Godt nyt til seksuelt misbrugte

Søndag 09. Juni 2019 06:14 1009

Selvhjælpscentre i Sydjylland tilbyder gratis anonym hjælp.

I Danmark er der kun fire statsstøttede centre, som yder gratis professionel psykologbehandling til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. CSM-centrene ligger i København og Aarhus samt i Odense og Vojens. Men der er 2-3 års ventetid på psykologbehandling i centrene.

I ventetiden kan man få støttende samtaler med en frivillig rådgiver eller deltage i en selvhjælpsgruppe i hvert centers frivilligsektion, men også her har der været lang ventetid, skriver Kolding Selvhjælp i en pressemeddelelse.

Ingen ventetid i Selvhjælp Kolding, Aabenraa og Haderslev

Men nu er ventetiden på frivillig hjælp bortfaldet i Sydjylland, idet selvhjælpscentrene i Kolding, Aabenraa og Haderslev har indgået en samarbejdsaftale med CSM Syd’s Frivilligsektion, så voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen kan få hjælp straks de henvender sig. Brugerne kan, mens de venter på et professionelt behandlingstilbud, få hjælp af erfarne frivillige i form af støttende samtaler, rådgivning og bisidderordning samt deltage i selvhjælpsgrupper eller bruge ca-féen, hvor man kan møde andre, der har oplevet det samme.

Frivillig indsats er et godt supplement

Den frivillige indsats er et godt supplement til den professionelle behandling – den gør noget andet og er en mulighed for understøttende hjælp til brugeren både før, under og efter behandlingsforløbet.

De frivillige yder ikke terapi eller behandling, men møder brugeren i øjenhøjde og tilbyder hjælp til at opbygge tillid og håb om et bedre liv.

Alle kan henvende sig

Uanset hvor man bor, kan man henvende sig i Kolding, Aabenraa eller Haderslev Selvhjælp og få den samme hjælp, da samarbejdsaftalen mellem centrene og CSM Syd’s Frivilligsektion betyder, at alle centrene arbejder ud fra samme principper og videns grundlag, og at de frivillige modtager til-bud om fælles kurser og supervision. Al hjælp er gratis og anonym, og der er ingen ventetid.

Hele Sydjylland har fået en bedre dækning på dette område, og Villy Søvndal, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, der er protektor for Kolding Selvhjælp, fortæller, at han glæder sig over det udvidede tilbud i denne del af regionen.

Tags