Kolding Netavis

Bliv klogere på udviklingen af Kolding

Kolding by set fra Campus. Pressefoto.

Hvad er Koldings historie og hvordan udvikler vi byen attraktivt og bæredygtigt? De to spørgsmål er afsættet, når Kolding Kommune inviterer til debataften om Koldings udvikling de kommende år.

På mødet giver stadsarkivar Lene Wul og udviklingsansvarlig Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding Stadsarkiv et indblik i Kolding Bys historiske oprindelse og identitet.

Dernæst indtager byrådsmedlemmerne Jakob Ville, Jørn Chemnitz og Merete Due Paarup scenen for at tale om de politiske ambitioner for byen, set ud fra de tre politiske udvalg, de hver især repræsenterer (henholdsvis udvalgene Plan og Teknik, Natur, Miljø og Klima samt Bæredygtig Vækst).

Senere er der mulighed for at høre om Kommunens aktuelle arbejde med at udvikle byen og få en snak med politikerne i Kolding Byråd og fagfolk fra Kolding Kommune.

Håber mange vil møde op

Borgmester Knud Erik Langhoff håber, at mange vil møde op og blive klogere på den aktuelle og fremtidige udvikling af Kolding.

-Kolding er på landkortet som uddannelsesby, som en stærk regional handelsby og som et kulturelt oplevelsescentrum. Man kan med rette kalde Kolding for Sydjyllands hovedstad. Der er masser af jobmuligheder og attraktive steder at bo i hele kommunen. Så der er rigtig meget, der peger i en positiv retning, men samtidig er der altid noget, der kan gøres endnu bedre, ikke mindst i forhold til en bæredygtig udvikling. Derfor vil vi gerne fortælle om de overvejelser og dilemmaer, der ligger i byens udvikling, og vi håber det kan give anledning til en god debat om, hvad der kan gavne Kolding, fortæller Knud Erik Langhoff (C) i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at der også bliver god lejlighed til at komme med input til, hvordan Kolding kan udvikles spændende, klimavenligt og bæredygtigt, så byen er bedst muligt rustet til fremtiden.

Tilmelding nødvendig

Alle er velkomne til at deltage, men da der er et begrænset antal pladser, er det nødvendigt med tilmelding. Det skal ske på kolding.dk/debataften senest den 5. marts. Her kan du også se hele programmet i detaljer.

Debataftenen den 8. marts er det første arrangement af to. Det foregår i Kirkesalen på Koldinghus klokken 19. Dørene åbnes klokken 18.30.

Senere inviterer Kolding Kommune til debataften om bæredygtig udvikling i kommunens centerbyer, landsbyer og landdistrikter. Det bliver den 29. marts, kl. 19-21 i Cuben Christiansfeld.

Baggrunden for de to debataftener er Kolding Kommunes arbejde med at revidere byrådets strategi for den fysiske udvikling i Kolding by og kommune. Efter disse indledende debataftener udarbejder Kolding Kommune et forslag til den nye strategi, som sendes i offentlig høring efter sommerferien.

Tagget med:
Del denne artikel