Artikel filtreret på dato: Onsdag, 19 Juni 2019

Et parti grillpølser trækkes tilbage, da der er fundet skarpe genstande i nogle pakker.

Stryhns A/S tilbagekalder Stadion-Griller 750 gram efter fund af skarpe genstande i enkelte pakker. Det drejer sig om grillpølser med pakkedato den 11.06.19 og sidste anvendelsesdato den 12.07.19. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Grillpølserne er solgt i Coop-butikker i hele landet.

Hvis man spiser pølser med skarpe genstande i, er der risiko for skader i mund og svælg, skriver Fødevarestyrelsen, der anbefaler, at forbrugeren enten kasserer pølserne eller leverer dem tilbage til butikken, hvor de er solgt.

Udgivet i Tilbagetrækninger

De politiske partier har været flinke til at fjerne deres valgplakater efter de netop overstående valg.

Faktisk har Kolding Kommune ikke været nødt til at fjerne en eneste plakat, efter fristen for at pille valgplakaterne ned fra lygtepælene var overskredet.

- Jeg mindes aldrig, at partierne har været så flinke til at fjerne deres valgplakater. Det er virkelig dejligt, at vi slipper for den opgave, siger afdelingsleder Henrik Sandager Nissen i en pressemeddelelse.

Tidligere har kommunen altid været nødt til at sende folk ud for at fjerne valgplakater, som de politiske partier ikke selv har pillet ned.

- Normalt plejer vi at fjerne en del plakater efter valg. Men ikke i år. Om det skyldes, at vi for første gang har lagt op til, at partierne ville få en regning for kommunens udgifter til at tage valgplakaterne ned – nok i størrelsesordenen 175-200 kr. pr. plakat - tør jeg ikke sige. Det afgørende er, at partierne selv har løst opgaven, og det er dejligt, siger Henrik Sandager Nissen.

Skulle kommunen have overset ikke-fjernede valgplakater, er man velkommen til at give besked via funktionen Giv et praj. Herefter sørger kommunens folk for, plakaten eller plakaterne bliver pillet ned.

- Vi har erfaring med, at der også godt kan være efterladt plasticstrips, selv om valgplakaterne er pillet ned. Stripsene vil vores driftsfolk være opmærksomme på den kommende tid, slutter Henrik Sandager Nissen.

Udgivet i Kolding

Christiansfelds nye vandværk bliver indviet den 20. juni. Samtidig introducerer BlueKolding, der står for vandforsyningen i Christiansfeld, Verdensarvsvand. En kampagne, der skal opfordre til, at vi både påskønner og beskytter det gode grundvand. Efter sommerferien vil hele Christiansfeld blive inviteret til åbent hus på det nye vandværk.

Det har været et stykke tid undervejs, men nu er det endelig færdigt. Torsdag den 20. juni inviterer BlueKolding Vand medarbejdere og samarbejdspartnere til indvielse af Christiansfelds nye vandværk. Det oplyser BlueKolding.

Kunderne i Christiansfeld kan se frem til at blive inviteret til åbent hus på vandværket efter sommerferien, når også arealerne omkring det nye værk forhåbentlig står helt flotte og færdige.

Området, hvor vandværket ligger, har leveret rent drikkevand til Christiansfeld, siden byen blev grundlagt i 1773. Det markerer BlueKolding med introduktion af begrebet “Verdensarvsvand”, der skal minde både feldere, turister og andre gæster i byen om det særlige ved, at dansk grundvand stadig kan pumpes direkte op af jorden og ud i vandhanerne.

- Men begrebet Verdensarvsvand vil vi gerne sætte fokus på, at vi både skal påskønne og beskytte den fantastiske ressource, vores grundvand er. I den kommende tid vil vi gøre mere ud af at fortælle om Verdensarvsvand, og hvordan vi i fællesskab kan hjælpes ad med at passe på det, siger direktør i BlueKolding, Per Holm.

Udgivet i Christiansfeld

Sædvanen tro afvikler Slotssøbadet igen i år stor Skt. Hans Fest for hele byen søndag den 23. juni fra klokken 18 til 22.30.

Denne gang indbyder badet til gratis live musik på scenen i det flotte område ved Slotssøen , hvor det er de lokalkendte Ladies Night , som byder op til dans.

Som sidste år har man i år mulighed for at bestille VIP telt og mad på forhånd – dog kun et begrænset antal telte – altså først til mølle og disse skal bestilles senest den 19. juni.

Slotssøbadet har også opsat bålfade på den ny-indrettede terrasse med Slotssøen, så alle børn får mulighed for at bage snobrød og hygge sig i de fantastiske rammer tæt på slottet.

Årets båltale vil blive holdt af den landskendte og lokale politiker Villy Søvndal.

I år vil der ud over salg af pølser, øl m.v. også være mulighed for at købe is i Slotssøbadets nye veteran-isbil, som opsættes ved Slotssøen. Naturligvis er det også muligt at købe både ”Sommer ved Søen”-pølser, fadøl og meget andet hele aftenen.

For de mindste børn og barnlige sjæle er der opsat en hoppeborg på pladsen.

Selvom der skulle dukke en regnbyge op i løbet af aftenen, så er der sørget for telt, så rigtig mange vil kunne komme i tørvejr.

Det er gratis at deltage i årets Skt. Hans fest ved Slotssøen.

Udgivet i Det sker...

Hø kan selvantænde, hvis det bliver taget ind i laden, inden det er tørt. Flere gårdbrande de seneste år skyldes selvantændelse i fugtigt hø eller halm. Selv om det varme sommervejr i 2018 var ideelt til at tørre hø, havde Topdanmarks kunder flere tilfælde af brande på grund af selvantændende hø.

Alle landmænd kender til den fugtige varme og duft af hø, som man mærker, når man får kørt hø ind i laden, inden det er helt tørt. Ofte er det ganske ufarligt, men hvert år sker det, at høet bliver så varmt, at det selvantænder. Det oplyser Topdanmark i en pressemeddelelse.

Det kan have store konsekvenser, hvis landmanden tager høet ind i laden for tidligt.

- Ikke nok med at fugtigt hø ved høj temperatur risikerer at selvantænde, samtidig er der også stor risiko for, at det fugtige hø mugner og er ubrugeligt som foder. Tillader vejret det, så lad høet ligge en ekstra dag på marken, selv om du mener, at det er tørt nok, før du presser det, anbefaler Svend-Anker Worm, som er agronom i Topdanmark.

Selvantændelse er en kemisk proces

Hvis der er adgang til vand og ilt, vil der ske en nedbrydning af plantematerialet, som frembringer varme.

- Hvis varmen ikke kan ventileres bort, accelereres processen og temperaturen kan blive så høj, at høet selvantænder. Risikoen er størst, hvor der er vådt og tørt materiale sammen. Opvarmningsprocessen kan starte i det våde græs, fx en klat fra et skyggested på marken og så antænde det, som er tørt, siger han.

En optælling af skader i Topdanmark de senere år viser, at det typisk er en til fire uger, efter høet er kørt ind, at selvantændelsen sker.

Mål høets temperatur

Svend-Anker Worm medgiver, at det kan være svært at vurdere, hvornår høet er tørt nok.

- Som hovedregel kan man stikke en hånd ind i halmballen, og hvis man ikke kan holde hånden derinde, fordi det er for varmt, bør man overveje at tage høet ud fra lageret igen, siger han, og anbefaler brug af termometer.

Den præcise temperatur inde i høet kan man måle ved at stikke et termometerspyd eller et elektrikerrør med termometer ind i stakken, trække det ud igen og hurtigt aflæse, hvor varmt det er. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at man dagligt måler ved temperaturer over 50 grader, og at man ved 70-80 grader kører høet ud igen for at undgå en storbrand.

Gode råd, der kan forhindre brand

• Lad høet ligge på marken i længere tid, inden det presses og tages ind

• Når du mener, at høet er tørt nok, så lad det ligge en ekstra dag – hvis vejret er til det

• Vær opmærksom på temperaturen og lugten i laden

• Tag temperaturen på høet ved brug af termometer. Den bør ikke overstige 50 grader

• Lad hø fra skyggeområder i marken fx ved læhegn ligge ude efter presning i nogle dage ekstra

• Hvis der er tvivl, om høet er tørt nok, kan ballerne i stedet wrappes og oplagres ude uden risiko.

Udgivet i Syddanmark