Arbejdet i fuld gang i trafikeret vejkryds

Onsdag 09. December 2020 17:16 730
Arbejdet i krydsene Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke er i fuld gang. Foto: BlumePress. Arbejdet i krydsene Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke er i fuld gang. Foto: BlumePress.

Krydset står først helt færdigt i midten af 2021.

Arbejdet med at gøre vejkrydsene Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke mere trafiksikre og få trafikken til at glide bedre, er i fuld gang.

Tøndervej spærres umiddelbart efter udmundingen af Seest Bakke på vej ud af byen fra lørdag den 12. december, klokken 06 til mandag den 14. december klokken 06. Bilisterne henvises til omkørsel via Holbergsvej.

Det skal der laves:

Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå.

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Den nordlige del af Tøndervej udvides ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Udvidelsen af krydset vil koste omkring 12 millioner kroner. Arbejdet forventes afsluttet den 30. juni næste år.

Se billederne nedenunder...

Tags