Artikel filtreret på dato: Søndag, 09 Juni 2019

Søndag, 09 Juni 2019

Tak for tilliden

Læserbrev af Karina Adsbøl (DF), Koldingvej 17, 6580 Vamdrup.

Tusind, tusind tak til alle, der valgte at stemme personligt på mig på grundlovsdag.

Jeg ser frem til at arbejde for et endnu bedre Danmark.

Det er samtidig også meget vemodig og skulle sige farvel til mange af mine kollegaer. I politik går det op og ned, og nu er der kun en vej, og det er fremad. Vi skal lave politik og gå målrettet efter resultater. Vi skal blandt andet arbejde for at holde De Radikale langt væk fra udlændingeområdet, så de ikke får gennemført lempelser.

Vi skal også arbejde hårdt for at bevare vores grænsekontrol – suppleret med en effektiv patruljering i grænseområdet. Social- og sundhedsområdet trænger til et kvalitetsløft.

Retsområdet skal styrkes endnu mere, så man som borger kan føle tryghed og sikkerhed. Og meget andet.

Jeg er i arbejdstøjet for at sikre et mere trygt Danmark.

Udgivet i Læserbreve

Der kommer ingen Netto i Lunderskov. Bygningen er sat til salg.

Hvis borgere i Lunderskov havde håbet på, at Netto ville åbne en butik i Lunderskov, så har forhåbningerne fået dødsstødet, skriver Lunderskov Folkeblad/Sebro Press.

Butikken på Kongsbjerg, som tidligere har huset Kiwi - og siden er bygningen blevet solgt til Salling Group - er nu sat til salg og inventaret er sat i udbud på auktion.

Indretningen af en Netto-butik var så småt gået i gang i de ledige lokaler på Kongsbjerg, men så opdagede Dansk Supermarked, at der var for lidt plads til en Nettobutik, og da en gasledning i jorden lå i vejen for en udvidelse af bygningskomplekset, gik det hele i stå. Nu er det åbenbart endt i det bare ingenting.

Lunderskov Folkeblad/Sebro Press oplyser, at salget ikke er bekræftet officielt.

Ejeren af bygningen på Kongsbjerg, som nu er sat til salg, bor i Aarhus.

Udgivet i Lunderskov

Et nyt regnvandsbassin, der skal klimatilpasse området nord for Ndr. Ringvej og Kolding midtby, har sat skub i en større forvandling af Byparken. Nu er arbejdet færdigt.

Da Kolding Kommune og BlueKolding for år tilbage besluttede sig for at etablere et regnvandsanlæg, der skulle klimatilpasse området omkring Byparken, blev det samtidig startskuddet for en større forvandling af parken. Nu er både anlæg og renoveringen af parken afsluttet og derfor inviterer BlueKolding og kommunen til indvielse af både den nye bypark og regnvandsanlægget.

- Byparkens nye udseende med nye stier, træer, broer og blomster er blevet til i et samarbejde med naboer og andre interesserede og vi håber derfor, at de, og selvfølgelig også andre interesserede, har lyst til at fejre indvielsen sammen med os, så vi kan få sagt ordentlig tak for deres indsat, fortæller projektleder Louise Langschwager fra By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Til indvielsen holder formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville og formand for BlueKoldings bestyrelse Tanya Buchreitz Løwenstein sammen indvielsestalen. Regnvandsanlægget og renoveringen af Byparken er Kolding Kommunes og BlueKoldings første fælles klimatilpasningsprojekt.

Spiselige bede

Louise Langschwager har også planlagt, at elleve nye plantekasser i Byparken skal tilplantes med krydderurter og skovjordbær og håber, at deltagerne på indvielsesdagen vil hjælpe til med dette.

- Kulturhuset på Levisonsvej får to plantekasser, som er deres. De resterende ni kasser må alle høste fra, og jeg håber også, at der er naboer i området, der vil hjælpe med at passe dem. Hvis der er nogen, der skulle få lyst til at melde sig frivilligt, må de meget gerne henvende sig til mig på dagen, lyder det håbefuldt fra Louise Langschwager.

Vandets vej

Regnvandsbassinet har i øvrigt allerede vist sit værd, da der i marts måned var en episode med langvarig, kraftig regn. Bassinet kan rumme 4000 kubikmeter vand, som svarer til to olympiske svømmebassiner, og aflaster Marielundsledningen, som er en af Koldings tre store regnvandsledninger. På indvielsesdagen bliver der hængt nye plancher op, som forklarer den del af regnvandsanlægget, der er placeret under jorden og viser ”vandets vej” gennem Byparken.

Indvielsen finder sted fredag den 14. juni klokken 15.

Udgivet i Kolding
Søndag, 09 Juni 2019

Kolding lancerer nyt initiativ

Kolding slår et slag for mangfoldigheden.

Borgerne skal stifte bekendtskab med mad og musik fra forskellige etniske nationaliteter. Derfor lancerer Kolding nu et nyt initiativ, som får navnet Multikulturel Dag. Arrangementet foregår på Akseltorv foran rådhuset.

Formålet med den multikulturelle dag, er at præsentere den etniske mangfoldighed og kultur i Kolding, og bringe alle koldingensere sammen til et arrangement med mad og kulturelle indslag fra en lang række af foreninger – primært de etniske. Derfor er alle inviteret, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse:

- Vi håber at rigtig mange vil tage sig tid til at kigge forbi, og smage og se mangfoldigheden og måske få øje på de glæder, vi kan være fælles om. Alle borgere i Kolding er velkomne, og da arrangementet ligger på en fredag på Akseltorv, forventer vi stor gennemstrømning af folk, der i forvejen er i gågaden, siger Abdirahman Bashir, næstformand fra Multikulturel Forum.

Arrangementet finder sted fredag den 14. juni fra klokken 16-19.

Dagen arrangeres og planlægges af en arbejdsgruppe nedsat af Multikulturel Forum i tæt samarbejde med Børne, Uddannelses og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og borgmester Jørn Pedersen har sagt ja til at komme forbi, og holde åbningstalen.

- Jeg tror, at alle der møder op vil opleve, at vi er ens på mange punkter. Og at alle, når de går derfra, tænker, at det var en god oplevelse. Jeg håber også, at Multikulturel Dag kan være med til at skubbe til fællesskabsfølelsen, så det ikke er dem og os, men at vi kan blive til vi, siger borgmester Jørn Pedersen.

Programmet består af madboder med smagsprøver fra de forskellige etniske foreninger, musiske indslag fra forskellige nationaliteter, velkomsttale og hoppeborg til børnene.

Det vil være de forskellige etniske foreninger, der står for madboder og de musiske aktiviteter i samarbejde med Multikulturel Forum.

Udgivet i Kolding
Søndag, 09 Juni 2019

Godt nyt til seksuelt misbrugte

Selvhjælpscentre i Sydjylland tilbyder gratis anonym hjælp.

I Danmark er der kun fire statsstøttede centre, som yder gratis professionel psykologbehandling til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. CSM-centrene ligger i København og Aarhus samt i Odense og Vojens. Men der er 2-3 års ventetid på psykologbehandling i centrene.

I ventetiden kan man få støttende samtaler med en frivillig rådgiver eller deltage i en selvhjælpsgruppe i hvert centers frivilligsektion, men også her har der været lang ventetid, skriver Kolding Selvhjælp i en pressemeddelelse.

Ingen ventetid i Selvhjælp Kolding, Aabenraa og Haderslev

Men nu er ventetiden på frivillig hjælp bortfaldet i Sydjylland, idet selvhjælpscentrene i Kolding, Aabenraa og Haderslev har indgået en samarbejdsaftale med CSM Syd’s Frivilligsektion, så voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen kan få hjælp straks de henvender sig. Brugerne kan, mens de venter på et professionelt behandlingstilbud, få hjælp af erfarne frivillige i form af støttende samtaler, rådgivning og bisidderordning samt deltage i selvhjælpsgrupper eller bruge ca-féen, hvor man kan møde andre, der har oplevet det samme.

Frivillig indsats er et godt supplement

Den frivillige indsats er et godt supplement til den professionelle behandling – den gør noget andet og er en mulighed for understøttende hjælp til brugeren både før, under og efter behandlingsforløbet.

De frivillige yder ikke terapi eller behandling, men møder brugeren i øjenhøjde og tilbyder hjælp til at opbygge tillid og håb om et bedre liv.

Alle kan henvende sig

Uanset hvor man bor, kan man henvende sig i Kolding, Aabenraa eller Haderslev Selvhjælp og få den samme hjælp, da samarbejdsaftalen mellem centrene og CSM Syd’s Frivilligsektion betyder, at alle centrene arbejder ud fra samme principper og videns grundlag, og at de frivillige modtager til-bud om fælles kurser og supervision. Al hjælp er gratis og anonym, og der er ingen ventetid.

Hele Sydjylland har fået en bedre dækning på dette område, og Villy Søvndal, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, der er protektor for Kolding Selvhjælp, fortæller, at han glæder sig over det udvidede tilbud i denne del af regionen.

Udgivet i Syddanmark