Borgerne frygter biogasanlæg

Tirsdag 29. Januar 2019 15:34 712
Jørn Dohrmann (DF). Pressefoto. Jørn Dohrmann (DF). Pressefoto.

Læserbrev af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet, Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Lige nu diskuterer man opførelsen af et biogasanlæg i Bramdrupdam-bydelen i Kolding. I Esbjerg blev et tilsvarende anlæg underkendt af borgerne, der frygtede lugtgener. I Europa-Parlamentet er debatten om biogasanlæg fokuseret på landområder, og netop på grund af lugtgener er det måske en god ide at overveje at gøre det samme i Kolding og de andre steder, hvor man har planer om at etablere biogasanlæg i Danmark.

Når man i Esbjerg dropper et anlæg i den østlige del af byen på grund af frygt for lugtgener, så er svært at se, at vinden skulle blæse anderledes i Kolding? Argumenterne må være de samme.

Grøn omstilling og økonomisk forsvarlig bæredygtighed kan de fleste vist gå ind for. Men vi skal tage borgernes frygt for lugtgenerne med ind, og det er mindst lige så vigtigt, at man også får kigget på det store antal lastbiler, der skal transportere affaldet ind til forgasning og på samme måde kan medføre store gener.

Vi kommer ikke uden om at kigge på, om det overhovedet er Kolding Kommune, der skal tage imod "alt lortet" fra de 8 fynske kommuner, der står bag virksomheden Nature Energy, der vil bygge anlægget. Hvorfor bygger man ikke biogasanlægget i eksempelvis Middelfart. Man skal se på, hvad Kolding Kommune vil i forhold til erhvervslivet.

Hvad vil vi kendes på i vores kommune. Måske er det bedre, at et biogasanlæg placeres i et landområde i en anden kommune. Det er svært at se, hvorfor lige Kolding skal lægge grund til det kæmpe anlæg, der får seks store procestanke i 25 meters højde. Læg hertil modtagetanke, læsse- og lossehaller samt efterlagertanke.

Placeringen er vigtig. Eksempelvis flyttede man jo også i sin tid DAKA, der tidligere lå i Lunderskov by, til Hedensted lige ved motorvejen, og man kan faktisk stadig lugte det af og til, når man kommer forbi.

I Tyskland og andre EU-lande placerer biogasanlæggene langs med motorvejen i tyndt befolkede landområder. Lad os da lære af de andres erfaringer.

Tags