Artikel filtreret på dato: Onsdag, 14 November 2018

Onsdag, 14 November 2018

Afskaf karakterkravene

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), folketingskandidat samt byrådsmedlem i Kolding, Kolstrup Bygade 4, 6070 Christiansfeld.

Du kan da ikke komme på gymnasiet! Du er simpelthen for dårlig til at slå søm i!

Tænk sig hvis du skulle kunne save lige præcis efter en streg, banke et søm i et bræt uden det bøjede eller kunne skifte et hjul på en bil for at komme i betragtning til en plads på gymnasiet! Det giver overhovedet ikke mening vel? Nej. Alligevel er det tilsvarende krav, godt nok med modsatrettede kompetencer, at unge på landets erhvervsskoler bliver mødt med.

Der er naturligvis mange unge, for hvem et 2-tal i dansk og matematik ikke er et problem at opnå, og heldigvis for det, men hvad med de unge der kan finde ud af at svinge hjulnøglen men ikke stave til den? Hvorfor skal de tvinges tilbage på skolebænken, der er et sted de formegentligt afskyr, for at kunne læse og forstå Michael Strunges ellers så fantastiske tekster, når de bare gerne vil ud på værkstedet og arbejde? Hvorfor beder vi unge mennesker bruge yderligere tid på noget der for dem er ligegyldigt, før vi vil lade dem tage en erhvervsuddannelse og få et svendebrev?

De der karakterkrav! Jeg forstår dem simpelthen ikke. Hvis nogen vil noget nok, så kommer de kompetencer der er behov for, under uddannelsen og arbejdet på værkstedet!

Afskaf de overflødige karakterkrav, og giv lysten til læring tilbage til de unge mennesker.

Udgivet i Læserbreve

Hos Kolding Havn er de både chokerede og triste over byrådets beslutning.

Byrådets netop offentliggjorte beslutning om at nedlægge erhvervshavnen kommer som en stor overraskelse for havnedirektør, Anders Vangsbjerg Sørensen.

Han lægger ikke skjul på, at han er trist over beslutningen, men han vil håndtere situationen professionelt og yde den bedst mulige service til havnens kunder og de virksomheder, som i dag findes på havnen, skriver Kolding Havn i en pressemeddelelse.

Gennem de seneste 175 år har Kolding Havn tjent byen og virksomheder som en aktiv og innovativ havn.

Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen havde gerne set, at det også havde fortsat sådan i de kommende 175 år; men nu har et enigt byråd besluttet, at havnen skal nedlægges, og de virksomheder, som i dag har deres aktiviteter på arealerne, skal flytte om senest 25 år.

- Det kommer som et chok. Vi har i den senere tid brugt mange ressourcer på at lave en plan for havnens fremtid. For bare 14 dage siden fremlagde vi en overordnet masterplan for havnens udvikling. En plan, hvor vi gjorde os umage for at sikre fremtidig vækst og flere arbejdspladser. Vi har i dag 433 arbejdspladser direkte på havnen og ca. 2.800 afledte arbejdspladser i kommunen, og på havnen har vi set gode muligheder for at vækste yderligere, hvilket, vi mente, var en interesse vi havde tilfælles med kommunen. Derfor havde vi slet ikke set denne udvikling komme, siger en trist Anders Vangsbjerg Sørensen.

Fra udvikling til afvikling

Ingen på Kolding Havn havde kendskab til byrådets beslutning, før Kolding Havn sammen med de øvrige virksomheder på havnen, modtog pressemeddelelse fra byrådet kl. 12 i dag.

- Lige nu er vi alle chokerede, men vi har selvfølgelig respekt for, at byrådet har en anden opgave, end vi har her på Kolding Havn, og som ejer af Kolding Havn har de naturligvis ret til at træffe den beslutning, når de mener, at det er for byens bedste. Nu skal jeg og mine kolleger lige sunde os, og så skal vi i gang med at holde møder med virksomhederne på havnen, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan servicere dem, i den tid der kommer.

- Byrådet har meldt ud, at virksomhederne kan have op til 25 år til at finde en anden placering eller afvikle sig selv, og i den periode det vil være Kolding Havns opgave at servicere virksomhederne og kunderne bedst muligt, ligesom vi vil samarbejde med Kolding Kommunen om at skabe den bedste overgang, slutter Anders Vangsbjerg Sørensen.

Udgivet i Kolding

Enighed om hovedtræk i fremtidsplan for havnen.

Boliger i den inderste del af havnen skal binde havnen sammen med bymidten, og et rekreativt område yderst på sydkajen skal skabe sammenhæng mod Marina City. Det er nogle er af overskrifterne i en politisk aftale om Kolding Havn, som samtlige byrådets partier har indgået. Virksomhedernes lejeaftaler på havnen udløber over de næste 25 år, og derfor skal politikernes aftale ses over et længere perspektiv, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådets seks partier A, B, F, O, V og Ø har indgået en politisk aftale om fremtiden for Kolding Havns udvikling, og hvordan den bindes sammen med byen. Dette skal beskrives nærmere i en fremtidsplan, hvor havnen og virksomhederne inddrages i arbejdet. I forbindelse med valget sidste år aftalte partierne en række tilkendegivelser om, hvad de ønsker at gennemføre i denne byrådsperiode. Her blev varslet større strategiske oplæg og beslutninger om fx inderhavnen og en overordnet 50 års plan for Kolding Kommune.

Det ligger partierne på sinde at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur.

Kolding Havn fortsætter aktiviteterne på store dele af havnen; Arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaska området (tidligere sedimentdepot). Lejekontrakter kan forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde.

Arealerne ved inderhavnen vest for Bornholmer Pakhuset indgår i byudvikling i tilknytning til byen, ligesom området ved den nuværende Marina Nord, når den er flyttet til Marina City. Arealerne på Alaska ses som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City projektet.

Exometric, der er markedsledende inden for potentialevurderinger for ejendomsprojekter og byudvikling, har analyseret, at der de næste tre år er behov for 1.800 boliger i Kolding. Derfor fortsætter arbejdet med Marina City, Design City og boliger ved åen for fuld damp, mens fremtidsplanen for havnen sættes i gang.

Udgivet i Kolding