Asfalten er slidt og skal udskiftes.

Fra søndag den 28. juni og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen. Det oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet finder sted i østgående retning fra rampeanlæg 68 Vejen til cirka 2 km øst for rampeanlæg 67 Vejen Ø.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.

· Tilkørselsrampe 68 Vejen samt til- og frakørselsrampe 67 Vejen Ø i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

· Ved spærring af til- og frakørselsramper, vil der være skiltet med omkørsel.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Når skolernes sommerferie begynder fredag, lyder samtidig startskuddet til nogle af de største rejsedage på hele året, nemlig den første sommerferieweekend.

Sommerferietrafikken følger i høj grad skolernes sommerferie, så når det ringer ud for sidste gang i dette skoleår, sætter mange danskere kursen mod sommerhuset eller grænserne. Det oplyser Vejdirektoratet.

Det betyder samtidig, at hvis man selv skal ud på vejene i løbet af weekenden, skal man forberede sig på tæt trafik og risiko for køer, især lørdag eftermiddag.

I det hele taget er det primært lørdagene, der ferien igennem rummer den største risiko for travlhed på vejene.

Det skyldes i høj grad, at lørdag ofte er skiftedag i sommerhusene, hvilket medfører ekstra mange biler i og omkring sommerhusområderne, især langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Søndagene vil dog også være travle, da det typiske mønster for sommerferien er, at der er mest rejsetrafik i weekenderne, især på hovedfærdselsårerne på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland samt til og fra Tyskland.

Til gengæld vil de pendlere, der ikke holder ferie, kunne nyde uvant megen plads på vejene. I hverdagene fra uge 27-32 forventer Vejdirektoratet nemlig færre biler og kortere rejsetid i myldretiderne. Mange trafikanter vil derfor kunne komme hurtigere på arbejde – og hurtigere hjem igen - end normalt.

Se Vejdirektoratets ferietrafik-prognose længere nede på siden...

Vejdirektoratets entreprenør er gået i gang med etablering af en støjskærm, der skal reducere støjen fra Sønderjyske Motorvej for naboerne i Bramdrupdam. Første opgave er at vibrere 360 fundamenter til støjskærmen ned i jorden.

I første omgang sættes de fundamenter, der skal holde støjskærmen. Næste skridt er montage af søjler og et betonskørt, som er det nederste skærmeelement. Til sidst monteres de absorberende skærmkassetter og træbeklædningen, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Nu er vi endelig i gang i marken, og naboerne får inden længe den støjskærm, de har ønsket sig i så lang tid,” siger Sonja Petersen, projektleder i Vejdirektoratet.

Det vil tage en god måneds tid at nedvibrere alle 360 fundamenter. Arbejderne er startet i nord, og entreprenøren arbejder sig mod syd.

En støjskærm inden jul

Projektet er kommet senere i gang i marken end oprindeligt planlagt, og derfor når projektet heller ikke i mål inden årets udgang.

- Vi arbejder mod at have etableret selve skærmen inden jul, så skærmen er ”funktionsdygtig” og derfor vil reducere støjgenerne for naboerne i området, siger Sonja Petersen og fortsætter:

- I starten af januar kommer vi så tilbage og monterer træbeklædningen på skærmen og udfører eventuelle færdiggørelsesarbejder.

Projektet står helt færdigt omkring 1. februar 2019.

Konsekvenser for naboer og trafikanterne

Projektet har konsekvenser for både naboer og trafikanter.

- Vi kan ikke gennemføre et projekt, der er så tæt på både naboer og motorvej uden at genere, siger Sonja Petersen og tilføjer:

- Naboerne vil kunne høre, at der arbejdes i nærheden, men det er ikke som sådan støjende arbejder vi har. Ligeledes flytter arbejdet sig rimelig hurtigt langs strækningen.

For trafikanterne betyder det, at turen nordpå kommer til at tage lidt længere tid specielt i morgenmyldretiden. Der bliver tre smalle spor forbi arbejdsstedet og hastigheden sættes til 80 km/t.

Fakta

Vejdirektoratet og Kolding Kommune anlægger en støjskærm ved boligområdet ved Bramdrupdam i Kolding. Formålet er at reducere støjgenerne fra Sønderjyske Motorvej.

Projektet består af en 6 meter høj støjskærm på en ca. 1500 meter lang strækning mellem Egtvedvej og Vejlevej langs den sydlige side af Sønderjyske Motorvej.

Samme støjskærm sættes op på ca. 550 meter langs tilkørselsrampen fra Vejlevej til den eksisterende støjvold i øst.

Barslund er entreprenør på projektet.

Danskerne er ikke gode til at holde til højre. Det irriterer andre bilister og skaber farlige situationer på vejene. Nu tilbyder Vejdirektoratet bilisterne hjælp af en særligt udviklet robotpsykolog, så de kan ændre på deres kørevaner.

Hvorfor er det så svært for os at huske at dreje rattet mod højre og trække ind, når der er plads på motorvejen? Det vil Vejdirektoratet få bilisterne til at overveje ved hjælp af en robotpsykolog - en såkaldt chatbot - der inviterer trafikanter til at hoppe på den virtuelle briks og konfronterer dem med deres trafikvaner.

- De fleste bilister mener ikke, at deres kørsel generer andre i trafikken, men det kan vi se, at den gør. Vejdirektoratets stikprøver viser, at selv et lille antal bilister, der ikke holder til højre, kan være til stor gene for mange andre bilister bag dem. Samtidig kan der opstå farlige situationer, hvis bilister kører for tæt på hinanden eller føler sig fristet til at overhale indenom, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

- Der er en uoverensstemmelse mellem, hvordan vi opfatter vores egen kørsel, og hvordan andre oplever den. Derfor prøver vi ved hjælp af en ny chatbot at få bilisterne til at reflektere over, hvordan de færdes i trafikken. Vi håber, at mange vil opdage, at deres argumenter for ikke at holde til højre faktisk er uholdbare, hvis de tænker nærmere over det, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Chatbot’en findes på Vejdirektoratets hjemmeside og Facebookside, hvor den er klar til at diskutere trafikvaner, over morgenkaffen. Og når bilisterne sætter sig ud bag rattet i den virkelige verden, vil de møde skilte langs motorvejen på udvalgte strækninger, der igen vil minde dem om at holde til højre. Vejdirektoratet vil desuden uddele magnetstreamers, så bilister der har lyst til det, selv kan formidle budskabet om at holde til højre til andre bilister.

Fakta

• Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, der ikke holder til højre, går det i gennemsnit ud over to andre bilister. På en delstrækning på 22 km kan der dagligt være op imod 1800, der bliver fanget bag bilister, der ikke holder til højre.

• En Megafonmåling fra 2017 viser, at 89 % af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken, men kun 40 % mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken.

• Skilte med ’Hold til højre’ og ’Det er det modsatte af venstre’ vil kunne ses på følgende motorveje i kampagneperioden:
o M20 Vestmotorvejen imellem frakørsel 36 og 37
o M40 Fynske Motorvej imellem frakørsel 54 og 55
o M60 Østjyske Motorvej imellem frakørsel 54 og 55
o M11 Holbækmotorvejen imellem frakørsel 15 og 16
o M70 Nordjyske Motorvej imellem frakørsel 32 og 33

• Kampagnen lanceres i uge 40 og strækker sig over to uger.