – uanset om jobbet skal være ved siden af studiet eller gymnasiet, som sommerferiejob eller måske i kombination med pensionisttilværelsen, fortæller Henrik Munksgaard.

Jobdagen finder sted lørdag den 5. februar fra klokken 11-15 på Hotel Legoland i Billund.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Danmarks billigste ”herregård” er solgt

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Veerst Præstegård, nordvest for Kolding, er blevet solgt. Foto: EDC Kronholm & Slangerup.

Det var ikke første gang, at den herskabelige hovedgård, som tilbage i 1500-tallet fungerede som herregård for adlen, har været udbudt til salg, da den ramte markedet i oktober sidste år.

Tværtimod har den siden slutningen af nullerne været til salg af flere omgange, men denne gang var der jackpot: Den historiske ejendom i den lille sydjyske by Veerst, nordvest for Kolding, som senere er blevet omdannet til en præstegård, er nemlig blevet solgt. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Denne gang skulle der ikke mere end en måned til, før nogen slog til og købte den mere end 600 kvadratmeter store bolig, hvor en af de mest genkendelige danske konger Christian den IV engang har overnattet.

Prisen blev der ikke pillet synderligt ved, for de nye ejere har fået nøglerne til de otte værelser, der tidligere har fungeret som bolig og erhverv for en designvirksomhed, for 4.930.000 kroner.

Det blev altså til et lille afslag på 65.000 kroner under den oprindelige udbudspris på 4.995.000 kroner, som den tidligere herregård kom til salg med i efteråret.

Flere herregårdshandler i det jyske

Det er ikke den eneste herregårdshandel, som gik igennem i det jyske sidste år. I Bramslev Bakker udenfor Hobro med udsigt til Mariager Fjord blev herregårdshotellet Bramslevgaard nemlig solgt lige inden årsskiftet.

Da den historiske landejendom ramte markedet tilbage i februar sidste år, var det med en svimlende udbudspris på 35 millioner kroner, der dengang placerede den i toppen af det jyske boligmarked, som det dyreste udbud ifølge Boliga.dk.

Dog melder historien endnu ikke noget om, hvor tæt beløbet, som de nye ejere har betalt for at overtage hotellet med blandt andet 28 værelser, en restaurant, et wellness-center og tilhørende 67 hektar jord, er på udbudsprisen.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

Populær morgenprogram slutter

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Det er blevet til 16 ½ år med morgenprogrammet på Radio Globus. Freddy fortsætter med et nyt program på Globus Guld. Privatfoto.

Det populære morgenprogram slutter 28. januar.

Efter 16 ½ år er det slut med ”Vækkelsesprædikanterne” på Radio Globus.

Fredag den 28. januar er sidste dag programmet sendes og mandag den 31. januar starter et nyt morgenshow med Dennis Petersen og Michael Erhorn.

Lytterne snydes dog ikke for fortsat, at kunne høre Freddy Fey i radioen. Han er nemlig at finde i det nye program “Hjemmeservice” fra den 31. januar klokken 10-14, som sendes på Globus Guld.

-Det er mit livs største og ikke mindst sværeste beslutning, at trække stikket til noget jeg har været så stolt og glad for at lave, men alting skal have en udløbsdato og jeg synes det er nu, fortæller Freddy Fey i en pressemeddelelse.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Syddanmark

HK-formænd: Regionen vil skabe a- og b-hold på sygehusene

Offentliggjort for

den

Forfatter:

HK er stærkt utilfredse med, at Region Syddanmark på forhånd udelukker, at det administrative personale kan få del i ekstra lønpulje. Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere lægesekretærer, som der i forvejen er mangel på, siger lokale sektorformænd.

Region Syddanmarks forretningsudvalg besluttede onsdag at gå videre med planen om en januarpakke til regionens sygehuse. Pakken indeholder lønløft til nogle grupper af sygehusansatte, mens andre overses.

Det møder skarp kritik fra formændene for de sygehusansatte HK’ere, Dorthe V. Willumsen og Karina Skovgaard Jørgensen. Lægesekretærerne og det øvrige administrative personale er nemlig ikke blandt dem, der tilgodeses.

-Når nogle områder er særligt pressede, som tilfældet er lige nu, breder presset sig ud i hele organisationen. Det administrative personale må i høj grad håndtere de afledte effekter af travlheden. De er med andre ord lige så pressede som alle andre faggrupper, siger Dorthe V. Willumsen, formand for HK Kommunal Sydjylland, i en pressemeddelelse.

Gift for arbejdsmiljø og rekruttering

At uddele lønforhøjelser til nogle og ikke andre grupper, mener formændene vil være at skabe et a- og b-hold. Det vil skubbe til en følelse af at være en overset og ikke påskønnet faggruppe, som mange lægesekretærer i forvejen går med.

-”Vi er blevet en skyggefaggruppe,” var der for nyligt en lægesekretær, der sagde til mig. Den opfattelse af uretfærdighed mellem faggrupperne er gift for arbejdsmiljøet og vil gøre det endnu sværere at rekruttere på et fagområde, hvor der i forvejen er mange ubesatte stillinger, siger Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt.

Tænk jer godt om

Formændene har inden mødet i Region Syddanmarks forretningsudvalg kontaktet samtlige medlemmer for at ytre deres kritik af januarpakken. Alligevel stemte 15 af udvalgets medlemmer uden forbehold for forslaget. SF og Enhedslisten stillede ændringsforslag om at lade fordelingen af de ekstra midler være op til en lokal lønforhandling, hvor ingen faggrupper var udelukket på forhånd. Kun de to partier selv stemte for forslaget.

Nu skal forslaget behandles på det kommende regionsrådsmøde den 24. januar. Dorthe V. Willumsen og Karina Skovgaard Jørgensen håber, at regionsrådsmedlemmerne vil tænke sig rigtig godt om, inden de stemmer det igennem.

-Det kan godt være, at det administrative personale ikke fører kniven under operationerne eller holder den bange patient i hånden. Men det er dem, der skaber rammerne for, at det øvrige sundhedspersonale kan udføre deres arbejde. Og de er trætte, meget trætte. Jeg frygter, at hvis denne pakke bliver en realitet, vil det være dråben, der får bægeret til at flyde over for mange. Jeg kan frygte, at det ender med personaleflugt, slutter Dorthe V. Willumsen.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tags

januar 2022
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Populære artikler