Artikel filtreret på dato: Søndag, 05 Januar 2020

Bladgiganten Jysk-Fynske Medier tager fra 7. januar over med udgivelsen af en ”lokal” ugeavis. Lukningen af Vamdrup Ugeblad betyder, at endnu en lokal aktivitet i Vamdrupog lokal indflydelse forsvinder fra byen.

Oplysninger, som netavisen Sebro Press er kommet i besiddelse af, afslører imidlertid, at lukningen af Vamdrup Ugeblad som selvstændig avis formentlig helt kunne være undgået. Vamdrup Handelsforening fik i sommer et tilbud fra udgiveren af fællesavisen Lunderskov Folkeblad/Christiansfeld Avis om at blive en del af en ny lokal fællesavis dækkede primært de tre tidligere selvstændige kommuner, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Men foreningens skiftende bestyrelser undlod, efter det oplyste, overraskende at reagere, så oplægget nåede aldrig frem til en reel drøftelse.

Hvorfor Handelsforeningens bestyrelse ikke ønskede at diskutere tilbuddet, står hen det uvisse. End ikke et møde for en nærmere uddybning blev der udvist interesse for, skriver netavisen.

Sebro Press kan endvidere fortælle, at hvis tilbuddet var kommet til reel drøftelse, så var der lagt op til, at Vamdrup Ugeblad skulle indgå i den allerede eksisterende fællesavis, bestående af Lunderskov Folkeblad og Christiansfeld Avis, som en selvstændig enhed, men blot med en fælles forside, samt fælles distribution, hvorved der kunne spares mest for Vamdrup Ugeblads vedkommende og mindre for de to andre aviser.

Desuden skulle fællesavisen have lokalkontor, annonce-indlevering og redaktion i Vamdrup, samt et indleveringsted for annoncer og lokalstof i Christiansfeld. Oplægget var, at den tekniske produktion af økonomiske grunde skulle ske i Christiansfeld, hvor der i forvejen rådedes over grafisk ekspertise.

Sebro Press er kommet i besiddelse af et mali som fortæller, at planen var at overskuddet skulle deles lige mellem de to udgivere. Men hvis handelsforeningen ikke ville at tage medansvar for et evt. underskud, måtte foreningen nøjes med kun at få 1/4 af overskuddet.

Planen blev aldrig til noget, åbenbart fordi handelsforeningen ikke var interesseret i at tale om et lokalt samarbejde overhovedet. Og så kan spørgsmålet jo, hvad har foreningen så fået ud af det?. Tilsyneladende intet som helst - mistet lokal indflydelse og en lukket lokalavis.

Udgivet i Vamdrup