Ny kontorbygning i seks etager på vej

Onsdag 20. Marts 2019 04:23 683
Det nye kontorhus bliver placeret tæt på den eksisterende bygning på Kolding Åpark 1 og bindes sammen af lav foyerbygning. Illustration: Tegnestuen Mejeriet. Det nye kontorhus bliver placeret tæt på den eksisterende bygning på Kolding Åpark 1 og bindes sammen af lav foyerbygning. Illustration: Tegnestuen Mejeriet.

Danica Ejendomme, der ejer kontorbygningen på Kolding Åpark 1, ønsker at opføre en ny bygning i sammenhæng med det eksisterende kontorhus på adressen. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har derfor igangsat den planlægning, der skal bane vej for det nye erhvervsbyggeri i Design City.

I bydelen Design City i Kolding, der ligger i umiddelbar nærhed til midtbyen og Kolding Å, er et nyt erhvervsbyggeri på vej. Det er Danica Ejendomme, der planlægger at opføre en kontorbygning i seks etager på samme matrikel, som det eksisterende fem-etagers byggeri på Kolding Åpark 1, der huser en række små og store virksomheder. Udsigten til et nyt erhvervsbyggeri i Design City glæder formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

- Kolding er i en rivende udvikling og behovet for en ny kontorbygning ser jeg som et synligt udtryk for denne vækst. Design City er et attraktivt område tæt på midtbyen og flere arbejdspladser her vil utvivlsomt være en positiv gevinst for byens liv, fortæller Birgitte Kragh i en pressemeddelelse.

Det nye kontorhus skal ligge ud mod Kolding Åpark tæt placeret på det eksisterende kontorhus. De to bygninger kædes sammen af en lav foyerbygning, der skal rumme en fælles indgang for begge kontorhuse.

Tanken er, at det nye kontorhus sammen med foyerbygningen og den eksisterende bygning skal danne ramme for et attraktivt grønt udeareal op mod Kolding Å i umiddelbar sammenhæng en fælles kantine for medarbejdere og gæster i de to bygninger.

Det er tegnestuen Mejeriet, der er arkitekter på byggeriet.

Nyt parkeringshus med knap 300 p-pladser

Ud over det nye kontorhus og en foyerbygning, ønsker Danica Ejendomme at bygge et parkeringshus på ca. 7000 m2 med otte forskudte dæk. Parkeringshuset får ca. 280 parkeringspladser, hvilket overstiger et forventet behov på 192 pladser for de to kontorhuses medarbejdere. Det overskydende antal p-pladser forventes at blive udlejet til virksomheder og institutioner i området.

Lokalplan i høring til sommer

Placeringen af og højden på det nye kontorhus kræver en ny lokalplan for området og By- og Udviklingsforvaltningen går derfor i gang med at udarbejde et nyt forslag til en lokalplan, der kan sendes i høring. Planen er, at forslaget bliver sendt i høring i seks uger fra den 17. juni.

Tags