Borgere viser vejen til næste generations solparker

Elo Christoffersen
Elo Christoffersen
Der arbejdes på en solcellepark ved Viuf. Pressefoto.

Tidligere i år ansøgte energiselskabet, Better Energy om at få lov til at anlægge en solcellepark ved Viuf og i Håstrup.

Der skal skrues gevaldigt op for den grønne elproduktion, hvis Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi i 2030.

Ifølge regeringen kræver det som minimum en tidobling af solcellekapaciteten. Samtidig skal detsikres, at den grønne energiomstilling sker så billigt og effektivt som overhovedet muligt, og at lokaldemokratiet ikke bliver ofret i det grønnes tjeneste. Heldigvis kan solcelleparker også løfte kvaliteten af den danske natur og åbne landskabet op for naboerne.

Solparken ved Viuf i Kolding Kommune og Håstrup i Vejle Kommune, der er i lokalplansproces frem mod forventet vedtagelse i marts 2023, er på mange måder unik i dens ambitioner og skala for lokal værdiskabelse:

• Friholdelse af ca. 129 ud af 347 hektar til lokale initiativer
• Fritlæggelse af ca. 3 km vandløb fra rørsystemer
• Etablering af ca. 10 km stisystem og løberuter
• Etablering af fodgængertunnel under hovedvej for at skabe sikker adgangsvej
• Etablering af ladestation ved Viuf by
• Etablering af shelters og borde-bænke områder
• Friholdelse af mere end 30.000 m2 til vådområder – blandt andet nye levesteder til løvfrøen
• Friholdelse af mere end 641.000 m2 til to grønne korridorer igennem området

Projektet bliver bedre gennem tæt lokal inddragelse

Lokalområdet ved Viuf og Håstrup blev involveret meget tidligt i udviklingsprocessen, både i form af generelle borgermøder og i form af individuelle møder med naboer og lokalrådsrepræsentanter.

Målsætning har naturligvis været at imødekomme bekymringer, men samtalerne har i høj grad også handlet om at finde frem til lokale løsninger, der kunne opnå bred opbakning.

Det førte tidligt til involvering af medborgerforeninger fra Viuf og Håstrup. Formand for Viuf Medborgerforening, Nicolai Asmussen forklarer:

-Det er en stor forandring af området, så det er vigtigt, at vi får værdi ud af det lokalt. Derfor besluttede vi i både Viuf og Håstrup Medborgerforeninger tidligt, at vi ville gå ind i en konstruktiv dialog, i stedet for at gå på barrikaderne.

solcellepark viuf
Borgere viser vejen til næste generations solparker 1

Det har konkret resulteret i, at lokale kræfter har været fødselshjælper på mange af de tiltag, der er i lokalplansansøgningen.

-Fodgængertunnellen under hovedvejen opstod som en spontan tanke i samtaler mellem lokale. Du går ikke bare over en trafikeret hovedvej, men tunnellen kommer til at gøre store naturområder tilgængelige for alle. Better Energy har som udviklere været gode til at lytte og tage både vores bekymringer og idéer alvorligt. Og det kan man se i det projekt, der er ansøgt om.

-Der er stadig nogen, der aldrig kommer til at bakke op, men jeg oplever, at den generelle stemning er rigtig positiv, fordi vi får sat vores lokale aftryk på så mange ting, påpeger Nicolai Asmussen.

Kolding og Vejle Kommune på vej i den grønne førertrøje

Både Kolding og Vejle Kommune er en del af samarbejdet i Triangle Energy Alliance, hvor ambitionen er at sammenbinde aktører på tværs af sektorer og skabe store mængder grønne brændstoffer gennem Power-to-X. Det kræver endnu større mængder ny, grøn og støttefri elektricitet.

-Klimakrisen betyder, at vi for alvor skal rykke på bæredygtig el produceret på vind og sol. Vi er i Kolding byråd optaget af at gennemføre den grønne omstilling i dialog med vores lokalområder, så projekterne også giver noget tilbage lokalt. Det glæder mig, at processen i Viuf demonstrerer, hvordan den lokale dialog ikke alene kan bidrage med at forebygge de værste knaster i udbygningen, men også med konkrete indspil til, hvordan projekterne kan sikre forbedringer indenfor rekreative muligheder, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, færdselssikkerhed mv. Jeg ser frem til at følge den videre planproces for dette projekt, siger Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (C).

Både Kolding og Vejle Kommune er gået til opgaven med en høj grad af faglighed, professionalisme, lydhørhed og fokus på at få tingene til at ske – også i et projekt, som forsøger at sprænge rammerne for ”plejer” og ”muligt”. Kommunerne er lykkes med at skabe gode rum for dialog og forbinde borgere, politikere og udviklere i en fælles ambition om at skabe bæredygtige løsninger for en accelereret grøn omstilling.

Danmarks Naturfredningsforening: Solcellepark i Viuf viser vejen

-Projekt i Viuf og Håstrup viser med al tydelighed, at det ikke bare er muligt at højne biodiversiteten og sikre grundvandet, når ny grøn elproduktion anlægges. Det er også muligt at åbne landskabet op, så det bliver muligt for flere at nyde den danske natur, siger Maria Reumert Gjerding og påpeger, at principaftalen skal fungere som inspiration til, hvilke krav kommunerne og lokalsamfund bør stille til ny grøn elproduktion.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med: ,
Del denne artikel