Artikel filtreret på dato: Onsdag, 06 Marts 2019

Til tøndeslagning i karate med hænder og fødder.

Årets fastelavnstræning er netop afholdt i Asia Sport Center i Kolding. Her bruges ikke køller, som man traditionelt gør, men trætønderne får slag af hænder og fødder med brug af karateteknikker.

Det er et af årets højdepunkter hos både børn og voksne. Der er altid stor konkurrence om at slå tønden i stykker, så de børn, der har været med før, går til opgaven med stor kampiver. Det giver en god træning, respekt for sporten og få blå mærker.

Minibørn, der er i alderen 5-7 år, er de eneste, der får en paptønde. Med de målrettede slag, tager det ingen tid for de seje børn at få tønden slået i stykker.

Se billederne længere nede på siden...

Udgivet i Kolding

En 40-årig mand er ved Retten i Kolding idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel for besiddelse af samlet ca. 6,5 kg hash, ca. 80 gram kokain og ca. 33 gram amfetamin.

Den 29. november 2018 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse fra Marienlundsskolens Børnehave i Kolding, idet personale i børnehaven havde fundet en pose med hash i et af børnenes garderoberum. Politiet tog straks til stedet, hvor de antraf den nu dømte 40-årige mand, der var til et møde i børnehaven. Ved visitationen af ham blev den 40-årige også fundet i besiddelse af kokain, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet valgte herefter også at ransage mandens bopæl og arbejdsplads, hvor de fandt yderligere hash og amfetamin.

Sagen blev behandlet som en ren tilståelsessag, idet den 40-årige erkendte at have været i besiddelse af de omhandlende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Efter dommen på 1 år og 9 måneders fængsel blev han straks kørt til afsoning.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 06 Marts 2019

Metalbranchen mangler hænder

Når virksomhederne ikke kan få medarbejdere, må de sige nej til ordrer, og derfor går AMU SYD, Jobcenter Kolding og Hansenberg nu sammen om et helt nyt projekt, der skal at få flere til at få øjnene op for metalbranchen.

Seks ud af ti tillidsfolk i Dansk Metal melder om mangel på arbejdskraft – og det samme gør Metal i Kolding. Det er årsagen til at de to skoler og jobcentret nu går sammen om et forløb over seks dage, hvor interesserede kan få afklaret, om et job i metalbranchen er noget for dem.

Dagene skal gerne resultere i flere, som ønsker at gå i lære som smed, men vejen til et godt job kan også gå via et ufaglært job og så senere en kontrakt som voksenlærling.

- Sammen tror vi på, at vi kan gøre en forskel for at skaffe fremtidens arbejdskraft til metalbranchen i vores område. På Hansenberg findes den faglige smedeuddannelse, og vi har et svejsecenter med en række svejsekurser, mens jobcentret har kontakten med de ledige, siger marketingchef hos AMU SYD, Ole Møller, i en pressemeddelelse.

Alle interesserede kan deltage i et forløb over seks dage, hvor den enkelte får afklaret, om det er her drømmejobbet ligger.

- Der er rigtig mange gode jobs i metalbranchen. Her er masser af spændende opgaver og gode lønninger. Vi skal ’bare’ have mange flere til at få øjnene op for, at drømmejobbet kan ligge her. Vi tror på, at den bedste øjenåbner er, at man selv prøver kræfter med faget, siger Niels Peter Hansen, Skolechef, Hansenberg.

Allerede den 13. marts er der et informationsmøde fra kl. 09.00 til kl. 10.30 på Dieselvej 6 i Kolding, hvor interesserede kan høre mere om forløbet.

Seks dage i arbejdstøjet

De seks dage, hvor der er mulighed for at prøve smedefaget af, ligger fra den 19. til den 26. marts på Hansenberg og AMU SYD i Kolding. I løbet af dagene er der besøg på virksomheder, arbejde i smede- og svejseværksteder og mulighed for at mødes med virksomheds- og praktikpladskonsulenter, som kender behovet for arbejdskraft og kan rådgive den enkelte om uddannelses- og jobmuligheder.

- Det er utroligt vigtigt, at virksomhederne i Kolding og omegn ikke løber tør for dygtige medarbejdere, så de må takke nej til ordrer. Derfor er det et vigtigt forløb, som vi nu sætter i søen sammen. Det er en ny og spændende måde at nå ud til de mange, som kunne blive tiltrukket af et godt job i metalbranchen. Muligheden for selv at prøve faget af, tror jeg, er helt rigtig, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune, Poul Erik Jensen.

Interesserede kan melde sig til at deltage i de seks introduktionsdage ved at kontakte Jobcenter Kolding.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 06 Marts 2019

Kom nu igang

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Min overskrift henvender sig til mine medtrafikanter, og ikke mindst Kolding kommune og deres grønne bølger, som overhovedet ikke fungerer nogen steder, som er til stor irritation for mange.

Opråb til mine medtrafikanter, når de holder for rødt lys i diverse kryds, hold øje med det grønne lys, istedet for at tjekke mails, eller fragtbreve. Krydset Vonsildvej og Tankedalsvej, hvor man skal ud til motorvejen, den grønne pil , eksisterer kun i 5 sekunder, så bliver der rødt igen.

Holder der f.eks et lastvognstog som den første, ja så er det kun den der kommer igennem, resten kommer ikke med, det stopper helt det kryds, for banen til venstre er forlængst blevet fuldt, og resten spærrer for den ligeud kørende trafik. Det er helt og aldeles uacceptabelt.

Jeg har flere gang henvendt med til kommunen angående dette, svaret jeg fik var, at det var vist ikke muligt at ændre på dette, men man ville da prøve at se på det.

Men nu er der gået tre måneder. Der er ikke sket en disse siden, og jeg forventer desværre ikke noget positiv derfra. Det er muligt, at det måske er et gammelt anlæg, men så skift det da for pokker, hvor svært kan det dog værre. Det virker sgu da andre steder.

Udgivet i Læserbreve
Onsdag, 06 Marts 2019

Ny demenshandleplan

Seniorudvalget har netop godkendt Kolding Kommunes nye demenshandleplan 2019 – 2025.

Demenshandleplanen bærer titlen ”Det bedste liv med demens” og indeholder 9 indsatsområder, som vil få særligt fokus i årene frem mod 2025.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af borgerinddragelse, blandt andet med et stort borgermøde i oktober 2018. Her var borgerne i Kolding Kommune inviteret ind til at give deres bud på, hvordan kommunen kan understøtte det bedste liv med demens.

Demenshandleplanen afløser eksisterende politikker og strategier på demensområdet i Kolding Kommune.

- Vi har valgt at lade vores demenspolitik og demensstrategi afløse af en handleplan netop med det sigte at være handlingsorienterede. Det vil sige, at vi på baggrund af borgernes ønsker har beskrevet helt konkrete indsatser, som vi nu vil sætte i værk. Det vil vi gøre med udgangspunkt i Senior- og Socialforvaltningens vision Selvværd og Sammenhæng, hvor vi både i udarbejdelsen og udførelsen af indsatserne tager udgangspunkt i borgerens situation og ønsker, fortæller formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Målrettet borgeren og pårørende

Indsatserne i den nye handleplan spænder fra det helt tidlige forløb med demens til den sidste tid og er målrettet såvel borgere med demens som deres pårørende.

Et af de centrale fokusområder er aktiviteter og fællesskaber, som i høj grad knytter sig op på Kolding Kommunes aktivitets- og rådgivningscenter for borgere med demens og deres pårørende. Tilbuddet åbnede i sommeren 2018 og vil løbende blive udvidet med nye aktiviteter efter borgernes ønsker. Aktiviteterne vil både komme til at foregå på lokationen i Kolding Sundhedscenter samt ude i Koldings lokalsamfund.

Netop de demensvenlige lokalsamfund er et andet indsatsområde i demenshandleplanen.

- Vi skal have et mere rummeligt samfund, hvor vi tager ansvar for hinanden. Vi skal alle være bedre til at respektere hinandens forskelligheder og tilbyde vores hjælp. Det vil udover mennesker med demens også gavne mennesker med psykisk sygdom, hjerneskade, udviklingshæmning osv, siger Søren Rasmussen.

-Vi skal være demensvenlige

Hvis det ikke er et tabu at være ramt af omstændigheder, der gør, at man agerer anderledes end hovedparten af befolkningen, vil demens slet ikke være så stort et problem for dem der er ramt, som det er nu.

- Derfor skal vi alle være demensvenlige og i det hele taget bare venlige, kan du sige. Det handler i virkeligheden mest af alt om medmenneskelighed og respekt for hinanden som dem, vi er, og der kan være mange grunde til, at vi ikke er rummelige nok. Det er yderst sjældent uvilje, men langt oftere en usikkerhed på, hvordan vi bør agere, og det er blandt andet den usikkerhed, vi i Kolding Kommune ønsker at gøre noget ved, fortæller Søren Rasmussen.

En vigtig brik i at gøre Kolding til et demensvenligt samfund er at give borgerne i Kolding viden om demens via konceptet demensven. Kolding Kommune har indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen, som står for demensven-konceptet, og der vil i de kommende år ske en målrettet indsats for at udbrede viden om demens og gøre såvel enkeltborgere som butikker, foreninger og andre til demensvenner.

I forhold til foreningerne i Kolding, har man valgt at gøre en ekstra målrettet indsats ved at ansætte en såkaldt foreningsmatcher pr. 1. februar i år. Foreningsmatcheren har til opgave at gøre det muligt for yngre mennesker med demens fortsat at kunne deltage i de aktiviteter, de ønsker, også selvom aktiviteterne ikke er målrettet mennesker med demens. Det gøres blandt andet ved at gøre foreningerne demensvenlige.

Udgivet i Kolding