Fredag, 22. november 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Senior- og Sundhedsforvaltningen skønner at 80-100 hjemmeboende borgere med demensdiagnose vil gøre brug af ordningen. Pressefoto. Senior- og Sundhedsforvaltningen skønner at 80-100 hjemmeboende borgere med demensdiagnose vil gøre brug af ordningen. Pressefoto.

Handicapkørsel til borgere med denne diagnose

Skrevet af  08-05-2019- 04:23:37

I Kolding Kommune kan hjemmeboende borgere med demensdiagnose nu bruge handicapkørselsordningen.

Ordningen har indtil nu været forbeholdt borgere der er gangbesværede eller meget svagtseende.

Dette er blevet muligt, fordi Senior- og Sundhedsforvaltningen i Kolding Kommune har modtaget 2.6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen, til at indføre ordningen.

Seniorudvalgsformand, Søren Rasmussen siger:

- Vi er i Seniorudvalget rigtig glade for, at borgere med en demensdiagnose nu også får mulighed for at benytte handicapkørselsordningen. Det betyder, at transporten ikke længere er en forhindring for at kunne deltage aktivt i samfundslivet, tage på familiebesøg, tage på indkøbstur eller deltage i fritidsaktiviteter. Vi ved at en del borgere med demensdiagnose har vanskeligt ved at benytte offentlig transport og det er derfor betryggende, at de nu får mulighed for at benytte handicapkørselsordningen der jo i trygge rammer kører borgerne fra dør til dør.

Med den nye ordning får hjemmeboende borgere med demensdiagnose mulighed for at bruge handicapkørsel til fritidsformål, indkøbsture, familiebesøg mm. Borgerne kan køre 104 ture pr. år og der bliver mulighed for at få en ledsager med under transporten hvis behov herfor. Der er en egenbetaling på handicapkørsel der minder om priserne på offentlig transport med bus eller tog.

Senior- og Sundhedsforvaltningen skønner at 80-100 hjemmeboende borgere med demensdiagnose vil gøre brug af ordningen. Ordningen løber frem til 1.april 2021.

Senior- og Sundhedsforvaltningen informerer i løbet af maj om ordningen i lokalaviser mm. Det forventes at de første borgere med demensdiagnose vil blive visiteret til handicapkørsel umiddelbart herefter. Interesserede borgere kan dog allerede nu kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen på 79798450 hvis man ønsker yderligere oplysninger om ordningen.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« November 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30