Artikel filtreret på dato: Torsdag, 20 December 2018

Torsdag, 20 December 2018

Nej til nisse-tvang

Læserbrev af Karina Lorentzen (SF), folketingskandidat, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Marie Krarup har åbenbart været forbi Skovparken og set noget, hun ikke kunne lide. Der mangler julepynt, og det er et problem, for så er man ikke en del af Danmark.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at fraværet af burka-kvinder og paraboler, der venner mod Mekka må have skuffet, og at der derfor skal findes et hår i suppen. Det må være trist aldrig at have noget positivt at sige om vores nydanske medborgere.

Til gengæld synes jeg, at Marie Krarup kunne bruge lidt krudt på nogle af de virkelige problemer, dette land har. Som for eksempel, at der bare bliver flere og flere fattige, bl.a. fordi regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, har skåret i ydelserne for de mest udsatte ledige. Det ses ekstra tydeligt i den store stigning i behovet for julehjælp i år.

Det handler altså om danskere, som ikke har råd til julemad – og da slet ikke den julepynt, som man tilsyneladende har pligt til at hænge op.

Se, det kunne Marie Krarup gøre noget ved, hvis hun mener det med jul alvorligt. Og ja, jeg har nisser i min stue, men jeg kunne aldrig drømme om at indføre nissetvang overfor nogen som helst.

Udgivet i Læserbreve
Torsdag, 20 December 2018

Et travlt år for Vamdrup Byforum

Vamdrup Byforum har afholdt årets sidste møde – og på mødet kunne det konkluderes, at det har været et travlt år, og at det kommende år kommer til at byde på mange nye projekter.

Kører man en tur rundt i Vamdrup, kan man flere steder se, at der sker en udvikling. Den gamle Ungdomsgård er revet ned, og der er nu givet plads til bygning af nye boliger. På den anden side af vejen er der netop spærret af, og der er gang i etableringen af en ny og mere spændende legeplads, udarbejdet i fællesskab mellem kommunen, biblioteket, handelsforeningen og Byforum. Der er lavet et fantastisk åsted ved Kongeåen bag Vamdrup Skole Øst, skriver Vamdrup Byforum i en pressemeddelelse.

Der er ligeledes travlhed på Kino Torvet, hvor Byforum har været med til at udforme en plan for området. Det bliver en plads, der kan anvendes til mange formål, både hygge og forskellige aktiviteter. Omkostningen løber op i omkring 3,3 mio. kr. – heraf er en del taget fra Centerbypuljen.

Og netop Centerbypuljen bliver brugt til mange forskellige projekter i Vamdrup. Der er foretaget forskønnelse i både Frederikkelund og Margrethelund. Der har i maj været en festlig indvielse af hundelunden ved det gamle stadion Der arbejdes fortsat på en løsning, så Kino Torvet kommer til at hænge bedre sammen med midtbyen, og Byforum er derfor ved at kigge på belysning, som kan skabe sammenhæng samt være med til at forskønne tunnellen i Østergade.

Der er også et ønske om, at en del af beløbet går til udfærdigelsen af helhedsplanen for Arena Syd. Parkeringspladsen er nu udvidet, men der er også et ønske om flere aktiviteter på arealet omkring Arena Syd – og det er bl.a. det helhedsplanen kommer til at indeholde.

Da der for nogle år siden blev udfærdiget en borgerplan for Vamdrup, var et af ønskerne at skabe en bedre sammenhæng mellem Arena Syd og midtbyen via Herredsvej. Og det kommer netop til at ske, da der er givet tilladelse til at fjerne en del af skoven ned mod stien, så området kan bruges til aktiviteter. Et ønske for Centerbypuljen 2019 er, at et mindre beløb kan afsættes til at udfærdige en plan for det sidste område.

Der skal søges om midler til Centerbypujen allerede d. 7. januar, så der bliver ikke noget med at holde lang ferie for Byforum, der allerede trækker i arbejdstøjet på et møde d. 3. januar.

Udgivet i Vamdrup
Torsdag, 20 December 2018

Ny plan vedtaget for brandvæsen

Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har nu enstemmigt godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab - TrekantBrand.

Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtigt beredskabet skal reagere, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Fastlæggelsen af serviceniveauet for TrekantBrand er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i Beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og sendt videre til de seks kommuners byråd til endelig vedtagelse.

Formand for Beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen er godt tilfreds med processen.

- Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20% af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn mv.

- Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver, understreger formanden. Vi råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk. Alle brandfolk har et meget stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Med en enstemmig godkendelse i seks byråd er det mere end bare godkendt, og samtidig kan alle vores brandfolk se sig selv i det nye fælles serviceniveau, siger Ib Kristensen.

Alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og alle har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

- Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.

Ensartet udrykning i hele Trekantområdet

For direktøren for TrekantBrand Jarl Vagn Hansen er der nu nået en vigtig milepæl.

- Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. For det utrænede øje kan det se ud som om, at der langt hen ad vejen er tale om det samme, men det er ingenlunde tilfældet. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser. Vi skal nu i gang med en lang række initiativer i en egentlig implementeringsplan, som skal sikre ét fælles brandvæsen i Trekantområdet, siger Jarl Vagn Hansen.

Udgivet i Kolding