Connect with us

Erhverv

Integrerer familienavnet i virksomheden

Offentliggjort for

den

Bica Leasing skifter nu navn til Berg Leasing. Pressefoto.
Bica Leasing skifter nu navn til Berg Leasing. Pressefoto.

Familienavnet bliver nu integreret i virksomheden.

Bica Leasing Danmark A/S på Trianglen i Kolding tager nu familienavnet Berg Leasing til sig, så det nu bliver frontnavnet.

Det har gennem længere tid været ejer-familiens ønske, at knytte et tættere bånd mellem familien og virksomheden. Derfor navneskiftet til Berg Leasing.

Et spørgsmål om faglig stolthed og traditioner

-Det er ikke uden vemod at Bica-navnet lægges på hylden. Navnet har i mange år været en stor del af vores identitet, men dog uden at drage en klar parallel imellem det at være en familieejet, traditionsbunden virksomhed og den energi og faglige stolthed som medarbejdere og ejere lægger i deres daglige arbejde, fortæller indehaver Stephen Ulf Berg og fortsætter:

-Berg Leasing er vores nye navn og det forpligter at lægge navn til en familieejet virksomhed. Navneændringen cementerer at ‘’vi står inden for vores arbejde’’ og at vi lever op til vores kunders berettigede forventninger om ordentlighed og omhu.

Familienavnet Berg Leasing understøtter også virksomhedens ambition om langsigtede
relationer med både kunder og medarbejdere.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Erhverv

Ny bestyrelse ser frem til arbejdet

Offentliggjort for

den

Forfatter:

BlueKolding har skiftet ud på mere end halvdelen af de 11 pladser i bestyrelsen. Foto: BlueKolding.

Med sidste års forbrugervalg og kommunalvalg har BlueKolding skiftet ud på mere end halvdelen af de 11 pladser i bestyrelsen.

Seks medlemmer, heriblandt næstformanden, er nye, og de glæder sig sammen med resten af bestyrelsen til at fortsætte arbejdet for klimatilpasning, bæredygtig energiproduktion og Koldings vandmiljø.

Fem politisk udpegede og to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer deltog sammen med de fire medarbejderrepræsentanter i det nyligt afholdte konstituerende møde for BlueKoldings nye bestyrelse.

Nyt formandsskab

Ny formand er Ole Alsted (V), der også er den eneste genganger blandt de politiske repræsentanter i bestyrelsen, og han glæder sig til det videre arbejde i miljø-, energi- og klimaselskabet:

-Vi har fået en stærk og spændende bestyrelse, og alle medlemmer ser frem til at fortsætte det vigtige samarbejde med BlueKoldings medarbejdere om at sikre en sund, ren og klimasikker Kolding Kommune, sagde Ole Alsted efter bestyrelsens konstituerende møde.

Næstformand er Gitte Grønbæk (C), der både er ny i bestyrelsen og i Kolding Byråd. Hun glæder sig også til arbejdet i den nye bestyrelse og til arbejdet med at realisere BlueKoldings strategi.

-En strategi med overskriften ”Fra mindre skade til mere gavn” er i den grad værd at arbejde for. BlueKolding har udviklet sig fra blot at rense spildevandet, og dermed gøre mindre skade, til at gøre mere gavn ved at udnytte både indholdet, temperaturen og den hydrauliske energi i spildevandet. Det bliver spændende at være med til at videreudvikle det arbejde, siger hun.

Vigtige opgaver venter

Gitte Grønbæk henviser blandt andet til opvarmningen af studieboligerne i Kolding Åpark med overskudsvarme fra spildevandet og turbinen i Stenderupskovene, der producerer strøm af det rensede spildevand, som løber ud i Lillebælt.

Ifølge bestyrelsesformand Ole Alsted spiller BlueKolding en central rolle i Kolding Kommunes indsats for bæredygtighed og cirkulær omstilling.

-Kolding Kommune står over for en række spændende udfordringer på miljø- og klimaområdet. Det gælder blandt andet den fortsatte klimatilpasning af de områder, som er udsatte på grund af stigende vandstande og regnmængder, og sikringen af et rent vandmiljø, for eksempel ved at minimere overløb. Og så gælder det de innovative løsninger på energiområdet, som BlueKolding efterhånden er kendt for i både Danmark og udlandet. Det er vigtige opgaver, som bestyrelsen glæder sig til at bidrage til sammen med resten af selskabet, siger Ole Alsted.

Medlemmerne af BlueKoldings bestyrelse er valgt for fire år ad gangen.

Medlemmerne af BlueKoldings bestyrelse de næste fire år

Valgt af Kolding Kommune:

Ole Alsted (V), formand
Gitte Grønbæk (C), næstformand
Filip Bekic Bladt (A)
Hans Holmer (F)
Tobias Jørgensen (V)

Valgt af forbrugerne:

Rune Kjærgaard Lange
Jørn Pedersen

Valgt af medarbejderne:

Connie Brix
John Kristensen
Lisa Kjær
Mads Langhoff

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Erhverv

Sender penge tilbage til medlemmerne

Offentliggjort for

den

Forfatter:

KHLs formand Hans Damgaard. Pressefoto.

Kolding Herreds Landbrugsforening , KHL, holder på medlemmerne og udlodder del af overskuddet.

Kolding Herreds Landbrugsforening lander et overskud i 2021 og sender 2,7 millioner kroner retur til medlemmerne.

-På trods af Corona-udfordringerne har vi haft et godt år i KHL. Det er positivt, at foreningen igen præsterer et overskud, og at det ganske direkte kommer det enkelte medlem til gode. Og samtidig er medlemstallet status quo, hvilket er ret enestående for en dansk landbrugsforening anno 2022. KHL er spillevende med en sund, velsmurt rådgivningsforretning og en skarp landbrugspolitisk profil, siger KHLs formand Hans Damgaard.

Pengene skal ud at arbejde

Det er stor efterspørgsel på foreningens ydelser, som i kombination med stram styring af økonomien og en stor indsats af KHLs dygtige medarbejdere, der har resulteret i et årsresultat på godt 3,2 mio. kroner.

Bestyrelsen har besluttet at sende 2,7 mio. kr. af overskuddet retur til medlemmerne via udlodning. Udlodningen andrager 9 procent af de købte ydelser i 2021 for økonomi, planteavl, miljø, teknologi og fjerkræ.

Overskudsdelingen kommer oveni de 1.112.000 kroner, som de aktive medlemmer i 2021 fik i timesatsrabatter, så samlet set vender 119 procent af det gennemsnitlige indbetalte kontingentbeløb på 3,2 mio. kr. tilbage til medlemmerne.

-Et positivt regnestykke, som gør det ekstra motiverende at være medlem af KHL, hvor vi mener, at pengene så vidt muligt skal ud at arbejde og gøre gavn hos medlemmerne, siger Hans Damgaard.

Udlodningen modregnes på en faktura sammen med opkrævningen for medlemskontingent for 2022.

-Vi kommer stærkt igen

KHL lever, og samtidig glæder Hans Damgaard sig over, at det lysner flere steder i dansk landbrug.

Der er altid driftsgrene, som er særligt udfordret. Det gælder lige nu ikke mindst svineproducenterne, mens det heldigvis lysner for flere andre animalske driftsformer samt planteavlerne. For foreningen har Corona’en betydet hjemmearbejde for mange medarbejdere og et lavere aktivitetsniveau i forhold til medlemmerne.

-Men vi kommer stærkt igen, og hvor var det dejligt, at vi – før Corona’en igen lukkede landet ned – nåede at holde et brag af en høstfest for KHLs medlemmer og ansatte. Det lunede i en udfordrende tid, og fra bestyrelsen skal lyde en velment tak for den ekstraordinære indsats, KHLs medarbejdere har ydet også i 2021, slutter KHL-formanden.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Erhverv

Ny direktør

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Den 46-årige Morten Høilund har fra årsskiftet sat sig i direktørstolen hos den velkonsoliderede koldingensiske totalentreprenør. Han kommer fra en stilling som CEO i DSV Prime Cargo.

Et nyt år, en ny direktør og en ny retning. Totalentreprenøren Kjæhr & Trillingsgaard A/S i Kolding har startet en ny æra. Og fra årsskiftet er der sket en omorganisering, hvor de to hovedaktionærer lader en ny direktør tage rorpinden. Det er en længere konstituering, der dermed er på plads og vil sikre, at Kjæhr &Trillingsgaard A/S fortsat kan levere erhvervsbyggeri af høj kvalitet.

Virksomheden, der har eksisteret siden 1906, bygger på ordentlighed, og det er præcis det, der har gjort, at Morten Høilund har takket ja til jobbet.

-I Prime Cargo var vi ”den pæne dreng” i klassen, og de værdier kan jeg videreføre i mit nye job. For mig er integriteten vigtig. Hvis jeg skal stå i spidsen for noget, skal jeg kunne identificere mig med virksomheden. Og i Kjæhr & Trillingsgaard A/S bygger de på gode værdier. Her tager man ikke bare opgaver ind, fordi man kan tjene pengene. Her tager de ordre ind, som de har tid og mandskab til. Det betyder, at de altid leverer til tiden, og at budgetterne holdes. De værdier ser jeg frem til at videreføre, fortæller Morten Høilund.

Er ikke selv fra byggebranchen

Han er ikke selv fra byggebranchen, men er uddannet speditør, og har siden 1998 haft med projektledelse og logistik at gøre. Og det ser han som en helt klar fordel.

-Vi har et godt set up til byggeri, min opgave er at skaffe de rette kunder samt udvikle strategi og organisation. Og så har jeg jo stadig de to garvede i baghånden, som brænder for deres virksomhed, siger Morten Høilund.

Fjerde generation

De to garvede er Christian Trillingsgaard, som er fjerde generation i virksomheden, samt den erfarne medejer og bestyrelsesformand, Kaj Aage Nielsen, som i 2018 købte sig ind i virksomheden. De to forlader nu direktørposten, og træder lidt i baggrunden, men vil stadig bruge deres kompetencer i virksomheden.

Desuden er en af medarbejderne, indkøbs- og kalkulationschef, Lars Møllgaard, kommet ind i ejerkredsen. De seneste år er organisationen blevet trimmet og gjort konkurrenceklar, så Morten Høilund fra første dag har en motiveret og toptunet organisation i ryggen.

-Vi kan allerede nu se frem til spændende byggeprojekter i ordrebogen, så vi glæder os til samarbejdet med Morten. Vi har et godt hold af folk med forstand på byggeri, så valget af Morten er helt bevidst. Vi skal fornyes lidt og se virksomheden med andre øjne. Det tegner godt for virksomhedens udvikling fremover, lyder det fra medejerne, Christian Trillingsgaard og Kaj Aage Nielsen.

Kjæhr & Trillingsgaard A/S har 14 funktionærer samt ca. 150 medarbejdere hos underleverandører og samarbejdspartnere og flyttede sidste år til nyt domicil på Nordager 17 i Kolding.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Erhverv

Café og sandwichbar lukket

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Melina's Café- & Sandwichbar i Adelgade i Kolding er lukket. Foto: BlumePress.

Der er lukket. Der bliver ikke åbnet igen i Kolding.

Melina’s Café- & Sandwichbar i Adelgade i Kolding er lukket. Og det er permanent. Det fortæller Bo Hansen, der har stået for driften:

-Vi har flere afdelinger, men én ting er helt sikkert: Vi skal aldrig nogensinde have noget med Kolding at gøre igen. Der er ikke andet end konstant sygdom deroppe. Denne afdeling har mere sygefravær end vi har i alle andre afdelinger sammenlagt. Vi dropper derfor Kolding og den åbner ikke igen, siger Bo Hansen i en mail til Kolding Netavis.

At ansatte i restaurationsbranchen i Kolding skulle være mere syge end andre steder, har Melina’s Café- & Sandwichbar ikke vedlagt nogen dokumentation for. Kolding Netavis har i dag talt med flere restauranter, der ikke kan nikke genkendende til mere sygdom her i Kolding.

Indehaver af Melina’s Café- & Sandwichbar er Christine Mathilde Hansen. Hun er bosiddende i Broager ved Sønderborg i Sønderjylland. Hun stod også bag Milas & Malthe’s på Akseltorv, der i følge cvr-registret startede 27. maj 2020 og nu også er under konkursbehandling. Desuden stod hun også bag Melina’s Café og Sandwichbar i Kolding Storcenter, som også er lukket.

Foto: BlumePress.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Erhverv

Bronuts overlever: Åbner i januar

Offentliggjort for

den

Forfatter:

Her ses Bronuts' direktør, Ninos Oraha (t.h.) og Türker Alici. Foto: BlumePress (Arkivfoto)

Fem af kædens butikker genåbner i januar.

Efter Bornuts 10. december gik konkurs, er der godt nyt for de, som elsker disse donuts. Bronuts overlever nemlig.

I følge Ekstra Bladet er det stifter af Lyngså Invest, Lars Langelund Jørgensen, der har reddet Bronuts. Bronuts Group ApS er blevet oprettet. Lars Langelund Jørgensen ejer 50-66 procent af det nye selskab, mens Türker Alici og Ninos Oraha hver ejer 20-25 procent.

-Türker og jeg er sindssygt glade for, at det lykkedes at redde Bronuts. Vi har savnet vores fantastiske kollegaer og vores endnu mere fantastiske gæster. Nu glæder vi os til at komme videre på Bronuts-rejsen sammen med dem. Vi vil have fuld fokus på at kunne genåbne og igen kunne tilbyde alle vores dejlige gæster de bedste donuts i verden, fortæller Ninos Oraha i en pressemeddelelse.

Han var sammen med Türker Alici indehavere af Bronuts. Efter redningen er Ninos Oraha direktør for det nye selskab. Han understreger, at man denne gang vil træde på bremsen og ikke åbne nye filialer i samme tempo, som i den konkursramte Bronuts.

-2022 bliver et år, hvor vi lige rykker lidt tilbage på banen. Det handler om at få styr på vores forretning mere end det handler om at åbne nye butikker. Nu skal vi gøre konceptet klar til at kunne endnu mere fremover, siger Ninos Oraha.

Bronuts vil åbne i januar. Den nøjagtige dato er endnu ikke klar.

Få nyheder fra Kolding Netavis direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tags

januar 2022
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Populære artikler