Artikel filtreret på dato: Torsdag, 21 November 2019

Formand for Børne- & Uddannelsesudvalget forstår frustrationerne blandt forældre til 1. klasses-eleverne i Vonsild.

Fra nytår bliver tre 1. klasser skåret ned til to klasser - en 1. A og en 1. B. Årsagen er i følge Vonsild Skole Kolding Kommunes voldsomme besparelser og at elevtallet er faldende. Der skal i følge skolen være 57 elever for at opretholde tre klasser. Nu deles klasserne - midt i skoleåret - så der er 27 elever i hver klasse.

Kolding Netavis er som oplyst onsdag aften kommet i besiddelse af brevet, som Vonsild Skole har sendt ud til forældrene til eleverne i 1. klasserne. Der er indkaldt til et ekstraordinært forældremøde på mandag.

At klasserne nu skal deles vækker bekymring blandt flere forældre til børnene i 1. klasserne. Det giver flere forældre udtryk for.

Formand for Børne- & Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, Kristina Jørgensen (DF), forstår godt forældrene:

- Jeg anerkender, at det aldrig er hensigtsmæssigt, når klasser skal enten opsplittes eller sammenlægges midt i et skoleår, og jeg forstår godt at de berørte forældre er frustrerede. Det er dog altid en decentral beslutning hos skolens ledelse, om klasser skal sammenlægges. Jeg hilser det naturligvis velkomment, hvis en skoleleder løbende udviser økonomisk rettidig omhu. Men tildelingen til skolernes nuværende antal klasser er faktisk ikke en del af de netop vedtagne besparelser, siger Kristina Jørgensen til Kolding Netavis og tilføjer:

- Jeg er overbevist om, at Vonsild Skole via ekstra ressourcer som lovet vil sikre den nødvendige pædagogiske støtte til de kommende to 1. klasser, så alle elever får den tilstrækkelige pædagogiske og undervisningsmæssige kvalitet i hele skoleåret.

Vonsild Skole oplyser dog til forældrene, at det er kommunens besparelser - og faldende elevtal - der er årsagen til, at skolen skal spare. Og her spares der nu 700.000 kroner.

Det er ikke lykkedes, at få en kommentar fra skoleleder på Vonsild Skole, Peter Nordby.

Fakta

Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. (Kilde: Folkeskolelovens §17).

Udgivet i Vonsild

Striden om Kolding Havns fremtid fortsætter.

Nu tager kommunen åbenbart kampen op mod gruppen ”Bevar Kolding Havn” med et kommunalt udsendt nyhedsbrev under hovedtitlen: ”Følg udviklingen af Koldings havneområder”. Det skriver netavisen Sebro Press.

Initiativet ses af mange, som et modtræk mod gruppen ”Bevar Kolding Havns" offensiv - både i pressen og de sociale medier mod byrådets meget omdiskuterede beslutning om på sigt at lukke Kolding Havn ned som erhvervshavn, og i stedet for bygge blandt andet at boliger på havområdet.

Som tidligere omtalt i Sebro Press indebærer en politisk visionsaftale i byrådet, om at udviklingen af Koldings havneområder skal binde havn, fjord og natur sammen med bymidten og omdanne havneområder til nye blandede by funktioner - herunder boliger, erhverv, transport, havn, kultur, offentlige formål, rekreation, infrastruktur m.m.

Men det synes gruppen: ”Bevar Kolding Havn” som er meget dårlig idé: De vil beholde havnen som en driftig erhvervshavn.

Projektchef hos kommunen, Lene Marcussen, siger om nyhedsbrevet:

- Væsentlige nyheder sendes selvfølgelig ud med det samme, men ellers satser vi på at samle artikler til et lidt mere fyldigt nyhedsbrev cirka fire gange om året, hvor vi samler op på, hvad der foregår, og hvad de næste skridt vil være.

Alle kan tilmelde sig det nye elektroniske det nye nyhedsbrev på www.kolding.dk/havneudvikling.

Udgivet i Kolding

I AAB’s nye boligbyggeri på Havneparken er 17 boliger øremærket studerende, som ikke behøver at fraflytte lejlighederne, når de stopper deres uddannelse. Konceptet kaldes STAY-boliger og håbet er, at det kan fastholde flere færdiguddannede i byen.

I disse dage flytter de første beboere ind i AAB’s nye boligbyggeri på den tidligere Gimbelgrund. Af de i alt 134 boliger i ’HomeTown’, som AAB har døbt byggeriet, er 94 studieboliger, som udlejes gennem Student Kolding og her er reglen, at de skal fraflyttes senest tre måneder efter endt uddannelse.

De 94 studieboliger suppleres med 17 såkaldte STAY-boliger, som er et koncept, der kendes fra Aalborg, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

For at bane vej for STAY-boligerne har AAB indgået en aftale med Kolding Kommune om særlige udlejningskriterier, der indebærer, at man skal være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller have en elevplads, når man søger en STAY-bolig. Til gengæld behøver ikke at fraflytte sin STAY-lejlighed efter endt uddannelse. Om baggrunden for aftalen og det nye koncept, siger direktør for Bovia, der administrerer AAB’s boliger, Per Nielsen:

- Med STAY-boligerne får vi mulighed for at fastholde nogle af de ressourcestærke færdiguddannede unge, som samtidig får mulighed for at blive i et ungt, dynamisk miljø. På den måde kan de færdiguddannede unge være med til at binde de forskellige beboergrupper sammen og skabe den kontinuitet, som er så vigtig for at skabe en god beboerkultur i HomeTown, siger han og tilføjer:

- Vi er glade for at politikerne bakker op om det nye tiltag og kan se værdien i de nye STAY-boliger.

STAY-boliger er et fint supplement

Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, ser det nye studiebolig-koncept, som et fint supplement til de øvrige studieboliger i Kolding.

- I udvalget har vi arbejdet målrettet på at udvide vores boligtilbud til byens studerende og det arbejde bærer efterhånden for alvor frugt med flere hundrede nye velbeliggende studieboliger bygget i løbet af en kortere årrække. Vi har også et stort ønske om, at byens studerende bliver i byen, når de er færdiguddannede og det ønske understøtter det nye boligprojekt jo på bedste vis, siger Birgitte Kragh.

De nye studie- og STAY-boliger ligger i Koldings campusområde som nabo til IBA’s nye domicil i Havneparken lige i smørhullet mellem SDU, midtbyen, banegården, havnen og fjorden.

Fakta om STAY-boligerne

Der er i alt 15 toværelses STAY-boliger i AAB’s nye afdeling på Sdr. Havnegade på mellem 48 og 59 kvm og 2 etværelses STAY-boliger på 59 kvm, der er indrettet som handicapegnede boliger. For at komme i betragtning til en af STAY-boligerne skal man være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller have en elevplads. Hvis man holder en pause i uddannelsen eller bliver færdig med sin uddannelse, behøver man ikke fraflytte STAY-boligen, som man ellers skal, hvis man bor i en almindelig studiebolig.

Man søger en STAY-bolig gennem BOVIA på bovia.dk og ikke via Student Kolding, hvor man søger de almindelige studieboliger.

Fakta om HomeTown

Den 14. november flyttede de første beboere ind i HomeTown, som AAB’s nye byggeri på Havneparken 2-8, er døbt. I alt rummer byggeriet 94 studieboliger, 16 små familieboliger på under 45 kvm., 17 såkaldte STAY-boliger og 7 store familieboliger på 60-114 kvm.

Byggeriet har to tagterrasser med udsigt over havnen, fjorden og byen, to elevatorer, fælles vaskeri, parkeringskælder, cykelkælder og en gårdhave.

I byggeriets øverste etage er der ejerlejligheder.

Udgivet i Kolding

Læserbrev af Ole Kærup, formand for Røde Kors Kolding, Påfuglevej 5, 6000 Kolding.

Jeg går ind for cirkulær økonomi! Det skal der ikke herske tvivl om. Genbrug er godt for alle der bekymrer sig om vores planets ve og vel.

Men at det skal være en kommunal opgave at udlicitere adgangen til brugbare effekter til private interessenter, har jeg svært ved at se skulle gavne andre end den erhvervsdrivende selv.

En privat dreven - og kommunal støttet genbrugsbutik, er en hån mod de frivillige ulønnede medarbejder i Koldings mange genbrugsbutikker, hvis overskud bl.a går til at støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark og katastrofe-og nødhjælpsarbejder i ind-og udland, som skiftende regninger gennem de senest 10 år, har beskåret.

Det socialøkonomiske aspekt giver jeg heller ikke meget for. Flere af Koldings genbrugsbutikker modtager skam gerne personale i arbejsdprøvning o.l..

Det er simpelthen et skråplan som forhåbentligt ingen succes får. Så jeg opfordrer Kolding Kommune til at genbruge eksisterende genbrugsbutikker, og Koldings befolkning til at deponere anvendelige effekter til din nærmeste genbrugsbutik.

Udgivet i Læserbreve