Kolding Netavis

Dømt for at flage med USA’s nationalflag

Elo Christoffersen
Elo Christoffersen
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Vestre Landsret kender en mand fra Nr. Bjert ved Kolding skyldig for overtrædelse af straffelovens § 110 c for at flage med USA’s nationalflag, Stars and Stripes, i sin have i april 2018. Sagen er kompleks og trækker tråde tilbage til en mere end 100 år gammel bekendtgørelse.

Vestre Landsret har mandag afsagt dom i en sag, der kun har ganske få sidestykker i dansk retshistorie.

En aprildag i 2018 hejste en mand fra Nr. Bjert USA’s nationalflag, Stars and Stripes, op i flagstangen i sin have. Byretten frifandt den tiltalte, men Vestre Landsret har netop fundet, at flagningen var en strafbar handling.

Kompleks sag

Sagen er kompleks, for den bygger på en mere end 100 år gammel flagbekendtgørelse fra 1915. Den blev udstedt af daværende justitsminister Carl Theodor Zahle for at værne om Danmarks neutralitet over for de krigsførende magter under Første Verdenskrig.

-Strafpåstanden er ofte det centrale i straffesager. Men den her sag handler om, hvorvidt retten kan ugyldiggøre en regel, som vi som samfund har håndhævet i mere end 100 år. Der er derfor noget helt andet på spil i denne sag, hvor dommen har konsekvenser for retstilstanden, fortæller senioranklager Johnnie Nymann Jensen fra Statsadvokaten i Viborg i en pressemeddelelse.

Lovhjemmel eller ej?

Et af de centrale spørgsmål i sagen har været, om flagbekendtgørelsen fra 1915 er en gyldig retskilde i en straffesag.

-Det grundlægende spørgsmål i sagen var, hvordan vi skulle forholde os til lovhjemmelen. Er flagbekendtgørelsen så alment kendt og anvendt, at den kan sidestilles med lovhjemmel? Det var påstanden fra anklagemyndighedens side, og det har landsretten givet medhold i.

Det næste spørgsmål i retten var, om flagningen med det amerikanske flag var en overtrædelse af straffelovens § 110 c.

-Landsretten gav anklagemyndigheden medhold i, at flagningen kan straffes efter § 110 c. Den handler om, at det er strafbart at overtræde bestemmelser eller forbud, som skal værne om Danmarks forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger over for andre lande og nationer. Der var kun to tidligere domme at læne sig op ad, så det var ikke den nemmeste juridiske nød at knække, lyder det fra Johnnie Nymann Jensen.

Bødestraffen bortfalder dog i denne sag på grund af sagens alder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med: , ,
Del denne artikel