Artikel filtreret på dato: Søndag, 24 Juni 2018

Søndag, 24 Juni 2018

Renovering af bro genoptages

Mandag genoptages renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro.

Vejdirektoratets omfattende renovering af Den Gamle Lillebæltsbroen bliver genoptaget mandag formiddag, efter at arbejdet blev sat midlertidigt på pause den 29. maj. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Årsagen var en hændelse, hvor en af entreprenørens ansatte fik stød på grund af en fejl i strømføringen på broen.

Særlige tiltag

Eksperter mener nu, at have fundet den mest sandsynlige årsag til fejlen, og Vejdirektoratet har derfor i samarbejde med Banedanmark etableret omfattende sikkerhedsforanstaltninger, så problemet ikke opstår igen.

Som et særligt tiltag har man opsat et særligt sikkerhedssystem, som udligner al form for højspænding i broen, hvis dette skulle opstå. Systemet bliver blandt andet også anvendt på andre banestrækninger.

Renoveringen kan fortsætte

Med de skærpede tiltag forventer man, at problemet er løst, så renoveringen kan fortsætte, fortæller Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.

- Sikkerheden på broen har naturligvis første prioritet, og heldigvis kom den ansatte ikke alvorligt til skade ved uheldet. Vi har med eksperternes hjælp fået løst problemet med broens strømføring, så arbejdet nu kan fortsætte på broen, siger Iben Maag, der samtidig understreger, at problemet alene opstod på byggepladsen, så der ikke på noget tidspunkt har været fare for fodgængere eller cyklister.

Vejdirektoratet forventer at dette års etape af renoveringen er afsluttet inden efterårsferien som planlagt.

Den Gamle Lillebæltsbro har i forbindelse med renoveringen været spærret for vejtrafik siden 22. maj. Imens har trafikanterne skullet benytte sig af Den Ny Lillebæltsbro. Det har medført ekstra trafik, men trafikafviklingen er overordnet forløbet efter planen.

Udgivet i Syddanmark
Søndag, 24 Juni 2018

Vamdrup viser resultater

Kolding Kommune arrangerede onsdag en besigtigelsestur til en række lokalområder i kommunen.

Formålet var at give politikere og ansatte i forvaltningen et indtryk af de resultater, som er opnået på frivillig basis med støtte fra kommunen. Turen gik også til Vamdrup, hvor der er gennemført store projekter, skriver Vamdrup Byforum i en pressemeddelelse.

Første stop var området ud mod Østergade ved Kino, hvor der frem til uge 42 vil blive anlagt en ny plads med opholdsareal, beplantning og flot lys. Det nye samlingspunkt i byen kan også indgå i lokale arrangementer, der kræver opstilling af borde og telte. Skitse til opgaven er udarbejdet af arkitekt i tæt samarbejde med Vamdrup Byforum.

Herefter gik turen til Margrethelund, hvor deltagerne fik et indtryk af den nye bynære hundelund, der ligger i naturskønne omgivelser ved Kongeåen. Sidste stop på rundvisningen var åstedet ved Vamdrup Skole Øst. Her er der bygget et åsted, der kan danne grundlag for såvel undervisning som rekreativt ophold. Åstedet rummer udstyr, der gør det muligt at hente vand op ad åen og gennemføre undersøgelser af flora og fauna. Med en placering ved Kongeåen tæt på skolen kan åstedet indgå i undervisning i en række temaer inden for biologi, klima, miljø og historie.

Vamdrup Byforum var repræsenteret på hele rundvisningen i kommunen. Foruden i Vamdrup var der ophold i Skanderup, Ødis, Stepping og Sjølund. Det var muligt at hente inspiration fra andre projekter i kommunen, herunder belysning med solceller, klimavenlig vedligeholdelse af rekreative arealer og udvikling af områder langs søer.

Erfaringer fra besigtigelsen vil indgå i det kommende arbejde i Vamdrup Byforum. Samvær med politikere og medarbejdere i kommunen gav tillige god mulighed for at danne netværk, hvilket styrker samarbejdet med Kolding Kommune om kommende projekter.

Fakta

Vamdrup Byforum er en forening, der siden 2007 har varetaget lokalområdets interesser med henblik på at fremme udviklingen på forskellige områder.

Økonomiske midler til foreningens projekter stammer bl.a. fra Centerbypuljen, der er en støtte fra Kolding Kommune til centerbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Kommunen har tillige afsat beløb til anvendelse i landsbyerne.

Samarbejdet mellem lokale foreninger og Kolding Kommune er politisk organiseret i Lokaldemokratiudvalget, mens det praktiske arbejde i første række gennemføres med bistand fra medarbejdere i By- og Udviklingsforvaltningen.

Udgivet i Vamdrup

Første navn er den danske duo Hush.

Torsdag den 28. juni starter dette års udgave af "Sommer ved søen".

Den danske duo Hush skyder denne sæson i gang. 

Hush består af Dorthe Gerlach og Michael Hartmann.

Gennembrud i 2001

Hush blev dannet tilbage i 1997 og fik et stort radiohit i 2001 med sangen "If I Was", som blandt andet blev P3’s Uundgåelige. Det helt store gennembrud kom dog først med debutalbummet "A Lifetime", som udkom i 2004. Albummet kastede ikke alene massiv airplay af sig, men også fem DMA-nomineringer og en sikker indtagelse af salgslistens førsteplads.

Siden fulgte yderligere en stribe hits (blandt andet "For All The Right Reasons" i 2007).

Hush holdt en pause undervejs, men de er samlet igen og udgav deres seneste album "Sand" i februar i år.

Hush kan opleves torsdag ved Slotssøen. Pladsen åbner klokken 18 og koncerten starter klokken 19.

Sommer ved søen 2018

28. juni: Hush

5. juli: James Intveld

12. juli: The White Album

19. juli: Ester Brohus

26. juli: Back to Back

2. august: Søs Fenger & band

Arrangør: Musik Kolding.

Udgivet i Kolding

Læserbrev af Molle Lykke Nielsen (DF), medlem af teknik- og klimaudvalget, Mosegyde 11, 6094 Hejls.

Nu er der busforbindelse mellem Christiansfeld og København. Flix-bus køre ruten.

Det er en stor glæde for mig. Jeg fik sidste år flere henvendelser fra borgere, der havde et ønske om en sådan forbindelse. Jeg rejste derfor sagen i Teknik- og klimaudvalget og her blev det aftalt, at Kolding Kommune skulle arbejde for, at få etableret forbindelsen. Det er nu lykkes.

Jeg ser det som et godt eksempel på, at vores lokaldemokrati virker. Borgerne oplever et problem eller noget der ikke er, som det skal være. Så kontakter de deres lokale byrådsmedlem, som derefter tager sagen op og får sagen løst.

Jeg kan kun opfordre til, at man aktivt bruger det lokale demokrati, det er vigtigt og til gavn for os alle.

God tur til København - direkte fra Christiansfeld.

Udgivet i Læserbreve

Ny økonomisk støtteordning for fattige børn vedtaget i Kolding Kommune. Den skal afbøde konsekvenserne af børnefattigdom.

Antallet af fattige børn i Kolding Kommune vokser. Derfor har et enigt socialudvalg vedtaget en økonomisk støtteordning, som sikrer, at børn fra fattige familier ikke længere skal sige nej til fødselsdagen hos en klassekammerat, fordi de ikke kan mønstre en tyver til gaven. Fremover vil der nemlig være en kommunal ordning, som kan betale den udgift.

- Når familien er klemt økonomisk, bliver børnene klemte. Det giver mange sociale sammenhænge, fx en konfirmation eller en børnefødselsdag, hvor de må dukke nakken eller trække sig, fordi de ikke kan være med. Vi er optaget af, at de her børn kan være med i fællesskaberne på lige fod med andre børn, og det håber vi, ordningen kan bane vej for, siger Karina Lorentzen, Social og Sundhedsformand i Kolding Kommune (SF) i en pressemeddelelse.

I følge AE er antallet af etårs-fattige børn i Kolding Kommune steget med 220 fra 2015 til 2016. Social- og sundhedsforvaltningen vurderer, at det er kontanthjælpsloftet, som sender børn ud i fattigdom. Der er nu et sted mellem 800 og 1000 fattige børn i kommunen, og det er en generel trend på landsplan, at antallet af fattige børn vokser.

Der er foreløbig sat 25.000 kroner af til børnene, og det kan vise sig at blive en god investering. En ny undersøgelse påviser nemlig, at lever børn bare et enkelt år i fattigdom, sætter det langvarige spor i voksenlivet. Det er første gang, man kan dokumentere, at netop fattigdom og ikke andre faktorer er årsag til lavere indkomst i voksenlivet.

Udgivet i Kolding

Et nyt projekt skal arbejde med at finde plads til de udsatte unge i landets kulturhuse, og Nicolai Kultur er udvalgt til at være med i projektets følgegruppe.

Nicolai Kultur er med i et nyt landsdækkende projekt under navnet ”På kanten af kulturen”.

Projektet, der er søsat af kulturhuset KU.BE på Frederiksberg med støtte af Velux Fonden, skal de næste tre år være med til at sætte fokus på udsatte unges brug af kulturhuse og udvikle metoder til at inkludere de udsatte unge i konstruktive fællesskaber og introducere dem til kultur- og fritidslivet med et mere aktivt og socialt liv til følge.

Konflikter

"På kanten af kulturen” udspringer af, at der har været nogle konflikter i kulturhuse og biblioteker landet over, hvor udsatte unge har spillet efter nogle andre regler end de andre brugere. Det ender ofte med, at de unge bliver ekskluderet og dermed skubbet længere væk fra fællesskabet. Det håber, ”På kanten af kulten”, at de kan finde nogle veje til at undgå

- Vi deltager i ”På kanten af kulturen”, da vi håber at kunne bliver klogere på målgruppen 15-30 år. Derudover er vi nysgerrige på, hvordan vi som kulturhus kan rumme alle på konstruktiv og ansvarlig vis, siger leder af Nicolai Kultur, Mette Strømgaard Dalby, i en pressemeddelelse.

Men Nicolai Kultur håber også på, at få en bedre viden, så brugerne af især Bygning 5 kan understøtte hinanden.

- Vi har allerede observeret interessante synergieffekter mellem et væresteds projekt for unge i plejefamilie og resten af vores unge kulturbrugere i Bygning 5. Vi håber, at ”På kanten af kulturen” kan være med til give os værktøjer og metoder til bedre at identificere og understøtte unge ”på kanten” og vores ønske om at facilitere den kreative, frie kulturproduktion blandt unge, slutter Mette Strømgaard Dalby.

Udgivet i Kolding

Ny lov om kortere ventetid til genoptræning vil gavne nogle borgere, men kan også presse andre bagerst i køen.

Fra 1. juli træder loven om ”Frit valg til genoptræning” i kraft. Den betyder, at borgere, der udskrives fra sygehuset med behov for genoptræning, skal tilbydes genoptræning inden for 7 dage. Kan kommunen ikke det, skal borgeren kunne vælge en privat leverandør, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- I Social- og Sundhedsudvalget er vi helt enige i genoptræning skal starte hurtigst muligt. Udfordringen med de nye regler er, at de ikke tager hensyn til de tilfælde, hvor det ikke giver mening, at træningen sættes i gang inden for 7 dage, eller hvor der er andre forhold der gør, at borgeren bør vente, siger Social- og Sundhedsudvalgsformand i Kolding Kommune Karina Lorentzen.

Bekymring for voksende ventelister

Karina Lorentzen frygter, at de nye regler medfører, at de borgere, som ikke er omfattet af garantien, vil få længere ventetid på genoptræning. Hun peger på, at Folketinget ikke har afsat nok penge til den nye ordning, og at der i forvejen er et stort pres på genoptræningsområdet.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give borgerne den bedst mulige behandling, men vi må også anerkende, at midlerne, der følger med, ikke er ubegrænsede. Derfor kan jeg godt frygte, at ventelisterne kan vokse, og at det vil ramme socialt skævt, fordi garantien kun omfatter dem, der bliver udskrevet fra et sygehus, siger Karina Lorentzen.

- Fx vil en ældre medborger, der har været ramt af svær lungebetændelse og har brug for genoptræning, risikere at blive presset bagud i køen, blot fordi hun er henvist af egen læge, speciallæger eller hjemmeplejen. Disse er netop ikke dækket af ventelistegarantien, og det er både ulighedsskabende og kolliderer med et dybfølt ønske om at skabe selvværd og sammenhæng i hverdagen for alle borgere.

Behov for øget dialog med sygehusene

Kolding Kommune arbejder målrettet på, at lovændringen ikke rammer borgerne. Derfor har man gennem foråret haft en tæt og rigtig god dialog med de omkringliggende sygehuse. Eksempelvis kræver det en tæt dialog mellem sygehus og kommune at sikre, at borgerne ved udskrivelsen fra sygehuset får deres genoptræningsplan i hånden, og at det bliver tydeligt i genoptræningsplanen, hvis en borger f.eks. på grund af sår eller sting ikke må gå i gang med genoptræningen med det samme.

Målet er, at borgere kan gå over p-pladsen for at lave en aftale om deres genoptræning i Sundhedscenter Kolding efter udskrivelse eller ambulant kontrol på sygehuset. Gevinsten for borgerne er, at de ikke først skal afvente indkaldelse til genoptræning i deres e-boks, men fra starten selv får indflydelse på at finde tidspunktet, samtidig med at afdelingen sparer administration og formentligt kan nedsætte antallet af aflysninger og udeblivelser.

Fakta

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018.

Lovændringen om frit valg af genoptræning efter udskrivning fra sygehus betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 kalenderdage.

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget bliver kommunerne tilført midler til i første omgang at nedbringe ventetiden og derefter at holde ventetiden nede. På papiret lyder dette godt, men virkeligheden er at regeringen i perioden 2016-2018 uddelte et midlertidigt beløb til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Disse penge er blevet anvendt til ekstra bemanding, men da der i samme periode har været et øget antal genoptræningsplaner, har midlerne primært været medvirkende til at ventetiden ikke er steget yderligt. I praksis betyder det at Kolding Kommune fra 2019 og frem vil få tilført ca. 76.000 sammenlignet med nuværende budget.

Det er Kommunernes Landsforening, KL, der skal indgå aftaler med de private leverandører af genoptræning. På nuværende tidspunkt er arbejdet med at indgå aftaler igangsat, men den foreløbige udmelding er at forhandlingerne ikke forventes at være færdige til 1. juli 2018. Det vides ikke præcist, hvornår borgerne kan forventes at få tilbuddet om frit valg, men i takt med at aftalerne bliver indgået vil Kolding Kommune selvfølgelig leve op til sit ansvar om enten at tilbyde borgerne en tid indenfor 7 kalenderdage eller at oplyse om muligheden for at benytte sig af frit valg.

Udgivet i Kolding