Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har nu enstemmigt godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab - TrekantBrand.

Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtigt beredskabet skal reagere, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Fastlæggelsen af serviceniveauet for TrekantBrand er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i Beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og sendt videre til de seks kommuners byråd til endelig vedtagelse.

Formand for Beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen er godt tilfreds med processen.

- Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20% af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn mv.

- Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver, understreger formanden. Vi råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk. Alle brandfolk har et meget stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Med en enstemmig godkendelse i seks byråd er det mere end bare godkendt, og samtidig kan alle vores brandfolk se sig selv i det nye fælles serviceniveau, siger Ib Kristensen.

Alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og alle har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

- Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.

Ensartet udrykning i hele Trekantområdet

For direktøren for TrekantBrand Jarl Vagn Hansen er der nu nået en vigtig milepæl.

- Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. For det utrænede øje kan det se ud som om, at der langt hen ad vejen er tale om det samme, men det er ingenlunde tilfældet. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser. Vi skal nu i gang med en lang række initiativer i en egentlig implementeringsplan, som skal sikre ét fælles brandvæsen i Trekantområdet, siger Jarl Vagn Hansen.

Du kan i weekenden se ungdomsbrandkorpset.

Kolding ungdomsbrandkorps hos Trekantbrand kan lørdag opleves i Legeparken i Kolding.

Her kan du blandt andet se, hvordan en brandbil er indrettet eller prøve en hjertestarter.

Arrangementet finder sted lørdag den 1. september i Legeparken fra klokken 10 til 16.

Nu ophæves afbrændingsforbuddet.

Trekantbrand oplyser mandag i en pressemeddelelse, at afbrændingsforbuddet ophæves med virkning fra klokken 17.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet, skriver Trekantbrand.

Afbrændingsforbuddet blev for anden gang indført den 3. juli. Men nu ophæves det - og borgere kan atter bruge deres grill.

Spørgsmål og svar

Må jeg brænde mit haveaffald af nu?

NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

Må jeg tænde ild i mit bålfad?

JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

Må jeg tænde min terassevarmer?

JA – du må gerne tænde din terassevarmer.

Må jeg bruge min ukrudtsbrænder?

JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder?

Må jeg bruge min grill ”overalt”?

JA du må bruge din grill overalt, som du altid har brugt den

Kort før sankthans blev afbrændingsforbuddet ophævet, men nu genindføres det igen.

På baggrund af den seneste tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande.

Trekantbrand udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med den 3. juli klokken 08 for Kolding samt Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner.

Det oplyser Trekantbrand i en pressemeddelelse.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

Haveaffald

Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
Affald fra skovbrug
Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt bål, herunder bålfade fakler og lign.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

Grill*
Ildsteder
Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes)
* Brug af grill (til kul, pille & gas) samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag.

Brandvæsenet henstiller til, at der udvises forsigtighed i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

Lad aske blive i den tillukkede grill
Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Brandvæsenet er i sit almindelige virke ikke omfattet af forbuddet, ligesom det er tilladt for virksomheder at udføre varmt arbejde (tilladelsen gælder ikke for ukrudtsafbrænding og anden form for direkte afbrænding) i erhvervsmæssig sammenhæng. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukkere eller 9 liter trykvandsslukkere.

Eksempler på varmt arbejde:

Blikkenslagerarbejde:

Lodning af tagrender
Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
Skæring af metal
Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
Smede-, VVS- og metalforarbejdning:
Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
Svejsning af metalrør
Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler, trapper altaner og lign.
Skæring i metal med skærebrænder
Skæring i metal med vinkelsliber

Skæring i ventilationskanaler
Svejsning af plastrør
Arbejde med andet gnistproducerende værktøj

Tømrer og glas/alu facadearbejde:
Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign.

Tagdækkerarbejde:

Svejsning af tagpap med gasbrænder
Svejsning med varmluft

Forbuddet, der blev indført den 25. maj, er nu ophævet.

Trekantbrand har tirsdag ophævet afbrændingsforbuddet i Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner:

- Vi ophæver forbuddet, da det den seneste tid har regnet noget og tørkeindekset er faldet. Vi er gået fra 25-27 grader, tørt og solrigt vejr til nu omkring 16-20 grader og lidt fugt i luften. Men man skal da stadig være påpasselig, siger beredskabsdirektør hos Trekantbrand, Jarl Vagn Hansen, til Kolding Netavis.

Trekantbrand har stadig nogle krav til eksempelvis bål til sankthans på lørdag. Bålene skal være mindst 400 meter fra nåletræer og lyng, 30 meter fra bygninger med hårdt tag og 60 meter fra letantændelige marker. Desuden skal der være mindst 200 meter til det nærmeste stråtækte hus og til oplag af letantændeligt materiale.

Afbrændingsforbuddet blev indført den 25. maj, men er altså nu blevet ophævet.

Onsdag undlod Trekantbrand atter, at tilkalde "nærmeste" brandvæsen.

Så skete det igen. Brandvæsnet i Vejen og Brørup blev onsdag klokken 12.48 kaldt til naturbrand i Lunderskov. Og dette selv om der ligger en brandstation lige ved hånden i Lunderskov, skriver Sebro Press.

Årsagen er, at Trekantbrand endnu ikke har fået flyttet en slukningsgrænse, som følger den gamle kommunegrænse mellem Kolding og Vejen. Og heller ikke selv om der står i loven, at det altid er nærmeste brandvæsen, hjælpen skal komme fra.

Brandvæsnet måtte køre 20 kilometer

Ved branden i Lunderskov onsdag dukkede brandvæsnet fra Vejen op med en kørevej på omkring 10-12 kilometer og fra Brørup med en kørevej på omkring 20 kilometer til trods for at brandstationen i Lunderskov kun ligger kun godt en kilometer fra stedet, hvor det brændte. Miseren er som tidligere omtalt i netavisen Sebro Press, at grænsen mellem de to kommuner går lige klods op ad Lunderskov. Men det er ingen undskyldning for gentagne forsinkede udrykninger.

Branden onsdag var opstået i en rundkørsel til E 20 / Rute 489 ved Lunderskov. Den blev hurtigt slukket af den forsinkede udrykning, men minutter kan være kostbar, når der skal reddes liv og værdier.

Trekantbrand oplyste torsdag til TV Syd, at brandvæsnet nu vil til at krydse kommunegrænsen - og tilkalde nærmeste brandvæsen, som det står foreskrevet i loven.

Nu skal der også slukkes brande over kommunegrænsen.

Der er forandringer på vej i Trekantbrand, der dækker kommunerne i Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia, Vejle og Billund.

Sebro Press oplyste tidligere i år, at Trekantbrand ikke fulgte lovgivningen og lod ikke "nærmeste" brandstation rykke ud til brand - også selv om det er over kommunegrænsen.

Men det skal der nu rettes op på, skriver TV Syd.

Tv-stationen oplyser desuden, at det seneste eksempel med, at brandvæsnet ikke vil krydse kommunegrænsen, atter udspillede sig onsdag kort før klokken 13. Her var der en naturbrand i Vejen Kommune. Branden opstod blot en kilometer fra brandstationen i Lunderskov, men det var en tankvogn fra Brørup - godt 20 kilometer fra brandstedet, der blev tilkaldt.

Ledelsen bliver halveret

Nu bliver ledelsen i Trekantbrand halveret - fra 12 til seks.

- Medarbejderne har fortalt os, at der var for langt til toppen, når der skulle tages beslutninger. Det har vi lyttet til, siger Jarl Vagn Hansen til TV Syd.

Han har været beredskabsdirektør siden 1. marts i år.

Trekantbrand vil desuden nå et andet af deres mål - nemlig serviceniveauet, der ikke er nået dertil, hvor man vil have det.

Trekantbrand har omkring 500 ansatte på fuldtid og deltid, der slukker brande i de seks kommuner.

Nu er der indført afbrændingsforbud i området.

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør.

Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove, hvilket fredagens brand i Randbøl vidner om.

Trekantbrand udsteder derfor et afbrændingsforbud, oplyser Kolding Kommune på deres hjemmeside.

Trekantbrand udsteder et afbrændingsforbud gældende fra den 25. maj 2018 for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• affald fra skovbrug 
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

• grill*
• ildsteder
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« December 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31