Artikel filtreret på dato: Lørdag, 26 maj 2018

Nu er der indført afbrændingsforbud i området.

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør.

Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove, hvilket fredagens brand i Randbøl vidner om.

Trekantbrand udsteder derfor et afbrændingsforbud, oplyser Kolding Kommune på deres hjemmeside.

Trekantbrand udsteder et afbrændingsforbud gældende fra den 25. maj 2018 for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• affald fra skovbrug 
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

• grill*
• ildsteder
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Udgivet i Syddanmark

En kunstig fodboldbane lægger 5 ton plastik til naturen hvert år.

SF´s lokale byrådsmedlem Karina Lorentzen i Kolding Kommune vil have kortlagt banerne og stoppet den praksis.

Det skriver byrådsmedlemmet i en pressemeddelelse.

Så meget mister en kunststofbane

DR har dokumenteret, at en kunststofbane mister op mod 5 ton plastikgranulat, der løber lige ud i naturen. Hvert år. Granulatet er gamle bildæk, der er skåret i mikrostykker og spredt over banerne.

- Det er voldsomme mængder, og plastik hører slet ikke hjemme i naturen. Jeg synes, vi skylder at få kortlagt omfanget af det her i kommunen, og straks få iværksat alternativer, så man stadig kan spille fodbold, men uden at det går ud over naturen, siger SF´s lokale byrådsmedlem Karina Lorentzen.

- I Kolding Kommune vil vi gerne være cirkulær kommune, og jeg synes jo, det harmonerer rigtigt dårligt med vores bæredygtige profil, hvis vi har denne type baner i Kolding, tilføjer hun.

Det er DR, der har regnet på, at der hvert år forsvinder cirka 1500 tons granulat fra Danmarks mere end 300 kunstgræsbaner ud i naturen og omgivelserne omkring banerne. Det svarer til 5 tons per bane.

Udgivet i Kolding
Lørdag, 26 maj 2018

Handel i det gamle Kolding

Kolding Stadsarkiv og Museet på Koldinghus sætter spot på bylivet i det gamle Kolding.

Det sker som et led i fejringen af Kolding bys og Koldinghus’ 750 års jubilæum.

Sammen har de to kulturinstitutioner skabt en række fotobårne installationer til byrummet i Kolding under temaet: ”Handel i det gamle Kolding”, skriver Kolding Stadsarkiv i en pressemeddelelse.

Man kan fra på tirsdag opleve installationerne på 11 nøje udvalgte steder rundt i Kolding midtby, der alle afspejler forskellige øjebliksbilleder fra det handelsliv, der er foregået netop her gennem tiderne. Samtidig danner de 11 lokationer rammen om en byvandring under samme navn ”Handel i det gamle Kolding”, som man kan følge via historiskatlas.dk, hvor det også er muligt at læse mere om hvert sted.

Udstillingen kan ses i sin helhed mandag den 28. maj på Akseltorv mellem klokken 15 og 15.45, hvor Kolding Stadsarkiv og Museet på Koldinghus i fællesskab vil præsentere og fortælle mere om udstillingen og Koldings historie som købstad.

Efterfølgende vil de 11 fotoinstallationer blive flyttet ud til deres forskellige placeringer i Kolding midtby, hvor de kan ses frem til september i år.

Udstillingen er finansieret af Kulturudvalgets Jubilæumspulje.

Udgivet i Kolding
Lørdag, 26 maj 2018

Nye metoder mod ukrudtet

Når varmen sætter ind, pibler ukrudtet frem. Det betyder, at sæsonen for at bekæmpe de uønskede vækster er godt i gang. Efter testforsøg er nye metoder kommet i brug.

Som følge af alvorlige uheld med ukrudtsbrændere i Aalborg og Aabenraa, måtte Kolding Kommune sidste år stoppe med ukrudtsbrænding. Efter dialog med forsikringsselskabet er der igen grønt lys til at brænde ukrudt, men i et begrænset omfang og Kommunen har derfor i løbet af vinteren været i tænkeboks for at kigge på nye, alternative metoder.

Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har haft en god dialog med forsikringsselskabet og vi har genoptaget brænding af ukrudt langs kantsten mellem vejbane, cykelsti og fortov og på helleanlæg med fast belægning hele vejen rundt, forklarer skov- og landskabsingeniør Lars Termansen Barsballe fra By- og Udviklingsforvaltningen, og fortsætter:

- Ukrudtsbrænding er en effektiv metode, men vi er nødt til at udvide paletten af metoder og lave en bredspektret indsats mod ukrudtet, for ikke at gå på kompromis med kvalitetskravene til ukrudtsbekæmpelse på de kommunale arealer.

Fuger og fejer

De to nye metoder, der som et forsøg kom i brug sidste år, er fugning og fejning. Forsøgene gav så gode resultater, at fugning og fejning i år er en del af det faste repertoire i ukrudtsbekæmpelsen.

- Fugning bruger vi typisk på helleanlæg, hvor driftsmedarbejderne er særligt udsatte i trafikken, hvis de skal luge i området. Her erstatter vi traditionelle sandfuger med et tokomponent fugemateriale, der effektivt bremser ukrudtet mellem sten og fliser, forklarer Lars Termansen Barsballe, og fortsætter:

- Et andet simpelt, men også effektivt våben vi har taget i brug er fejemaskiner med stive børster, der kan fjerne ukrudtet langs kantsten.

Udover brænding, fugning og fejning fjerner Driftsafdelingen også ukrudt med manuel lugning og sprøjter desuden med et eddikesyre baseret og miljøgodkendt stof.

Ukrudtssæsonen går som udgangspunkt fra 1. april til 31. oktober og i løbet af den periode bekæmper Driftsafdelingen ukrudt på de kommunale arealer 10 gange, hyppigst i forårs- og sommermånederne, hvor væksten er størst.

Udgivet i Kolding

En heldig 2.præmievinder i fredagens Eurojackpot går rundt med en kupon til 14,7 millioner kroner. Kuponen er købt i Spar i Rynkeby på Fyn.

Man kan godt blive Eurojackpot-millionær uden at ramme de fem vindertal og to stjernetal, der skal til for at vinde 1. præmien. Det finder en heldig dansk vinder forhåbentlig snart ud af.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

En kupon købt i Spar på Rynkeby Bygade 56, i Rynkeby på Fyn har fem rigtige og et stjernetal. Det udløser en 2.præmie på 14.735.055 kr. til indehaveren af kuponen.

Hvem den heldige vinder er, er stadig uvist, da vinderen endnu ikke har meldt sig til Danske Spil.

1.præmien på 570 millioner kroner var der ingen der vandt i fredags, så Eurojackpotpuljen er stadig i max. Der er også mulighed for at blive multimillionær på en 2. præmie næste fredag, hvor 2. præmiepuljen er på 126 millioner kroner.

Denne uges Eurojackpottal

Vindertal:15,31,35,40,46
Stjernetal: 3, 8

Udgivet i Syddanmark
Lørdag, 26 maj 2018

Test, test, test eller tæsk?

Læserbrev af Merete Due Paarup (V), gruppeformand, Uhrevej 11, 6064 Jordrup.

Vi lever i en tid og en verden, hvor dét, der kan måles og vejes, opfattes som mere værdifuldt end det, der ikke kan. Men vi oplever også flere og flere børn og unge der mistrives og oplever et kæmpe pres konstant at skulle præstere godt.

Vi tester og måler og klapper, når Kolding Kommune igen står højt på listerne. Men er det egentlig dét vi vil og der de tal vi klapper af også de tal, der understøtter børnenes lyst til læring? Vil vi have børn, der er dygtige til test eller vil vi have børn, der er kreative, entreprenante, dygtige til samarbejde? Det vi måler på er også det vi får - men hvad nu hvis vi måler på det forkerte?

I Kolding Kommune arbejder vi med nye sigtelinjer for Fremtidens Folkeskole - og her har vi skrevet at “karakterene skal have en rusketur”. Jeg vil derfor foreslå, at vi kommer i arbejdstøjet og kigger kritisk og konstruktivt på den måde vil måler og tester på. Vi skal have tillid til at skolerne og lærerne afgør hvilke evalueringsredskaber, der giver mening og kan understøtte eleverne og lærerne bedst muligt.

Helt konkret foreslår jeg, at vi starter med at drøfte mulighederne for dispensation for de nationale test, der i min optik mere er et djøficeret skrivebordsprojekt end et reelt redskab ude i virkeligheden.

Udgivet i Læserbreve
Lørdag, 26 maj 2018

Medaljer til stolte modtagere

En tømrer fra Vejen, en smed fra Skanderborg og en tandklinikassistent fra Middelfart var blandt de i alt 19 modtagere, da dette års prestigefyldte HANSENBERG-medalje blev uddelt på Koldinghus.

Medaljeregn i strålende sol.

"Vejrudsigten" holdt stik, da de prestigefyldte HANSENBERG-medaljer blev delt ud til 19 af det seneste års dygtigste elever fra skolen i Kolding, skriver skolen i en pressemeddelelse.

Den højtidelige ceremoni fandt sted i Kirkesalen på Koldinghus, og traditionen tro holdt borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen åbningstalen.

- I fremtiden bliver det en udfordring at finde nok arbejdskraft, og vi har brug for jer. Så tak til jer, fordi I allerede gør en forskel med jeres flotte resultater, sagde Jørn Pedersen.

Blandt de tidligere HANSENBERG-elever, der modtog medalje, var tømrer Kim Bjerrum Jacobsen fra Vejen. Han har været i lære hos Askov Fuger og Træbyg A/S, og er oprindeligt uddannet salgsassistent.

- Jeg trængte til at bruge mine hænder. Det har jeg sådan set altid gjort, men jeg ville gerne have papir på det. Der er mange godt ting ved tømrerfaget, og der sker hele tiden noget nyt. Nye steder, nye mennesker - og ikke to huse er ens. Man arbejder ikke bare som en robot, fortæller Kim Bjerrum Jacobsen.

Forbilleder på stribe

Formålet med HANSENBERG-medaljen er at hædre elever - som er gode forbilleder inden for netop deres fag - fra erhvervsskolen og HANSENBERG Tekniske Gymnasium.

De er udvalgt, fordi de eksempelvis har fået 12 til svendeprøven, har uddannelsens højeste gennemsnit på skolebeviset/eksamensbeviset - eller på anden måde har gjort sig fortjent til det.

Hæder til lærere og lærepladser

På Koldinghus holdt rektor ved HANSENBERG Tekniske Gymnasium Peter Michael Kjærgård en hyldesttale til medaljemodtagerne - og sendte samtidig en hilsen ud til lærere og mestre:

- Når vi nu hædrer eleverne, er det vigtigt at huske, at vi også hædrer lærerne på EUD og HTX - og ikke mindst husker på lærepladsernes betydning. Det er noget helt unikt ved det danske vekseluddannelsessystem, som netop erhvervsuddannelserne er baseret på.

Ved medaljeceremonien stod nuværende kokke- og tjenerelever fra Grundforløb 2 på HANSENBERG for maden - en lækker tapasanretning og dessert - samt borddækning og servering.

Med HANSENBERG-medaljen følger et diplom og et legat på 5.000 kroner.

Modtagerne af HANSENBERG-medaljen 2018

Personvognsmekaniker Simon Nicolaisen, Bjert (Vamdrup Biler v/ Freddy Christensen)

Smed Karl Holst Bertram, Skanderborg (A/S Jubo Rustfrit Stål)

Tømrer Kim Bjerrum Jacobsen, Vejen (Askov Fuger og Træbyg A/S)

Teknisk designer Signe Frisk, Almind (Jysk Spærfabrik A/S)

Mediegrafiker Mads Padkær Jørgensen, Aarhus (Duckwise ApS)

Dyrepasserassistent Lillian Guldberg Jespersen, Odense (Elsesminde)

Dyrepasser Malene Franck Frihagen, Aabenraa (PIU)

Landmand Morten Meyer Nielsen, Skjern (Danaqua ApS)

Veterinærsygeplejerske Katrine Salling Hartvig, Brabrand (Åbyhøj Dyreklinik ApS)

Veterinærsygeplejerske Marlene Høyesveen, Lillehammer, Norge (Ringsaker Dyreklinikk AS)

Veterinærsygeplejerske Celine Hansen, København (Ku - Sund - Ikvh - Fr.Berg)

Gastronom Valdemar Alfred Krog Hesselbjerg Jørgensen, Vejle (Restaurant Børkop Vandmølle)

Tjener Janina Magdalena Maat, Vejle (Hotel Legoland)

Tandklinikassistent Mie Sohne Willadsen, Middelfart (Tandlæge Tanya Kloppenborg)

Frisør Lærke Riisgaard Christensen, Nørre Snede (Frisør Lyhne v/Maria Lyhne Hansen)

Fitnessinstruktør Sandra Seehaus Rohde, Lillehammer, Norge (PIU)

Monica Møller, Frederiksberg (HANSENBERG Tekniske Gymnasium)

Jonas Bjørn Skjøth, Kolding (HANSENBERG Tekniske Gymnasium)

Christopher Winther, Kolding (HANSENBERG Tekniske Gymnasium)

Udgivet i Kolding