Opfordring fra kommunen: Her må du IKKE fodre ænderne

Tirsdag 03. December 2019 15:50 622
Kolding Kommune har sat skilte op langs Slotssøen, der appellerer til, at folk ikke fodrer ænderne. Foto: Kolding Kommune. Kolding Kommune har sat skilte op langs Slotssøen, der appellerer til, at folk ikke fodrer ænderne. Foto: Kolding Kommune.

Kolding Kommune har netop sat en række skilte op langs Slotssøen, der appellerer til, at folk ikke fodrer ænderne.

Når vi, med hjertet på det rette sted, tager børn og børnebørn med til søen for at fodre ænder, så er de færreste opmærksomme på, at fodringen hverken er godt for naturen eller ænderne.

- Det er desværre misforstået dyreomsorg at fodre ænder og andre fugle i Slotssøen og andre steder, og andefodring giver anledning til flere problemer. Brød er ikke naturlig føde for ænder og tiltrækker unaturligt mange ænder til søen. Når der er mangel på plads bliver ænderne aggressive og smitsomme sygdomme spredes lettere, forklarer Line Ankjær, biolog i By- og Udviklingsforvaltningen, i en pressemeddelelse.

Et andet problem ved at fodre ænderne, er, at man også fodrer rotterne. Rotter spiser gerne brød og korn, og de tiltrækkes lynhurtigt, når der er foder at hente. Rotter er fremragende svømmere og kan sagtens svømme efter foder.

- Lige nu oplever vi, at der er ekstra mange rotter omkring Slotssøen, og fodring af ænderne gør det svært at bekæmpe rotterne. Når de ikke er sultne, går de ikke i fælderne, fortæller Line Ankjær.

Mange tiltag for at bekæmpe rotterne omkring Slotssøen
Kolding Kommune har, i tæt samarbejde med Koldinghus, BlueKolding og Slots- og Kulturarvsstyrelsen, iværksat en række tiltag for at bekæmpe rotterne.

- Ud over at sætte ekstra fælder op og sikre skraldespandene mod rotter, er vi i gang med at fjerne træstubbe, beskære beplantningen og efterse kloakkerne. Men vi har også vurderet, at andefodring er en af hovedårsagerne til, at der er mange rotter i og omkring Slotssøen, siger Line Ankjær.

Kommunens seneste tiltag er derfor skiltene, der opfordrer til, at man ikke fodrer søens ænder, og at man lader brødet blive hjemme næste gang, man går en tur rundt om Slotssøen.

Fakta

Her er 5 grunde til, at du selv skal spise brødet:

1) Ænderne får det dårligt af brødet – de har faktisk bedst af at spise det, de selv finder i søen.

2) Fodringen opretholder en større bestand af ænder, end søen kan bære. De mange ænders fugleklatter betyder, at søens alger trives og det giver grumset og ulækkert vand.

3) 1 kg tørt brød tilfører lige så mange næringsstoffer til søen som 500 liter kloakvand ville gøre.

4) For mange ænder gør ænderne aggressive over for hinanden, hvilket fører til for voldsomme parringer, hvor hunnerne ofte kan ende med at drukne.

5) Når du fodrer med mere brød, end hvad ænderne spiser, så kommer rotterne og spiser resten.

Tags