God plads til biogasanlæg

Søndag 17. Februar 2019 05:59 644
Knud Erik Langhoff. Privatfoto. Knud Erik Langhoff. Privatfoto.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat og formand for Den Konservative Vælgerforening i Kolding, Mariavej 9 6091 Bjert.

Det var med stor undren at der den 07.02.2019 af artikel i JV fremstod udtalelser og at ”Biogas er en død sild i hele Kolding kommune”.

For mig at se, bør vi vække den døde sild til live og etablere biogasanlæg i dertil egnede område i Kolding kommune.

Jeg medgiver det kan være en udfordring og det kræver en dyb indsigt i lokalområdets egenart at finde den helt rigtige placering til etablering af Biogasanlæg, men der er rigelig med plads i Kolding Kommune.

Jeg undrer mig stadigvæk over at området ved Venusvej var udpeget til biogasanlæg, når der i det åbne land er store arealer i kommunen, der er velegnede og hvor luften i forvejen er befængt med gyllelugt fra staldanlæg og gylletanke. Steder hvor de eventuelle lugtgener fra Biogasanlægget vil falde i med den i forvejen værende gyllelugt.

Der er altså rigeligt med plads og den grønne omstilling er vigtig, den skal vi i Kolding simpelthen være aktive i at gennemføre, hertil kommer at der er rigtig god synergi imellem grøn omstilling, Biogasenergi og at gyllen i processen ophøjes til en væsentlig beder gødning for jorden, og det skal vi selvfølgelig udnytte.

Jeg opfordrer derfor byrådspolitikerne i Kolding, til sammen med embedsmændene om at komme op på cyklen, komme rundt i kommunen for at finde frem til de mest optimale placeringer for et Biogasanlæg.

Det er kun et spørgsmål om tilstrækkelig kendskab til lokalområderne, velvilje til grøn omstilling og smidighed ved lokalplanlægning.