Kolding Netavis

Naturindsatsen virker

Gitte Grønbæk (C). Pressefoto.

Læserbrev af Gitte Grønbæk (C), byrådsmedlem, Fynslundvej 41, 6064 Jordrup.

Den målrettede naturgenopretningsindsats gennem de sidste 20 år viser resultater.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se de nyeste resultater for miljøet og naturens tilstand i hele Danmark. I 2021 er der fremgang for 27 arter af de overvågede arter, 31 arter er stabile og desværre er der stadig 11 arter i tilbagegang og 4 er forsvundet.

At det nytter med naturprojekter kan man bl.a. opleve ude ved Solkær Enge, hvor havørnen ofte ses.

En af de arter der for alvor har slået sig ned i Danmark er tranen. Den yngler tæt på Kolding ude ved Skærsø.

Glenter, slørugler og svaner er også blevet synlige i landskabet. Da vi startede som gårdejere var ravnen en sjælden fugl i Danmark. Jeg husker tydeligt, da vi første gang så ravnen i engen. Nu er ravnen ikke længere en sjælden gæst i Danmark.

Mange forskellige arter som fx stor kærguldsmed og markfirben er også i fremgang. Personligt har jeg i vores skov oplevet stor vandsalamander, som også står på listen af truede arter. En fantastisk positiv oplevelse, da mit barnebarn pegede og spurgte – hvad er det? og så opleve at se så stort kulsort krybdyr.

Vi diskuterer tit naturtilstanden i Lillebælt. Jeg glæder mig over, at overvågningen fra 2021 viser, at der er forbedring af artsrigdommen og forekomsten af bunddyr i de åbne, indre danske farvande.

Også kvælstofbelastningen fra luften er i 2021 lavere end i de foregående år. AU har opgjort et fald på ca. 38 % i kvælstofafsætning til farvandene og et fald på 43 % til landområderne siden 1990. Reduktionen skyldes både fald i udenlandske og danske kilder.

Tagget med:
Del denne artikel