Nye boliger er på vej i Agtrup

Lørdag 09. November 2019 06:04 915
Agtrupgårds stuehus bevares som bolig, og denne del af gården er ikke en del af planområdet. Foto: Kolding Kommune. Agtrupgårds stuehus bevares som bolig, og denne del af gården er ikke en del af planområdet. Foto: Kolding Kommune.

Lokale udviklere vil opføre 30 lejeboliger ved Agtrupgård på Stenderupvej i Agtrup. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har netop skudt arbejdet med at lave en ny lokalplan for området i gang.

Efterspørgslen på mindre, velbeliggende lejeboliger er stor i Agtrup-området. Derfor ønsker lokale udviklere at bygge rækkehuse ved Agtrupgård på arealet, hvor gårdens tomme driftsbygninger er placeret og på marken øst for gården. Driftsbygningerne er enten ikke bevaringsværdige eller i dårlig stand, så By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at bygningerne kan rives ned, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Ejendommens nuværende ejer ønsker at beholde stuehuset som bolig, og denne del af gården er ikke en del af planområdet.

- Den nye lokalplan er fint i tråd med vores ønske om at sikre et varieret boligudbud med forskellige boligtyper, også uden for kommunens største byer. Der er lagt op til et projekt med gode rammer for fællesskab, så det passer godt til Agtrup-området, hvor der er et meget attraktivt og engageret lokal lokalsamfund. De nye boliger får også et fint samspil med Agtrupgårds smukke stuehus og det grønne landsbymiljø, fortæller Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Fællesskab bliver et nøgleord for det nye boligområde, hvor en del af gårdspladsen mellem de nye boliger og stuehuset bliver til et fælles bilfrit uderum. Derudover bliver der plads til flere fælles indrettede udearealer og mulighed for at bygge et fælleshus.

Historisk allé og grønt område bevares

De lokale udviklere har planer om, at de 30 nye boliger kommer til at bestå af både lejligheder og seniorvenlige rækkehuse. Adgangen til det nye område skal etableres med en ny blind boligvej fra Stenderupvej til områdets østlige del. Fra Engløkke bliver der adgang til et mindre parkeringsområde.

Den nuværende historiske allé til Agtrupgård bliver bevaret, men omdannes til en stiforbindelse fra Stenderupvej gennem den nye bebyggelse til gårdspladsen. Også områdets øvrige beplantning fastholdes, og suppleres med nye udearealer med fokus på grønne uderum.

Det nye byggeri skal opføres i tegl i en arkitektur, der indpasser sig i det historiske landsbymiljø, men som samtidig har et moderne udtryk. Bygningerne bliver opført i 1, 1½ eller to etager afpasset terræn og nærmiljø.

Forventningen er, at et udkast til den nye lokalplan kan præsenteres for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i juni 2020 og herefter kommer lokalplanen i seks ugers offentlig høring.

Tags