Lørdag bliver en ret varm dag, men kan ende med at blive en våd fornøjelse.

DMI har udsendt en risikomelding for lørdag, der vejrmæssigt kan blive en kende voldsom, hvis en lummervarm lørdag ender med at munde ud i kraftige regn- og tordenbyger og lokale skybrud. Risikomeldingen gælder for Kolding-området fra klokken 14 til 22.

Varme kombineret med en høj luftfugtighed er det rene benzin på bålet, når det kommer til kraftige regn- og tordenbyger.

Lørdag står den på både masser af varme og høj luftfugtighed, og allerede fra om formiddagen kan de første regn- og tordenbyger vise sig, især i den centrale og østlige del af landet. Bygerne bevæger sig ikke så hurtigt og kan derfor give ret stor mængder regn over kort tid, og skybrud (mere end 15mm regn på 30 minutter) kan ikke udelukkes, oplyser meteorolog Lars Henriksen på DMIs hjemmeside.

Senere på dagen går det også heftigt for sig længere vestpå, med regn- og tordenbyger flere steder, der måske igen kan give skybrud. I Vestjylland og Sønderjylland kan bygerne i løbet af eftermiddagen samle sig over et større område og mere have karakter af regn, og her er der foruden risiko for skybrud også risiko for kraftig regn (mere end 24mm regn på 6 timer).

Foto: DMI.

Denne gang kan det stå på i over et døgn.

DMI har udsendt en risikomelding. Der er nemlig risiko for kraftig regn og lokale skybrud. Det gælder fra fredag morgen klokken 08 til lørdag klokken 12 og gælder også i Kolding-området.

På grænsen mellem massiv varme over Skandinavien og Rusland og noget køligere maritim luft over Mellem- og Vesteuropa dannes der i de kommende dage flere lavtryk og tilhørende fronter og her ligger Danmark lige i skudlinjen, oplyser meteorolog Lars Henriksen.

Fra torsdag aften og frem til søndag står den på perioder med regn og byger, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at landet deles i to. Mod vest og sydvest ventes en frontzone efterhånden at lægge sig godt til rette og give perioder med regn eller byger og stedvis torden. I resten af landet vil der mere være tale om spredte regn- og tordenbyger.

Atmosfæren over Danmark er både varm og fugtig, og kan potentielt give ganske store regnmængder. Som følge heraf, er der risiko for, at nogle af bygerne kan udvikle sig til regulære skybrud, med mere end 15 millimeterregn på 30 minutter. I frontzonen, mod vest- og sydvest, er der tillige risiko for kraftig regn, med mere end 24 millimeter regn på seks timer.

Foto: DMI.

Der kan falde en betydelig mængde regn torsdag.

DMI har udsendt et varsel om risiko for kraftig regn. Fra klokken 08 torsdag til fredag morgen klokken 08 kan der falde mellem 30 og 50 millimeter regn i Kolding-området, skriver DMI.

Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som eksempelvis kældre, vejbaner og kældre kan blive oversvømmet. Store mængder regn påvirker trafikken og der er risiko forstrømafbrydelser, skriver DMI videre.

Det er også en god idé, at nedsætte farten i trafikken, for at undgå akvaplaning. Undgå at køre ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Foto: DMI.

TV2 Vejret sendte 2. påskedag direkte fra molen i Hejlsminde.

Hejlsminde havde 2. påskedag besøg af en helt speciel bil. Det var nemlig vejrbilen fra TV2 Vejret. Og med var vejrværten Anders Brandt og en kameramand:

- Vi er taget til Hejlsminde, fordi vi troede at vi kunne være nogenlunde stille og roligt for os selv på molen. Og det er lykkedes, fortæller vejrvært på TV2 Vejret, Anders Brandt, til Kolding Netavis.

Hvordan foregår sådan en typisk dag, når I er ude?

- For det første laver vi billeder herude fra og så planlægger vi, hvordan det hele skal foregå. I løbet af eftermiddagen placerer vi vejrbilen rigtigt i forhold til lys og det hele. Så sender vi vejrudsigten direkte klokken 17.55 - i 18-Nyhederne og i nyhederne klokken 19. Sådan er vores 2. påskedag foregået her i Hejlsminde, siger Anders Brandt til Kolding Netavis.

Får I nogle specielle oplevelser med jer, når I sender vejrudsigten ude omkring i landet?

- Ja, vi ser mange steder, som vi normalt ikke ville se og vi støder på mange mennesker. Men her under coronakrisen gør vi meget ud af, ikke møde mennesker. Nu har jeg tidligere boet her i Hejlsminde-området før, så jeg kender området. Men mange, som ikke bor i Kolding-området, kender ikke Hejlsmindebakken. Men det kommer mange til, når de ser Tour de France 2021, hvor etapen også går over Hejlsmindebakken. Det er sådan en sjov ting, som vi har brugt i dag, for at stadfæste vi er i Hejlsminde, slutter Anders Brandt.

Du kan se mere om TV2 Vejret på deres hjemmeside: vejret.tv2.dk.

Se billederne længere nede på siden...

84 procent af syddanskerne er bekymret for klimaforandringerne, viser ny undersøgelse. Borgerne efterlyser større politisk indsats. Region Syddanmark på vej med ny klimastrategi og klimafolkemøde.

Skybrud, tørke og sommerblomster, der springer ud i vinterhalvåret. Syddanskerne oplever nogle af tegnene på klimaforandringerne på nærmeste hold. Og de er bekymrede over, hvad de oplever.

3.712 syddanskere har svaret på spørgsmål om klimaforandringerne i en ny undersøgelse fra Region Syddanmarks borgerpanel. Her giver 84 procent udtryk for bekymring over klimaforandringerne, mens 90 procent tror, at klimaforandringerne vil få negative konsekvenser for den næste generation.

- Syddanskerne efterlyser i undersøgelsen både større politisk bevågenhed og hjælp til at agere mere klimavenligt selv. De ønsker lytter vi naturligvis til i regionsrådet. Vi har allerede vedtaget at sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden og er på vej med en række initiativer i år, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Regionerne klar til større rolle

I løbet af foråret behandler regionsrådet en ny klimastrategi, der skal sætte mål for nedbringelse af CO2 i regionen som geografi og på regionens egne sygehuse og institutioner, men også mål for øget genanvendelse af materialer og råstoffer og bedre håndtering af affald.

Derudover har regionsrådsformanden et ønske om at samle hele regionen om en fælles indsats på klimaområdet.

- Klimaudfordringerne kan ingen løse alene. Der er behov for et tæt samarbejde, og vi kan gøre en forskel ved at samle kræfterne, de steder det giver mening, siger Stephanie Lose.

Syddanskerne inviteres til klimafolkemøde

Til august inviterer Middelfart Kommune i samarbejde med Region Syddanmark til et stort klimafolkemøde.

Her kan borgere, virksomheder, kommuner og organisationer mødes på kryds og tværs og drøfte nye idéer og viden om klimaudfordringerne.

- Målet er at gøre klimafolkemødet til en national, årlig tilbagevendende begivenhed i stil med folkemødet på Bornholm. Vi synes i regionsrådet, at klimadagsordenen er så vigtig, at den fortjener sit eget folkemøde, siger Stephanie Lose.

Senere på året vil regionen igangsætte flere projekter og indsatser på klimaområdet herunder flere borgerinddragelsesprojekter.