Kolding Netavis

Lokal klub har valgt ny præsident

Her ses fra venstre: Henning Grosen, Edvard Nielsen, Thorkild Sørensen, Birgit Steensgaard. Privatfoto.

Præsident er titlen på årets leder i mange traditionsrige klubber og foreninger. Af hensyn til udviklingen i det danske sprog drøftes det af og til, om det nu ikke var bedre at ændre titlen til formand, som jo er mere in i vore dage.

For Y’s Men’s clubberne, der internationalt er passeret de 100 år, er titlen fastholdt, og klubben vælger ny præsident hvert år, som sidder i ledelsen et år før og et år efter. På den måde fornyr klubben konstant sine aktiviteter, og selv om der ikke altid er kamp om pladsen, er der altid et medlem, der har kræfterne og ideerne til at give inspiration til det næste års arbejde.

I Lunderskov Y’s Men’s har der netop været afholdt møde med præsidieskifte, der bruges til at fejre den nye ledelse, og markere hvem, der det næste år skal stå for at klubbens aktiviteter gennemføres.

I Lunderskov bliver Birgit Steensgaard afløst af Henning Grosen som præsident, og Thorkild Sørensen tiltræder som Vicepræsident. Birgit deltager et år mere i ledelsen som den erfarne, er skal sikre kontinuitet i arbejdet. Kassereren kaldes Skatmester og funktionen varetages også de næste to år af Edvard Nielsen. Sekretær René Antvorskov er valgt for et år mere.

Beretninger

På generalforsamlingen aflægges beretninger om klubbens og de enkelte udvalgs aktiviteter i årets løb, ligesom der aflægges to regnskaber- Eet for klubbens interne aktivitet for medlemmerne omfatter ca. 15 møder hvert halve år, som betales af det kontingent medlemmerne giver til klubkassen, der også er med til at finansiere Landsregionens aktiviteter i Danmark og internationalt.

Regnskabet for loppemarkedet er helt uafhængigt, da Loppemarkedets indtægter udelukkende går til de efter gældende regler og love vedtagne støtteformål, hvor medlemmernes deltagelse i arbejdet med klargøring og afholdelse af Loppemarkederne er helt frivillig.

Denne aktivitet satte i det forløbne år rekord. Trods corona-lukninger har loppemarkedet modtaget og solgt mere end nogensinde før, først og fremmest på baggrund af en donation af et dødsbo fra et afdød medlem, og en kæmpeindsats fra loppeudvalget med at sælge af nye kanaler, og samordne medlemmernes indsats med klargøring og salg af de modtagne Lopper.

Der har da også givet tilskud til et rekordstort antal foreninger og aktiviteter i lokalområdet andre relevante ungdomsaktiviteter.

Arbejdet i foreningen lykkedes så godt, bl.a. fordi det er fordelt på 11 udvalg udpeget for et år ad gangen. Hvert udvalg har ansvaret for, at klubbens aktivitet på området udføres. Udvalgene har meget forskellige ansvar, Præsidiet (formandskabet) lægger rammerne, men alle opgaver er spændende på den måde, at de løses i fællesskab i små grupper, der mødes og samtidig har et socialt samvær, der får større værdi, fordi, man dels har det godt sammen, dels løser en opgave eller flere i årets løb. F.eks. Loppeudvalg, Økonomiudvalg, programudvalg, festudvalg.

Tagget med:
Del denne artikel