Artikel filtreret på dato: Fredag, 01 Marts 2019

Fredag, 01 Marts 2019

Sydbanegade forskønnes

Mandag går Kolding Kommune i gang med at grave ud til to store træer, der skal plantes på Sydbanegade i Kolding i rabatten ud for Søndergade. Vejbanen vil derfor periodevis være indsnævret i den ene side.

Fem halvtriste lindetræer, der kun lige akkurat gror, bliver i løbet af de næste par uger udskiftet med to flotte platantræer, der hver måler omkring 6-7 meter i højden. Platantræerne bliver med andre ord meget synlige på Sydbanegade, og det er netop meningen med de nye træer. Det fortæller anlægstekniker Marie Muxoll fra By- og Udviklingsforvaltningen.

- Tanken med at plante store træer er at matche bygningshøjden i området. Det giver et mere roligt bybillede. Træer i den højde bliver også et orienteringspunkt på vejen og er med til at give gaden karakter. Når vi har plantet træerne, sætter vi stauder i mange forskellige farver i midterrabatten, som også bidrager til at forskønne den trafikerede strækning, siger Marie Muxoll i en pressemeddelelse om de nye træer.

Arbejdet med at plante træerne og stauderne betyder, at vejbanen bliver indsnævret midlertidigt i skiftevis den ene side og den anden side af vejen. For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet mellem kl. 9 og 15, og dermed uden for den mest intense myldretid. I alt forventes arbejdet med at grave ud og plante træer og stauder at være færdigt den 22. marts.

Træer ved Designskolen får et boost

Mens de fem træer over for indgangen til Søndergade må lade livet, får seks lindetræer i midterrabatten ved Designskolen lov til at overleve.

Til gengæld får de lidt førstehjælp i form af et boost med blandt andet gødning og mineraler. Håbet er, at det kan skubbe lidt til træernes vækst.

Pulje gør Kolding grønnere

Midlerne til at forskønne Sydbanegade med træer og blomster kommer fra Kolding Kommunes Grøn Pulje, der blandt andet har fokus på at skabe flere grønne bymiljøer.

- Idéen med puljen er at få mere grønt ind i bybilledet, som fx mini-nåleskoven på Tombolapladsen og plantekasserne ved Føtex, der også er støttet af Grøn Pulje. En anden indsats er at bevare værdifulde træer og plante nye. Bytræer har en stor værdi, og er en vigtig del af en attraktiv grøn by, forklarer Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Nåleskoven med tilhørende bænke på Tombolapladsen blev etableret tilbage i december 2017 som et forsøg på at skabe et mere grønt byrum, der inviterer til ophold på dette sted.

Udgivet i Kolding

Presset på kloakkerne stiger i takt med temperaturer og regnmængder. Rør og ledninger skal transportere stadigt større mængder regn- og spildevand fra huse, haver og veje til Kolding Centralrenseanlæg ved Agtrup, og derfor anlægger BlueKolding nu en ekstra pumpestation og yderligere transportledninger fra Kolding Åpark til Agtrup. De nye ledninger betyder også bedre vandkvalitet i Kolding Å og Kolding Fjord og renere badevand ved Koldings strande.

BlueKolding renser hvert år 15 milliarder liter vand fra Koldings husholdninger, virksomheder, tage og veje. De mange milliarder liter regn- og spildevand bliver først ledt til for-renseanlægget i Kolding Åpark og derfra videre til Centralrenseanlægget i Agtrup.

Forsyningssikkerheden er afgørende

Den mere end 6,5 kilometer lange transportledning, der leder vandet fra Kolding Åpark til Agtrup er under stigende pres. Derfor anlægger BlueKolding nu ekstra transportledninger og en ny pumpestation, så der kan transporteres endnu mere vand fra Kolding til Agtrup.Samtidig udgør de nye ledninger en sikkerhed for, at der altid kan pumpes vand til Centralrenseanlægget. De store transportledninger fra Kolding Åpark til Agtrup er ganske enkelt en betingelse for, at alle i Kolding kan komme af med deres spildevand. Det er det, der i fagsprog hedder forsyningssikkerhed.

- Det vigtigste er, at vi også kan pumpe spildevand ud til renseanlægget, hvis der skulle ske et brud på en ledning. Dernæst handler det om, at systemet skal kunne håndtere de stigende regnmængder. Ellers risikerer vi det, vi kalder for overløb, hvor fortyndet spildevand løber ud i Kolding Å og Kolding Fjord. Det sker, når der eksempelvis er skybrud og kraftig regn. Så kommer der simpelthen mere vand i systemet, end den nuværende transportledning og pumpestation kan klare, fortæller projektleder hos BlueKolding, Camilla Ravn, i en pressemeddelelse.

Færre overløb og bedre badevand

Som regel er der tale om små mængder spildevand, men en gang imellem medfører overløbene nogle dages badeforbud ved strandene langs fjorden.

- Med de nye ledninger bliver problemerne med overløb og kortvarig forurening af vandmiljøet fra forrenseanlægget ved Kolding Åpark næsten elimineret, forklarer Camilla Ravn og tilføjer:

- Vi skønner, at vi fremover kun vil opleve 1-2 hændelser om året herfra, hvor kloakkerne ikke kan følge med på grund af ekstreme regnmængder mod i gennemsnit 15 tilfælde om året nu. Dermed kommer de nye ledninger til at forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten betydeligt. Det er umuligt at eliminere risikoen for overløb fuldstændigt uden at sprænge alle budgetter og mangedoble spildevandsafgiften.

Større sikkerhed

Med investeringen på cirka 70 millioner kroner understøtter BlueKolding også ambitionerne om badevandskvalitet i Kolding Kommunes spildevandsplan, Blå Plan.Samtidig med de nye transportledninger anlægger BlueKolding også en ny, ekstra pumpestation, der skal pumpe vandet gennem transportledningerne til Centralrenseanlægget i Agtrup. Desuden bliver der etableret nye bassiner, der i alt kan rumme 14 mio. liter, på renseanlægget.

Bassinerne skal håndtere de stigende vandmængder, der i fremtiden bliver pumpet ud til rensning på anlægget.

- Projektet kommer til at gavne både forsyningssikkerheden – altså sikkerheden for, at vi kan transportere og rense spildevandet – vandkvaliteten i Kolding Å og Kolding Fjord og badevandskvaliteten ved strandene. Derfor synes vi, det her er en virkelig god nyhed for Kolding, siger BlueKoldings bestyrelsesformand Tanya Buchreitz Løwenstein.I alt seks selskaber er involveret i det omfattende projekt (se fakta nedenfor), der forventes at være færdigt i sommeren 2020.

Udgivet i Kolding

Kirken var fyldt til bristepunktet ved Kim Larsen-gudstjenesten.

Sognepræst Jens Henrik Kristiansens idé om at holde en Kim Larsen-gudstjeneste i Vamdrup Kirk gav pote. Arrangementet blev onsdag aften et sand tilløbsstykke. Og næsten mere til. Det vurderes, at der var omkring 700 - 800 mennesker i kirken.

Alle kirkens 450 siddepladser var besat, og i rækkerne blev der presset flere ind, end der egenligt var beregnet plads til, skriver netavisen Sebro Press.

Det fortælles, at folk også sad oppe ved alteret, oppe ved orglet og bag orglet. Også midtergangen var fyldt tæt op. Og det sammen med våbenhuset. Der var mennesker overalt. Flere måtte endda opgive at komme ind i kirken overhovedet, og valgte derfor at gå hjem igen.

Stemningen var der heller ikke noget i vejen med. Folk sang godt med på sangene og lyttede til solonumre af kirkes Gospelkor.

Sangene blev introduceret og kommenteret af sognepræsten selv, som holder meget af Kim Larsens sange og tekster, der jo handler om livets udfordringer, som kommr tydeligt til udtryk eksempelvis i teksten til "Om lidt blir' her stille".

Udgivet i Vamdrup

Kolding Teaterforening får besøg af Uppercut Danseteater søndag d. 3. marts på Comwell Kolding Teater.

Uppercut Danseteater (grundlagt 1985) er et professionelt dansekompagni, der er kendt for sin unikke fusion af breakdance, moderne dans og teater. Forestillingerne serveres med et lille glimt i øjet.

”Panic Day” er dagen, hvor du skal nå det hele: Bage speltboller, være en god søn, en endnu bedre mor, bestå din eksamen, blive månedens medarbejder, være din vens trofaste væbner, byens bedste elsker og verdens lykkeligste nyskilte… Er du klar?

Med nutidens panik som hovedtema, arbejder koreograf Stephanie Thomasen med sin unikke sans for det groteske og det komiske. Det planlagte kolliderer med det uforudsete. Hysteri, angst og aggression opstår - men også skrøbelige pusterum. Tiden er på speed, ambitionerne er tårnhøje; men det uforudsigelige står i vejen for det perfekte liv. For hvad er det, vi vil opnå? Og er der egentlig grund til at gå i panik?

Danserne er Stephanie Thomasen, Mark Philip, Lukas Larsen, Raphaël Eder Kasting og Vitor Hamamotor.

Forestillingen ”Panic Day” kan ses på Comwell Kolding Teater søndag den 3. marts klokken 19.30. Billetter kan købes på www.billetten.dk.

Udgivet i Teater