Elevator skal hjælpe trafikken

Torsdag 22. August 2019 07:22 648
Ved hjælp af en særlig elevator vil man hejse mandskab og grej op fra arealet under broen. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Ved hjælp af en særlig elevator vil man hejse mandskab og grej op fra arealet under broen. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Elevator skal hjælpe trafikken under reparation af Ny Lillebæltsbro.

Vejdirektoratet skal i efteråret reparere dele af Ny Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Her vil man benytte metode, som kræver mindre plads og dermed giver væsentligt færre gener for trafikken i arbejdsperioden.

Ved det kommende arbejde skal kantbjælkerne på broens yderside repareres på en kort strækning. Med den traditionelle metode ville det være nødvendigt at spærre både nødspor og kørebane for at få plads til mandskab og maskiner. Men ved hjælp af en særlig elevator vil man nu i stedet hejse mandskab og grej op fra arealet under broen, oplyser Vejdirektoratet.

Fordelen er, at det kun er nødsporet, der skal spærres, og dermed vil trafikken kunne køre uhindret forbi arbejdsstrækningen.

Livsnerver

- Vores broer er trafikale livsnerver, der binder regionerne sammen, og derfor har det betydelige konsekvenser for tusinder af bilister, hvis vi afspærrer dele af broen. Det kan vi undgå denne gang med den valgte løsning, hvor kun nødsporet på en kort strækning er afspærret. Forhåbentlig vil bilisterne knap bemærke, at vi arbejder derude, siger Peter Holt, projektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

Reparationsarbejdet går i gang mandag den 26. august og vil vare ca. tre måneder frem.

Bilister ved broen skal være opmærksom på, at nødsporet vil være afspærret med betontrafikværn i perioden på det sidste stykke af broen i retning mod Jylland.

Kortvarig sporspærring

I forbindelse med det forberedende arbejde vil det være nødvendigt at afspærre det tunge kørespor kortvarigt for blandt andet at kunne hejse broens støjskærme væk og gøre plads til reparationerne.

Dette arbejde vil blive lagt på tidspunkter af døgnet, hvor der kører færre biler, blandt andet i aften- og nattetimerne.