Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Mandag 16. November 2020 19:27 114
Mikkel Dragmose-Hansen (SF). Privatfoto. Mikkel Dragmose-Hansen (SF). Privatfoto.

Læserbrev af Mikkel Dragmose-Hansen (SF), spidskandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark, Buggesgade 21, 5500 Middelfart.

Om et år er der valg til regionerne. Blandt regionernes største opgaver er vores fælles sundhedsvæsen.

Igennem flere årtier har vi set en bevægelse mod mere brugerbetaling, og et sundhedsvæsen som ikke har knækket koden til ulighed i sundhed.

I SF er vi fortalere for udryddelse af brugerbetaling i sundheden og styrke de offentlige tilbud mest muligt, så vi kan give mere lighed i sundhed.

Private aktører på sygehusområdet har en tendens til, at ville tjene penge på sundheden, som går fra vores offentlige sundhedstilbud.

Det menneskelige aspekt om, at kunne dække sundhedsområdet uden økonomiske interesser bør være en forudsætning, så vi bruger midlerne fuldt ud på et effektivt offentligt sundhedsvæsen.

SF arbejder efter, at du som borger i Syddanmark, oplever ens levevilkår – uanset om du bor i Bredballe i Vejle eller om du bor i Humble på Langeland.

COVID-19 og senfølgerne fra COVID-19, vil også kræve opmærksomhed i efterbehandlingen. Igen er det vores lige adgang og lige muligheder for et liv efter sygdom, som bedst varetages af et offentligt og demokratisk sundhedsvæsen – ellers vil de rigeste få forrang, som bestemt ikke tjener fællesskabets bedst.

Lad os investere i et offentligt sundhedsvæsen, som ikke har fortjeneste for øje.

Tags