Motorvej ved Kolding udvides

E45
Onsdag 13. Marts 2019 15:49 1121
En udvidelse af motorvejen mellem Kolding V og motorvejskryds Kolding skal give bedre betingelser for trafikanterne. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) En udvidelse af motorvejen mellem Kolding V og motorvejskryds Kolding skal give bedre betingelser for trafikanterne. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Der er afsat 581 millioner kroner til udvidelse af motorvejen ved Kolding.

Regeringen og Dansk Folkeparti (DF) har lavet en aftale om Danmarks infrastruktur - en aftale, der også kommer trafikanter omkring Kolding tilgode.

Der er nemlig afsat 581 millioner kroner til udvidelse af motorvej E45/E20 mellem Kolding V og motorvejskryds Kolding - en strækning på syv kilometer. Strækningen skal udvides med henholdsvis fire til seks sport samt seks til otte spor. Projektet sættes i gang i 2021.

På strækningen er der meget trafik - også med lastbiler - og fremkommeligheden i myldretidstrafikken er vanskelig, skriver parterne i et udkast.

Desuden undersøges muligheden for Hærvejsmotorvejen fra Haderslev til Give, der skal aflaste rute 13 (Vejle-Viborg-Haverslev) og E45 Østjyske Motorvej. En VVM-redegørelse er endnu ikke afsluttet og derfor vides det endnu ikke, hvor motorvejen skal gå ved Vamdrup.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at prioritere investeringer for i alt 112,7 mia. kr. for at udbygge transportinfrastrukturen i Danmark.

Tags