Artikel filtreret på dato: Lørdag, 18 Januar 2020

Udvalget besluttede, at arbejde videre med ordensregler ved badebroen på Fjordvej i Kolding.

Teknik- & klimaudvalget har besluttet, at arbejde videre med ordensregler ved badebroen på Fjordvej i Strandhuse. Reglerne skal også omfatte parkeringspladsen.

Baggrunden er udfordringer med støj - især fra musik - og derfor ønskes en forsøgsordning med et ordensreglement i 2020, der omfatter forbud mod støjende aktiviteter og unødig støj ved badebroen og området omkring badebroen (herunder også parkeringspladsen). Det skal gælde fra klokken 22 - fredage og lørdage dog fra klokken 23.

Forslaget blev godkendt - dog med den tilføjelse, at ordensreglerne gælder frem til klokken 07 om morgenen.

Der skal i øvrigt søges om tilladelse til ordensreglementet hos politiet, oplyses i udvalgets referat fra udvalgsmødet i denne uge.

Især problemer med støj om sommeren

I sommermånederne (især maj og juni) oplever naboer til badebroen tiltagende støj fra brugere af badebroen. Ofte er der tale om unge mennesker, der samles om aftenen for at være sammen og hygge sig. I de sidste par år og især i 2019, har naboerne oplevet stigende problemer med støj. Det er især musik fra trådløse højttalere og store soundbokse, der er et problem.

Områdets specielle topografi gør, at støj fra badebroen transporteres langt væk og også er generende i f.eks. Terrasseparken, som ligger højt i terrænnet, oplyser teknik- & miljøudvalget.

Hvis ordensreglementet bliver en realitet og bliver godkendt hos Sydøstjyllands Politi, skal det køre som en forsøgsordning i år. Ordningen skal evalueres til efteråret.

Udgivet i Politik

Trafikken kommer til at glide bedre, og trafiksikkerheden får et markant løft, når Kolding Kommune nu etablerer et nyt lysreguleret kryds på den trafikerede vej Højvangen.

Højvangen i den nordlige del af Kolding er en af de mest trafikerede indfaldsveje i Kolding med op til 14.000 bilister dagligt, heriblandt mange lastbiler til virksomhederne i industriområdet.

Et lyskryds har længe stået højt på ønskelisten hos både trafikanter og virksomheder, da det i takt med den stigende trafik er blevet sværere at komme ud fra sidevejene Petersmindevej og Korsvej. I dialog med virksomhederne er flere forskellige modeller blevet undersøgt.

To T-kryds samles i lyskryds

Løsningen er blevet at samle de to eksisterende T-kryds i et nyt firbenet lysreguleret kryds, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Lyskrydset vil betyde meget for afviklingen af trafikken og ikke mindst trafiksikkerheden. Der opstår jævnligt farlige situationer, når specielt lastbilerne forsøger at komme ud på Højvangen. I perioden 2015-2019 er der sket 14 politianmeldte trafikulykker. Herudover sker der ifølge virksomhederne jævnligt mindre ulykker med materielskader, som blot ordnes i mindelighed, fortæller trafikplanlægger Erik Harbo.

Arbejdet med at lave det nye kryds går i gang 27. januar. Anlægsarbejdet ventes at strække sig frem til slutningen af maj måned.

Specielt i starten vil den gennemkørende trafik ikke blive særligt berørt af anlægsarbejdet. Generne vil være mest mærkbare for trafikkanterne på Petersmindevej og Korsvej. De to veje, som ligger cirka et halvt hundrede meter fra hinanden på hver sin side af Højvangen, skal samles i et nyt firbenet kryds. Det kræver, at vejene forlægges, hvilket indebærer en del anlægsarbejde.

- Vi kan ikke sige præcist, hvornår trafikken vil blive påvirket de kommende måneder. Men i perioder bliver der indført midlertidig hastighedsbegrænsning, m.m., og det betyder selvfølgelig tættere trafik og øget rejsetid, forklarer Erik Harbo.

Prisen for det nye lysregulerede kryds er cirka 10 millioner kroner. Pengene stammer fra den såkaldte infrastrukturpulje, som skal øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i Kolding Kommune.

Se billederne nedenunder...

Udgivet i Kolding

Modsat manges opfattelse er det ikke kun ældre huse, der rammes af rotter. I 2018 blev der anmeldt knap 3000 rotteangreb i Kolding Kommune, og ifølge ekspert er der mange tilfælde af rotteangreb i nybyggerier.

Trods den bløde pels og lille snude er de blandt de mest frygtede gæster i hjemmet. Ifølge de seneste tal fra Bolius blev der i 2018 anmeldt 2967 rotteangreb i Kolding Kommune, og med dette års milde vinter, der får rotterne til at formere sig mere end normalt, kan vi i år forvente endnu flere rotteanmeldelser.

Modsat manges opfattelse er det dog ikke kun de ældre huse, der er udsatte.

Hos Norva24 i Kolding, der specialiserer sig i kloak- og industriserviceydelser, oplever de et stigende antal af nybyggerier, der har rotteproblemer, fordi kloakkerne ikke er lavet ordentligt, oplyser Norva24 i en pressemeddelelse.

- Rotterne kan komme ind ad selv de mindste huller i rørene, så er de ikke lavet ordentligt, er der større risiko for, at rotterne kan komme ind i huset, fortæller Daniel Hansen, driftschef hos Norva24 i Kolding, i pressemeddelelsen.

I de første tre kvartaler af 2019 blev der påbegyndt og opført over 1700 nye boliger i Kolding Kommune. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fælder ikke altid tilstrækkeligt

Har man rotter i sit nye hus, er det ofte ikke tilstrækkeligt at sætte en fælde op – for ifølge Daniel Hansen vil de komme igen, så længe rørene ikke bliver reparerede.

Han fortæller, at i omkring 95 procent af tilfældene, hvor der er rotter i hjemmet, skyldes det, at kloakken er gået i stykker, og i de tilfælde vil en rottefælde ikke hjælpe.

Forebyg rottebesøg

Frygter man, at det nybyggede hjem bliver invaderet af de pelsede skadedyr, kan man ifølge Daniel Hansen gøre en række ting for at holde dem ude:

1. Tjek dine rør

Det er bedre at få eventuelle huller fikset, før rotterne kommer ind. Man bør få lavet et tjek hvert tiende år, for her vil det være muligt at se, om der er noget, der skal fikses inden for de kommende år.

2. Pas på fuglefoderet

Det er ikke kun fuglene, der sætter pris på foderet om vinteren. Også rotterne vil blive tiltrukket af maden, og det kan give varige rotteproblemer.

3. Sæt en rottespærre op

Uanset om du har oplevet problemer med rotter eller ej, kan det være en god idé at få sat rottespærrer op. Det er nemlig dit ansvar at bekæmpe rotter i din del af kloaksystemet (typisk fra hus til skel), mens kommunen er ansvarlig for den del, der ligger ud til vejen. Husk også at tjekke, om din husforsikring dækker skader på boligens kloak i tilfælde af skadedyr.

Udgivet i Kolding
Lørdag, 18 Januar 2020

Nabokrig: Komedie om en blind vej

Nu kan du opleve farcen "Nabokrig".

Kolding Teaterforening giver dig mulighed for at opleve Farshad Kholghis farce, ”Nabokrig”. Forestillingen vises på Godset.

Om forestillingen kan fortælles:

Den pensionerede skoleleder, Svend, og hans hustru, Irene, har boet i deres rækkehus på den blinde vej i over 30 år. De har gjort den blinde vej til en vej med snorlige hække og velorganiserede haver. En dag flytter den alternative behandler, Ib, og hans clairvoyante kone, Zana (tidligere Trine), samt hunden Charlie, ind i huset ved siden af. Som pligtopfyldende naboer møder Svend og Irene op for at byde dem velkommen. De har medbragt gaver - hjemmelavet æblesnaps af æbler fra eget æbletræ, samt et indrammet eksemplar af ejerforeningens vedtægter. De skåler og ønsker hinanden et godt naboskab.

En række hændelser får dog æblesnapsen og det gode naboskab til at fryse til is. Zana klipper den snorlige hæk i skellet til en række fabeldyr; haven bliver brugt til Ibs alternative nøgen-behandlinger, og en længere renovering med larmende polske håndværkere får freden på den blinde vej til at forsvinde. Men dråben, der får tsunamien til at skylle idyllen væk fra den blinde vej, er, da Charlie befrugter Svend og Irenes lille puddel. Hændelserne bliver begyndelsen på en vanvittig nabokrig. I kampens hede glemmer de to naboer at tale sammen og bliver istedet fyldt med hævntørst.

Nabokrigen eskalerer så meget, at den får den israelsk/arabiske konflikt til at virke som et hyggeligt afsnit af “Den store bagedyst”.

Komedien Nabokrig er tankevækkende og vanvittig, men helt igennem realistisk - i hvert fald for de naboer, der bor på den blinde vej. Farshad Kholghi er kendt for sin unikke og energiske fortælleform. Han jonglerer med utallige arketyper fra danskernes hverdag, når han blander humor og alvor.

Komedien bliver ledsaget af nykomponeret underlægningsmusik.

"Nabokrig" kan opleves tirsdag den 28. januar klokken 19.30 på Godset i Kolding. Billetter kan købes på www.billetten.dk.

Udgivet i Det sker...

Kolding Kommune arbejder med designtænkning og borgerinddragelse, når der er nye ideer på affaldsområdet. 23.-24. januar besøger en europæisk delegation inden for affaldsbranchen Kolding for at få indblik i, hvordan arbejdet foregår i praksis.

I Kolding Kommune er borgerne både vant til døgnåbne genbrugspladser og sortering af mad- og restaffald hjemme i privaten. De tiltag er sjældent set i andre europæiske lande. Netop derfor er det to af de ordninger, som en 20-personers gruppe med deltagere fra Litauen, Belgien, Italien, Holland og Bulgarien, skal høre mere om under et besøg i Kolding torsdag 23. og fredag 24. januar. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Besøget sker som led i EU-projektet SMART WASTE, som Kolding Kommune deltager i sammen med fem andre partnerlande frem til 2023. Det er kommunens renovationsafdeling Redux – Affald og Genbrug, der er vært for besøget, og projektleder i cirkulær økonomi Kim Ankjær Nielsen ser frem til at tage imod deltagerne.

- Vi ved, at der er stor interesse for at høre, hvordan vi inddrager borgerne i arbejdet med at minimere affald i kommunen. Delegationen er også spændte på at se, hvordan vores arbejde med designtænkning udmønter sig i praksis, så de skal selvfølgelig en tur forbi den nye genbrugsplads på Bronzevej, hvor alt fra indretning af pladsen til skiltene har været gennem en designproces, siger Kim Ankjær Nielsen, projektleder i cirkulær økonomi.

Besøget vil desuden indeholde:

• En byvandring, hvor deltagerne vil få præsenteret nogle innovative tiltag inden for affald, vand og varme (fx hvordan boliger og bænke bliver varmet op med spildevand)

• Introduktion til Kolding Kommunes affaldslandskab: Hvordan bliver affaldet indsamlet og sorteret, og hvem aftager affaldet

• Et besøg på Kolding Nord Genbrugsplads på Bronzevej 3 for blandt andet at høre mere om de tilbud, der er til Kolding Kommunes borgere (fx muligheden for at tage gratis ting med hjem fra genbrugspladsen og muligheden for at benytte værksteder til reparationer)

• Et besøg i byrådssalen, hvor delegationen skal deltage i en designworkshop om affald. Ideen er at indlemme resultaterne fra workshoppen i fremtidig planlægning på affaldsområdet.

Delegationens besøg bliver i øvrigt det eneste i Danmark gennem SMART WASTE-projektets levetid frem til 2023. Projektet skal blandt andet være med til at klarlægge, hvorvidt affaldsplaner og andre politiske instrumenter på affaldsområdet gør en positiv forskel i forhold til at reducere affaldsmængder. Der kommer nemlig mere og mere affald i disse år i takt med, at europæernes forbrug øges. Formålet med projektet er at flytte viden, både mellem projektets seks partnere og ud til de andre EU-lande, så alle kan blive endnu bedre til genbruge mere og minimere affald.

EU-projektet understøtter de aktiviteter i Kolding Kommunes affaldsplan, der handler om at øge fokus på cirkulær økonomi.

Udgivet i Kolding