Artikel filtreret på dato: Onsdag, 19 December 2018

Mandag aften fik fire byrådsmedlemmer overrakt Ridderkorset.

Fire medlemmer af Kolding Byråd har modtaget Ridderkorset af Dannebrogordenen. Ved byrådsmødet mandag fik de alle fire det overrakt af borgmester Jørn Pedersen (V), oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Dannebrogordenen tildeles danskere og udlændinge for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.

De fire er:

Viceborgmester Søren Rasmussen (DF) har i 22 år været medlem af Kolding Byråd (1993-1997, 1999-2001, 2002-2018), og hermed i gang med sin 6. periode, og har været suppleant i en 7.

2. viceborgmester Poul Erik Jensen (A) har i 28 år været medlem af Byrådet, først 4 perioder i Vamdrup Kommune (1990-2005), herefter i Sammenlægningsudvalget i 2006, og fra 2007 i Kolding Kommune, og dermed i gang med sin 7. periode.

”Molle” Oluf Lykke Nielsen (DF) har i 18 år været medlem af Byrådet, først 2 perioder i Christiansfeld Kommune (1998-2001 og 2002-2005), herefter i Sammenlægningsudvalget i 2006, og fra 2007 i Kolding Kommune, og dermed i gang med sin 5. periode.

Hanne Hedegaard Dam (A) har i 16 år været medlem af Kolding Byråd (2002-2018), og dermed i gang med sin 5. periode.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 19 December 2018

Trafikeret kryds skal bygges om

Efter flere års debat bliver et af Koldings mest trafikerede kryds nu udvidet. Ombygningen til knap 28 mio. kr. vil øge fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Byrådet har vedtaget et omfattende og ambitiøst projekt, hvor krydset Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke skal bygges om. Projektet ventes at stå færdigt i 2020.

- Jeg er glad for, at vi nu er nået til enighed om et gennemarbejdet og ambitiøst projekt. Allerede i dag er krydset slemt plaget af kødannelse i myldretiden, og prognoserne viser, at trafikken vil gå fuldstændigt i stå i løbet af få år, hvis vi ikke gør noget, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Nu får vi et fremtidssikret kryds, hvor trafikken kommer til at glide væsentligt bedre mange år frem i tiden, og det udvidede kryds er designet, så det også vil kunne rumme trafikken fra en evt. fremtidig motorvejstilslutning ved Seest.

Grundig proces

Det trafikerede kryds har stået på den politiske dagsorden i mange år, og flere forskellige løsninger har været undersøgt.

I foråret vedtog Teknik- og Klimaudvalget efter et grundigt analysearbejde at gå videre med et konkret forslag. Efterfølgende har projektet været præsenteret på et offentligt informationsmøde, hvor borgerne fik mulighed for at komme med input, ligesom der har været holdt flere workshops for at kvalificere projektet.

Elementerne i det nye kryds

Ombygningen af krydset kommer til at bestå af følgende elementer:

Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. På Seest Bakke etableres en separat venstresvingsbane ind mod centrum.

På Tøndervej etableres to ekstra vejbaner – et ligeudspor på nordsiden og en ekstra venstresvingsbane på sydsiden.

På Vestre Ringgade etableres et ekstra spor i nordgående retning.

Der etableres tre tunneller til cyklister og fodgængere under hhv. Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke. Cyklistforbundet inddrages i udformningen af tunnellerne, så de bliver rare at færdes i for cyklister og fodgængere.

Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende. I stedet opgraderes Konstantin Hansens Vej til ny forbindelsesvej mellem Olaf Ryes Gade og Seest Bakke.

Udmundingen af vejen Munkensdam i Tøndervej lukkes.

Ændringer i projektet

I forhold til forslaget, som politikerne i Teknik- og Klimaudvalget besluttede at arbejde videre med i foråret, er projektet tilpasset på flere punkter.

De væsentligste ændringer er, at Tøndervej og Vestre Ringgade udbygges med ekstra vejbaner. Det vil sikre en endnu bedre afvikling af trafikken, så færre bilister kommer til at holde i kø. Ligeledes kommer der en venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for trafikanter at komme ud fra Seest Bakke til Tøndervej.

- Vi har haft tre modeller at vælge imellem, og jeg er glad for, at byrådet har sagt ja til den mest ambitiøse model i forhold til både fremkommelighed og trafiksikkerhed. Prisen er lidt højere, men til gengæld fremtidssikrer vi et af kommunens mest trafikerede kryds i endnu højere grad, siger Jakob Ville.

Ventes færdigt i 2020

Planlægningen af det store projekt er allerede godt i gang, og detailplanlægningen kommer til at løbe hen over foråret.

Selve anlægsarbejdet forventes at gå i gang i midten af 2019 med ombygningen af Seest Bakke, og det samlede projekt vil efter planen være færdigt i 2020.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 19 December 2018

Strejker er naturlige

Læserbrev af Karina Lorentzen, gruppeformand for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Det er da helt skørt, at Ole Alsted (V) vil drøfte indholdet af kontrakten med det firma, der tømmer skraldespandene i Kolding, fordi strejker ”hører fortiden til” og det er uholdbart, ”at man bare kan strejke i fem dage”.

Ja, det er da irriterende at man ikke får tømt sin skraldespand, fordi renovationsarbejderne strejker - men man dør heldigvis ikke af det. Det er til gengæld en naturlig del af den danske model, at medarbejdere kan strejke – og arbejdsgiverne indføre blokade, hvis man er uenige om arbejdsforholdet.

Sådan har det virket i mange år, og jeg håber ikke at Ole Alsted lægger op til, at den danske model skal afskaffes. Jeg ved godt, at Venstre på et tidspunkt fik lavet et forslag i folketinget, hvor den slags ikke længere skulle være muligt. Det faldt heldigvis, da man opdagede, at konsekvensen kunne blive tyske lønninger.

Hvis Kolding Kommune skal ”kigge på noget” og stille krav, så må det da være til ordentlige arbejdsvilkår, frem for at knægte lønmodtagernes ret til at strejke over problemer med samme.

Udgivet i Læserbreve

Juletrafikken spredes over flere dage end sædvanligt.

Julen nærmer sig, og det betyder også travlhed på vejene, når de danske trafikanter pakker bilen og kører gennem landet for at fejre højtiden i familiens skød.

Dagene omkring juleaften er traditionelt nogle af årets største rejsedage. I år ser trafikmønsteret dog sandsynligvis lidt anderledes ud end sædvanligt, eftersom juleaften falder på en mandag.

Udrejsetrafik spredes ud

Det betyder, at en del af den udrejsetrafik, der sædvanligvis pakker sig sammen på den 23. december, nu spredes ud på både fredag, lørdag og søndag op til jul.

Af samme årsag forventer vi ikke de store forsinkelser på vejene i dagene op til juleaften. Vi anbefaler dog, at man så vidt muligt undlader at køre fredag den 21. december i eftermiddagsmyldretiden og søndag den 23. december midt på dagen.

Udrejsetrafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra Hovedstadsområdet mod Jylland samt mellem Kolding og Aarhus på E45.

Hvad angår dagene efter jul, så er 2. juledag erfaringsmæssigt den store hjemrejsedag.

Også i år forventer vi tæt trafik og risiko for kødannelser på vejene denne dag – ikke mindst mellem kl. 10.00 og 14.00, hvor hjemrejsetrafikken primært vil bevæge sig fra Jylland mod København via Fyn og Sjællands Odde.

Juletrafikken vil især kunne mærkes på:

· E20 Fynske Motorvej (især den vestlige del)
· E45 mellem Kolding og Aarhus
· Køge Bugt Motorvejen
· E20 Vestmotorvejen
· Rute 21 til og fra Sjællands Odde

Vejret kan spille ind

Vores forventninger til juletrafikken er baseret på erfaringer og tal fra tidligere år, men den helt store ubekendte faktor i juledagene er vejret.

Det er altid til stor gene for juletrafikken, hvis julen falder sammen med frost og snefald, som medfører en væsentlig risiko for længere rejsetid på grund af vanskelige forhold på vejene. Samtidig øges risikoen for uheld, hvilket kan forsinke trafikken yderligere.

Se længere nede på siden, hvordan juletrafikken Vejdirektoratet forventer, at trafikken fordeler sig i julen...

Udgivet i Syddanmark

Den unge mand ankede dommen, der blev afsagt ved retten i Kolding.

Retten i Kolding idømte mandag en 21-årig mand fra Nordvestjylland en bøde på 73.500 kr, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 21-årige blev standset af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, den 23. november 2017 i Vejle, hvor han kørte lastbil. Han havde kørt lastbil i ikke under 21 tilfælde inden for de forudgående 28 dage i oktober og november 2017 – selvom han var idømt et kørselsforbud.

Den 21-årige nægtede sig skyldig.

Retten fandt, at den 21-årige burde have vidst, at han i september 2017 var idømt et kørselsforbud og derfor ikke måtte køre lastbil., og idømte manden en bøde på 73.500 kr.

Om bødens størrelse forklarer specialanklager, Pernille Moesborg:

- En absolut sammenlægning af bøderne ville medføre en bøde på 147.000 kr. Landsretten har tidligere halveret bøden i en lignende sag, og det var også det byretten gjorde i denne sag.

Den 21-årige ankede dommen.

Udgivet i Kolding