Artikel filtreret på dato: Mandag, 18 November 2019

Mandag, 18 November 2019

Demonstration ved Arena Syd

Der arrangeres fyrværkeridemonstration i Vamdrup.

Den 5. december arrangeres der en fyrværkeridemonstration ved Arena Syd i Vamdrup.

Demonstrationen, som er et led i kampagnen ”Fyrværkeri er flot, men… ” foretages af Ungdomsskolen Koldings uddannede fyrværkeridemonstratører, og er udarbejdet i samarbejde med SSP Kolding og Sikkerhedsstyrelsen, oplyses det på Facebook.

Formålet med kampagnen er at minimere skader og ulykker ved brug af fyrværkeri blandt børn og unge. Beredskabsstyrelsen samt politiet er informeret, og der er indhentet tilladelser til at afholde demonstration.

Mellem klokken 10 og 13.15 vil der blive affyret både raketter, bomberør og andet konsumfyrværkeri.

Demonstrationen er kun for elever på den Vamdrup skole og Ådalskolen. De får udleveret sikkerhedsbriller og må derfor gerne deltage i demonstrationen.

Skulle naboer være interesseret i at deltage i demonstrationen, kan man kontakte Jonas Ravnskjær fra Ungdomsskolen på 2116 5690.

Udgivet i Vamdrup

Både Vamdrup Skole og HANSENBERG kan se tilbage på et forrygende forløb, som fredag kulminerede med præsentationen af lækker - og bæredygtig - street food.

Tre 6. klasser på Vamdrup Skole har netop haft emneuge om FN's 17 verdensmål, og i den forbindelse har skolen ugen igennem haft besøg af gæstelærere fra HANSENBERG. Og et par af dagene har elever fra Grundforløb 1 - Mad, oplevelser og mennesker også deltaget som "bæredygtighedseksperter", skriver HANSENBERG i en pressemeddelelse.

For på HANSENBERG er bæredygtighed et strategisk fokuspunkt, som både elever og medarbejdere arbejder meget med i hverdagen.

Folkeskoleeleverne har blandt andet sammensat bæredygtige menuer sammen med faglærer Linda Toft fra HANSENBERG samt bygget madbod, møbler og andre ting af genbrugstræ sammen med faglærer Lars Jørgensen.

Og i fredags var det så tid til at servere bæredygtig street food til både elevernes forældre og til flere klasser på Vamdrup Skole. Råvarerne til hele ugens arbejde i køkkenet er overskudsmad fra en række butikker i området.

- Jeg er meget imponeret af, hvor engagerede eleverne fra Vamdrup Skole er. Ud fra det overskudsmad, vi fik, skulle de selv finde ud af, hvad de kunne lave. Vi har for eksempel arbejdet med kikærter i stedet for kød, og de har bare været så gode til at samarbejde og tage initiativ. De har været kreative, og det har været en fornøjelse at være her, siger Linda Toft ved slutningen af emneugen.

Brug sund fornuft

Hun fortæller, at omdrejningspunktet har været ansvarligt forbrug:

- Man kan godt lave lækker mad, selv om bedst før-datoen er overskredet. Brug din sunde fornuft, duft til det og smag på det.

Eleverne fra Grundforløb 1 - Mad, oplevelser og mennesker har under emneugen også haft tværfaglige opgaver. De har eksempelvis skrevet læserbreve om bæredygtig mad - vel at mærke målrettet elever i 6. klasse - og de har givet feedback på den bæredygtige street food.

- Vores elever på Grundforløb 1 har selv lige haft en bæredygtighedsdag på skolen, så de er godt rustet til at tage ud og fortælle om bæredygtighed - og til selv at anvende principperne i deres hverdag. Her får de så en ekspertrolle, og det er der masser af læring i, for de skal selv formulere noget om alt det nye, de har lært, forklarer Linda Toft.

Byggeri og bæredygtige snakke

For Sara Jensen (6.c) og Julie Balling (6.a) fra Vamdrup Skole har ugen været en øjenåbner:

- Det har været en anderledes og sjov uge. Det er vildt at se al den mad, som butikkerne må smide ud. Den mad har vi arbejdet med, og vi har talt meget om, hvad vi spiser til aften derhjemme. Det har også været spændende at møde lærere og elever fra HANSENBERG, og jeg har for eksempel fundet ud af, at man kan uddanne sig til kok på skolen, fortæller Julie Balling, som i ugens løb har arbejdet i køkkenet.

Imens har Sara Jensen været med til at bygge en madbod:

- Jeg har lært mere om at bygge, og vi har brugt genbrugstræ. Vi havde travlt lige fra start, og vi har fået meget at vide om genbrug.

Stor succes

Faglærer på HANSENBERG Lars Jørgensen har hjulpet til med byggeriet - og er sammen med overlærer ved Vamdrup Skole Birgitte Hansen idémager til projektet:

- Vi har vist nogle håndværksfag frem på elevernes niveau - og det er vigtigt, hvis interessen for fagene også fremadrettet skal bibeholdes blandt eleverne. De har fået lov til at bidrage med det, de kan og vil. Og de har fået oplevelsen af, at 'wow - det kunne vi godt klare'. Det er første gang, at vi er ude på en skole på den her måde, og det har været en stor succes, siger Lars Jørgensen.

Birgitte Hansen kalder emneugen og samarbejdet "helt forrygende":

- Det er nogle meget kompetente faglærere, der har været med fra HANSENBERG. Blandt vores elever er der mange, som kan blive nogle rigtig dygtige håndværkere. De tænker nyt og innovativt, og de får lov til at folde sig ud i det her projekt.

Noget af bæredygtighedsundervisningen i Vamdrup er foregået i HANSENBERGs mobile klasseværelse, som har været parkeret i skolegården.

Udgivet i Skole

Mandag åbnede et nyt gratis tilbud til gældsramte i Vamdrup.

Nogle socialt udsatte mennesker ender med at have en gæld, de ikke kan komme ud af eller overskue. Derfor vil gældsrådgivningen På Fode Igen sammen med Kolding Kommune åbne en gratis rådgivning i Vamdrup, hvor der er brug for frivillige gældsrådgivere.

- Vi oplever et stort behov for rådgivning om gæld og økonomi fra socialt udsatte mennesker i Vamdrup – ligesom andre steder i landet. Socialt udsatte mennesker kan typisk ikke gå i banken og få hjælp. Så vi vil gerne åbne en ny rådgivning i Vamdrup i den sociale Café Mødestedet i samarbejde med Kolding Kommune, siger jurist og projektleder June Crondahl fra gældsrådgivningen På Fode Igen i en pressemeddelelse.

- Derfor har vi akut brug for frivillige rådgivere, som vil bruge et par timer hver anden uge med at gøre en enorm forskel for gældsramte, sårbare mennesker. Så vi efterlyser bankrådgivere, socialrådgivere, økonomer, revisorer, advokater – eller måske studerende eller pensionister inden for et af disse fagområder. Vi tilbyder nye rådgivere intern uddannelse og kurser. Og det er et meget meningsfuldt og givende frivilligt arbejde, for vores rådgivere kan virkelig gøre en forskel ved at hjælpe nogle af samfundets svageste mennesker, siger June Crondahl.

Gældsrådgivningen På Fode Igen arrangerede mandag eftermiddag informationsmøde for interesserede frivillige gældsrådgivere på Café Mødestedet i Vamdrup. Hvis du er interesseret i at blive frivillig rådgiver, kan du også kontakte projektmedarbejder Hanne Høy på telefon 2134 5979.

Fakta

På Fode Igen yder gratis gældsrådgivning med uddannede fagpersoner knap 30 steder landet over og rådgiver årligt knap 2.000 gældsramte mennesker. På Fode Igen er en del af KFUM’s Sociale Arbejde, som hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. KFUM’s Sociale Arbejde driver omkring 120 institutioner og sociale tilbud og har godt 2.300 frivillige og knap 1.000 ansatte.

Udgivet i Vamdrup
Mandag, 18 November 2019

Budgettet for 2020 skal overholdes

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative Vælgerforening i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Budgettet for 2020 er blevet lagt og rummer rigtig mange indskrænkninger og besparelser, der for os at se, udelukkende har været nødvendige på grund af en laden stå til kultur og utrolig dårlig styring af budgetter og økonomi i Kolding kommune i 2019.

Det Konservative Folkeparti har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at et budget er et nødvendigt styringsværktøj til frembringelse af årets regnskab.

At årets regnskab i størst muligt omfang bør være et spejlbillede af budgettet.

Men når man lader stå til og lader budgettet sejle den ene dag efter den anden, bliver en hård opstramning nødvendig, hvilket desværre nu ses ved besparelser på kerneområder i 2020.

Vi anerkender, at et markant flertal i byrådet har taget nødvendige skridt til besparelser. Flertallet burde have reageret langt tidligere, så kommunens økonomi ikke fik lov at sejle mod afgrundens rand.

Det Konservative Folkeparti opfordrer derfor på det kraftigste byrådet til løbende at følge indtægter og udgifter holdt op imod budgettet for 2020. At foretage grundige opfølgninger og foretage nødvendige handlinger, nøjagtig som det gøres i enhver fornuftig drevet virksomhed og privat husholdning.

Det Konservative Folkeparti opfordre til at der frem mod det kommende kommunalvalg i 2021, åbnes op for en konstruktiv og saglig debat om, hvorvidt vi i dag har en rimelig fordeling af kommunens omkostninger på henholdsvis børn, unge, midaldrende og ældre.

Byens borgere har, uanset alder, fortjent et fornuftigt og rimeligt serviceniveau. Men vi stiller spørgsmål ved, om kommunen og samfundet i sit hele, på den lange bane, har råd til at børn og unge ikke får de optimale vilkår for læring og trivsel.

Udgivet i Læserbreve