Kolding Netavis

Kolding Netavis

Ydermolen i den nye lystbådehavn i Marina City i Kolding får en helt speciel udformning, som indbyder til gåture og hygge.

Det afslører tegningerne af ydermolen, som nu er klar.

Molen skal først og fremmest skærme for fjordens bølger og is, men kommer også til at bidrage med andre kvaliteter, oplyser Kolding Kommune.

Den nye ydermole bliver 350 meter lang og får et iøjnefaldende spiralformede molehoved, der nærmest har form som et sneglehus.

- Visuelt bliver brohovedet et flot vartegn for den nye lystbådehavn. Samtidig tror jeg, at ydermolen og specielt brohovedet bliver et attraktivt mødested, siger Torben Gade, projektchef for Marina City.

Ydermolen indbyder til gåtur med flere indlagte stoppesteder, hvor man kan sidde og hygge sig. Den mest spektakulære udsigt får man fra brohovedet, hvor man kan gå et par meter op på den spiralformede forhøjning og kikke ud mod Lillebæltsbroen, fjorden og måske noget kapsejlads. Eller man kan kigge i modsat retning og få et flot vue ud over havnen og byen.

Spiralformen skaber nogle gode siddetrin, og rampen er naturligvis udformet, så bevægelseshæmmede også kan komme ud og nyde stedet.

Hvad ydermolen skal fremstilles af, er endnu ikke lagt fast. Normalt vil man vælge tropisk hårdttræ eller stærkt imprægneret træ, men en mere bæredygtig løsning kunne være at lave molen helt eller delvist af genbrugsplast.

Kolding Kommune står bag ny designkonkurrence. Målet er at finde den person eller virksomhed, der kan nyfortolke den æresport, som Kong Christian 10. red igennem, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920.

Har du en kreativ og krøllet hjerne? Og vil du gerne være med til at markere Genforeningen til næste år. Så er det måske dig, der skal lave en nyfortolkning af den ikoniske æresport, som Kong Christian 10. red igennem nær Christiansfeld, da Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark i 1920.

I forbindelse med genforeningen skyder Kolding Kommune nemlig en designkonkurrence i gang, der skal finde den person eller virksomhed, der kan opføre en nyfortolkning af den berømte æresport. Det oplyser Kolding Kommune.

Fortiden og nutiden smelter sammen

- Æresporten står for mange som billedet på genforeningen. Derfor er det helt naturligt for mig og resten af Kolding Kommune, at der skal opføres en moderne nyfortolkning af æresporten, så fortiden og nytiden bliver smeltet sammen i én æresport, siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen og tilføjer:

- Og ligeså naturligt er det, at det skal ske via en designkonkurrence. I mange år har design jo være Kolding Kommunes DNA. Og med denne designkonkurrence slår vi tre streger under, at vi ikke kun er en designkommune, men også at stål og det, at vi er produktionscentrum, spiller en stor rolle i kommunen, siger Jørn Pedersen i pressemeddelelsen.

Den nyfortolkede æresport skal stilles op i nærheden af den gamle grænse ved Christiansfeld, når Dronning Margrethe besøger byen 10. juli 2020. Derefter flyttes den til Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld.

Samarbejde med TORA

Vinderen af designkonkurrencen modtager 80.000 kroner og skal samarbejde med metalvirksomheden TORA A/S fra Kolding, der skal producere selve æresporten.

Adm. direktør fra TORA, Jesper W. Jensen, mener, at det vil give meget for hans medarbejdere at være med i processen.

- Jeg var straks med på ideen. Vi får mulighed for at arbejde tæt sammen med en kreativ person om udførelsen af ideen. Og desuden er vi altid villige til at støtte op om projekter og ideer, som kan få Kolding på landkortet, siger Jesper W. Jensen.

Hvem kan deltage i designkonkurrencen?

Alle personer over 18 år, samt virksomheder, har mulighed for at deltage i designkonkurrencen. Der stilles ikke krav om geografisk tilhørsforhold, virksomhedsart eller specifik uddannelse.

Vinderen af designkonkurrencen bliver offentliggjort i starten af marts 2020.

Det store renoveringsprojekt i Jernbanegade i Kolding runder en milepæl. Inden medarbejderne fra HedeDanmark, der er entreprenør på opgaven, går på juleferie, kan de melde nordsiden klar til brug. Belægningen er lagt og træerne er plantet. Belysning og inventar må dog vente til efter nytår.

Fire træer af sorten tretorn er plantet i Jernbanegade, og dermed er træerne tilbage på strækningen. Samtidig bliver de sidste sten lagt i fortovet, og inden jul kan fodgængere igen færdes uhindret på nordsiden af gaden. Belysning, bænke og plantekummer kommer op i begyndelsen af det nye år og herefter er den nordlige side af Jernbanegade færdigrenoveret.

Fra den 21. december til og med den 1. januar bliver Jernbanegade mellem Buen og Banegårdspladsen genåbnet for trafik i begge retninger. Den 2. januar begynder renoveringen af sydsiden af strækningen fra Buen mod Banegårdspladsen fra denne dag bliver trafikken igen ensrettet med kørselsretning fra Banegårdspladsen mod Buen. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Vejr og betonplade har forsinket arbejdet

Oprindeligt havde entreprenøren regnet med, at begge sider af Jernbanegade mellem Buen og Banegårdspladsen kunne være færdige inden jul, men massivt regnvejr og en stor betonplade under hele kørebanen ødelagde de planer.

- Det var været et historisk vådt efterår med store mængder regn siden arbejdet gik i gang i september og det har drillet entreprenøren. Derudover har det vist sig, at der ligger en stor betonplade under vejbanen på denne del af Jernbanegade, og den har de været nødt til at fjerne, der hvor kantstenene skulle lægges, forklarer projektleder Thomas Thinghuus fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Arbejdet med at skære dele af betonpladen væk har været nødvendig for at få kunne bygge et korrekt bærelag op, så man kan få stabile kantsten.

- Entreprenøren forventer, at renoveringen af sydsiden vil tage et par måneder, da der på denne side af gaden er de samme udfordringer med betonpladen. Men hvornår den sidste sten kan lægges og det sidste inventar sættes på plads, er helt afhængig af, hvordan vejret arter sig, fortæller Thomas Thinghuus.

I det nye år bliver der sat strøm til "Genbrugsambassadørerne".

Er du nysgerrig på, hvad der sker med dit skrald, eller har du ideer til at genbruge mere affald i hverdagen? Så er du måske en af kommunens nye genbrugsambassadører.

I begyndelsen af 2020 er der kick-off på "Genbrugsambassadørerne". Det er et netværk af frivillige, der har til formål at bringe affald og genbrug ind i borgernes nære netværk.

- Ideen med Genbrugsambassadørerne er, at folk skal ’gå til genbrug’, så vi kan få endnu mindre affald i Kolding Kommune. Jeg håber, at der bliver skabt et fællesskab, der understøtter borgernes stigende interesse for miljø og bæredygtighed. Der er tale om et tilbud, der både har noget til dem, som sulter efter mere viden om affaldets kringlede vej og til dem, som har lyst til at gøre en lille forskel eksempelvis ved at sortere eller genbruge på en ny måde, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget,  Jakob Ville, i en pressemeddelelse.

Genbrugsambassadørerne er en del af aktiviteterne udmøntet i Kolding Kommunes affaldsplan 2019-2024, og projektet passer ind i kommunens tilgang om at designe livet sammen med borgerne. Redux – Affald og Genbrug, der er en del af By- og Udviklingsforvaltningen, er tovholder på projektet.

Til en start vil der være tre spor at følge i netværket:

1) Viden og sociale fællesskaber

Kvartalsvise fællesaktiviteter med fokus på oplæg, debat og genbrugsaktiviteter.

2) Genbrugsfællesskaber

Lokale forsøg med genbrug, fx udveksling, deling og reparation af borgernes ejendele i de fællesskaber, som allerede eksisterer blandt borgerne.

3) Lokale sorteringsforsøg

Genbrugsambassadørerne som tovholder på løsning af lokale udfordringer eller behov, selvfølgelig i tæt dialog med Redux – Affald og Genbrug.

Ambitionen for projektet er at få lagt et spind af genbrugsambassadørerne over hele Kolding Kommune, således at alle geografiske områder er repræsenteret.

Fire konsortier har budt på at blive aktør, når Riberdyb og Holmsminde skal udvikles til en ny attraktiv bydel med boliger, cafeer og bymiljø. Udbuddet er lagt ud som en konkurrence, hvor udviklerne skal komme med forslag til, hvad de vil bygge i den nye bydel. Derfor er det få, men store konsortier, der byder ind på opgaven.

Udbudsmaterialet blev sendt ud for ti uger siden, og i går, onsdag, var der frist på at byde ind på opgaven. Der er tale om en helt ny udbudsform, hvor det konsortium, der byder ind på opgaven, skal udvikle området i samarbejde med kommunen. Den 30.000 m2 store grund i hjertet af Kolding er ikke sat til salg til en mindstepris, i stedet er udbuddet lagt ud som en konkurrence, med ti kriterier lagt ned over projektet.

- Det er jo et kæmpe område og en opgave som kun få aktører i Danmark kan byde ind på. Så at projektet har kunnet tiltrække fire interesserede, tager vi som et tegn på, at der er mange om buddet. Det viser desuden, at den vækst og udvikling vi ser i Kolding, også er nået ud over kommunegrænsen, og at et projekt i den her kaliber kan være interessant for de store udviklere, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V) i en pressemeddelelse.

Kolding er en designkommune, og derfor bliver der lagt stor vægt på designprocesser i udviklingen af området, der skal huse både boliger, cafeer og være et attraktivt bymiljø, der binder gågader og Campusområdet sammen. Kolding Å løber gennem området, og den kommende udvikler skal være garant for at åen inddrages som et aktiv i området.

Det er første gang, at en så attraktiv grund sælges midt i Kolding på de betingelser, og første gang at en grund ikke bare udbydes til mindstepris. Kolding Kommune ønsker at være en medspiller i projektet, så den nye bydel kommer til at indfri de ønsker, der er for både bymidten samt væksten i Kolding.

Foran ligger nu en større proces, hvor de indkomne bud skal nærlæses, og der skal holdes møder med de enkelte konsortier. Der skal blandt andet også kigges på, om de har ekspertisen til et så stort projekt samt økonomien til at gå i gang.

Det bliver et bedømmelsesudvalg, der skal stå for den faglige bedømmelse af de indkomne tilbud. Bedømmelsesudvalget vil bestå af interne fagpersoner fra Kolding Kommune, som stadsarkitekten, repræsentanter fra arkitekturteamet, planchefen samt eventuelt eksterne sagkyndige.

Det ventes derfor først at være afklaret, hvem der skal udvikle den nye bydel i løbet af marts 2020.

Vamdrup får ny ugeavis

December 19, 2019

Vamdrup kommer ikke til at stå uden en ugeavis efter årsskiftet.

Forleden kom det frem, at Vamdrup Ugeblad lukker efter 95 års virke. Vamdrup Handelsforening, der står bag udgivelsen, skrev i Vamdrup Ugeblad, at sidste udgivelse er den 30.-31. december.

Men nu melder en ny spiller sig på banen i Vamdrup. Det er Jysk Fynske Medier, der også står bag blandt andet Ugeavisen Kolding og JydskeVestkysten her i området.

Det bliver fællesredaktionen i Kolding, der skal stå for det redaktionelle indhold i avisen, skriver jv.dk.

Den nye avis vil få navnet Ugeavisen Vamdrup og første avis kommer på gaden den 7.-8. januar.

Julen sig sagte nærmer, og med julen følger også nogle af årets største rejsedage, når danskerne kører gennem landet for at fejre højtiden i familiens skød.

Julens udrejsetrafik vil i år fordele sig over flere dage, og Vejdirektoratet forventer derfor ikke de store forsinkelser på vejene i tiden op til juleaften.

Dog skal man - også i år - være opmærksom, hvis man har planlagt at rejse Lillejuleaften. Her forventer vi tæt trafik og risiko for mindre kødannelser om formiddagen og i den tidlige eftermiddag. Derudover regner Vejdirektoratet med trængsel på vejene - og dermed stor risiko for kødannelser og forsinkelser - 2. juledag. Denne dag er erfaringsmæssigt en af årets største rejsedage, hvor trafikken især bevæger sig på tværs af landet i østgående retning fra Jylland mod Hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at du undlader at køre i tidsrummet 10:00-15:00 på 2. juledag eller – om muligt – vælger en anden dag til turen hjem, hvis du vil undgå den værste rejsetrafik.

Tjek trafiksituationen inden du kører ud

Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene. Derfor råder Vejdirektoratet dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute, inden du tager afsted.

Det kan du gøre på www.trafikinfo.dk, hvor du også kan høre de seneste meldinger fra P4 trafik.

Vejret kan få stor indflydelse på trafikken

Den helt store ubekendte faktor i trafikprognosen for juledagene er altid vejret. Det er som regel til stor gene for juletrafikken, hvis julen falder sammen med frost og snefald, da det medfører en væsentlig risiko for længere rejsetid på grund af vanskelige forhold på vejene.

Se Vejdirektoratets prognose i grafikken nedenunder...

Masser af håbefulde stemmer fra hele landet har sunget foran de tre dommere Ankerstjerne, Blachman og Oh Land, mens værten Sofie Linde har delt ud af både highfives og krammere.

De tre dommere Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne og vært Sofie Linde mødte tirsdag pressen ved et pressemøde i København, hvor de løftede lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske i den nye sæson.

Også TV 2s underholdningsredaktør Dorte Borregaard var til stede på pressemødet:

- For anden gang i TV 2s historie er vi klar til 'X Factor', og det er virkelig noget, vi glæder os til. De første otte programmer er optaget, så jeg kan med fuldstændig sikker stemme sige, at seerne kan glæde sig til en spændende sæson. I år har vi ændret i sammensætningen af programmerne, så vi sender fire audition-programmer i stedet for tre. Det har vi gjort, fordi vi kan se, at auditions er de programmer, som danskerne virkelig holder af at se og engagere sig i, så det skal de selvfølgelig have mere af. Det betyder, at der bliver ét dejligt langt og afgørende bootcampprogram i to afdelinger, hvor vi finder årets livedeltagere, siger underholdningsredaktør på TV 2 Dorte Borregaard i en pressemeddelelse.

Der er premiere på 'X Factor' 2020 onsdag den 1. januar klokken 20 på TV 2.

Se billederne nedenunder...

Designskolen Kolding vil med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål skabe kontakt mellem studerende og erhvervslivet.

Fra akustikproducenten Rockfon deltager produktdesigner, Jesper Wolff, som mentor for en gruppe på fire studerende. Målet er at klæde de studerende på til erhvervslivet, og projektet har dannet grundlag for synergi mellem begge parter. Det oplyser Designskolen Kolding i en pressemeddelelse.

Som studerende får man ofte fortalt, at hele verden ligger åben for ens fødder. Alligevel kan det være svært at finde ud af, hvad der egentlig venter på den anden side af studietiden. Med et nyt mentorforløb vil Designskolen Kolding skabe netværk mellem de studerende og erhvervslivet for at lette overgangen fra studerende til industriel designer.

Mentorforløbet er en del af kurset ‘Innovation’, hvor de studerende skal skabe innovative produkter med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål med hjælp fra virksomheder. Et af de deltagende firmaer er akustikproducenten Rockfon. Produktdesigner, Jesper Wolff, er mentor for en gruppe på fire studerende, som består af Domille Cepaityte, Laura Sanchez, Matilde Gro Larsen og Andreas Griis på 3. semester af bacheloruddannelsen i Industriel Design. Ifølge Andreas Griis har projektet allerede resulteret i lærerige erfaringsudvekslinger:

- Det er virkelig lærerigt at have en mentor tilknyttet. Jesper fortæller om sine erfaringer som industriel designer og om designprocesser. Når vi går i stå, kommer han med idéer, der får os videre. Og så har vi fået adgang til Rockfons løsninger af stenuld, som er en bærende del af vores designløsning, fortæller Andreas Griis i pressemeddelelsen.

Vil genindføre biodiversitet i byerne

I Andreas Griis’ studiegruppe har man valgt at arbejde med verdensmål 11, som drejer sig om bæredygtige byer og lokalsamfund, og verdensmål 13, som omhandler klimaindsats. Målet er at genindføre biodiversitet i byerne, og til det vil de gøre brug af løsninger med stenuld.

- Vi har fundet ud af, at der er et kæmpe potentiale i at dyrke plantevækst på lodrette flader af stenuld. Lige nu er vi i den eksperimentelle fase, hvor vi påfører forskellige alger og mos på fladerne for at se, hvordan det fungerer, forklarer Andreas Griis.

Tanken bag designløsningen er, at byernes mange lodrette flader skal bruges til at genindføre biodiversitet i byerne. Mere beplantning vil skabe et bedre miljø for særligt insekter, og her er de lodrette flader en uudnyttet ressource. Indtil videre har gruppen haft stort held med at bruge alger på fladerne, da de er nemmere at få til at gro end eksempelvis mos.

Udover at bidrage til biodiversiteten vil beplantningen på fladerne også have en positiv effekt på byernes høje lydniveauer. Der er i tætte byer udfordringer med meget støj fra bl.a. biler, hvor lyden reflekteres mellem hårde facader. Her kan flader med stenuld hjælpe med at dæmpe de høje lydniveauer, som betonbygninger forårsager.

Samarbejde til gavn for begge parter

Hos Rockfon ser man samarbejdet som givende for begge parter, da de studerende bidrager med friske øjne og nyt perspektiv:

- Vi er gået ind i det her projekt for at lære fra os, men vi er i høj grad også endt med at lære selv. Det er vigtigt at få et indspark udefra og få et friskt perspektiv på innovation og udvikling. Designskolerne er fyldt med dygtige studerende, som man kan lære af som virksomhed, og især områder som bæredygtighed og nye løsningsmodeller er interessante. For os er det samtidig en mulighed for at komme ud at spotte dygtige talenter, lyder det fra Jesper Wolff.

I Andreas Griis’ studiegruppe er de også glade for samarbejdet og håber, at det på sigt kan føre til mere:

- Samarbejdet er en kæmpe succes. Rockfon er ekstremt samarbejdsvillige, og vi har fået adgang til laboratoriet, snakket med kemikere og ingeniører, og det har været meget lærerigt for os. Jeg har allerede snakket med de andre i gruppen om, at det kunne være sjovt at søge en masteruddannelse hos Rockfon på et tidspunkt, afslutter Andreas Griis.

Projektet afsluttes i denne uge, hvorefter Andreas med sin studiegruppe vil indsende projektet til verdens største designpris, INDEX: Award.

I Kolding Kommune bor hver fjerde indbygger i en etageejendom. Manglen på parkeringspladser er stigende, men en ny app gør gæsteparkering lettere i lejlighedskomplekser.

Lejlighedsbyggerier skyder op overalt i de danske byer, og i dag bor hver fjerde koldingenser i en etageejendom. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Selvom flere og flere af indbyggerne i Kolding har bil, følger antallet af parkeringspladser ikke med byggeboomet, og det kan give problemer, når man får gæster på besøg. Det problem skal en ny app løse.

- Vi har selv oplevet, hvor frustrerende det kan være at finde parkering til gæster, når man bor i et lejlighedskompleks. Paradoksalt nok er der ofte tomme p-pladser i den tilhørende p-kælder eller lige uden for døren på det tilhørende p-areal. Disse p-pladser er dog utilgængelige, fordi de er forbeholdt de øvrige beboere. Her er det helt oplagt at låne eller leje over- eller underboen plads, når man får gæster, hvis de ikke selv bruger den. Derfor satte vi os for at udvikle en løsning specifikt til boligforeninger, for den findes simpelthen ikke på markedet, fortæller Kasper Kruse i en pressemeddelelse.

Han har udviklet appen Visitors sammen med Karsten Brandt.

Lån naboens p-plads

Visitors fungerer som en privat og lukket gruppe, hvor beboere i bygningen kan leje eller dele p-pladserne mellem hinanden. Får man gæster, kan man låne naboens p-plads, hvis de ikke er hjemme, og gæsterne undgår på den måde at skulle parkere langt væk. Gæsten modtager automatisk en digital p-tilladelse på telefonen, når der bookes en plads. Når gæsten ankommer, kan beboeren lukke porten op til p-kælderen.

- På den måde kan man hjælpe hinanden i lejlighedsopgangen, når der kommer gæster, håndværkere eller andre besøgende. Det er jo sjældent, at en beboerparkeringsplads er fyldt helt op med biler, og med Visitors kan man udnytte de eksisterende p-pladser bedre – og det kræver ikke andet end et enkelt klik i appen, slutter Kasper Kruse.