Mange bolde i luften

Lørdag 02. Februar 2019 06:20 563
Molle Lykke Nielsen (DF). Privatfoto. Molle Lykke Nielsen (DF). Privatfoto.

Læserbrev af Molle Lykke Nielsen (DF), Mosegyde 11, 6094 Hejls.

Det gælder udvikling, udvikling og udvikling. Bl.a. boligudvikling, task force om liv i bymidten, udvikling af Holmsminde / Riberdyb, inddragelse af å-miljø, trafik, parkering, tilgængelighed og meget andet.

Kolding nyder godt af momentum fra investorer, der både kommer fra lokalområdet, men også pensionskasser mv. der skal have placeret kapital, der sikrer et fornuftig afkast.

På en inspirationstur for nylig til en større by, der omdanner og var i gang med store projekter, der i en vis grad kunne overføres til Kolding, var der indlagt små workshops.

I et af disse blev der bl.a. fremsat en tanke om, at dele Søndergade i to. Så den del syd for jernbanen kunne blive omsat til boliggade, så der kan indrettes boliger i gadeplan.

Min tanke var bare – ”Yes” - her har vi et forslag, der kan inddrage klimatilpasning, byfortætning, bestående erhverv, grønt miljø - omdannelse der bør inddrages i task forcens arbejde omkring liv i bymidten.

Når jeg så læser en lokalavis i dag, falder denne tanke også godt i tråd med en lokal ejendomsinvestors tanker.

Lad os komme i gang og indtænke Søndergade, både facade og bagside, i den udvikling der skal ske i nær fremtid af hele området Riberdyb / Holmsminde. Med grønne passager til det udviklingsprojekt der kommer i forlængelsen, nemlig havneområdet og i samarbejde med ejendomsejerne og lejerne af både butiks og erhvervslokaler samt beboere.