Driften af Trekantbrands brandstationer er nu sendt i udbud.

Trekantbrands ni brandstationer i Kolding, Ejby, Brørup, Vejen, Egtved, Bredsten, Give, Billund og Grindsted er sendt i udbud, skriver Beredskabsinfo.dk.

I dag er det Falck, som driver stationerne.

Udbuddet af brandslukningen er tilrettelagt som et udbud med forhandling. Det gennemføres i første omgang som en prækvalifikation. Resultatet af prækvalifikationen ventes at foreligge i januar 2020, hvorefter et indledende tilbud skal afleveres i februar, mens det endelige tilbud – efter afholdelse af forhandlingsmøder – skal afleveres i marts, skriver Beredskabsinfo.

Trekantbrand har dog nogle krav til prækvalifikationen. Selskabet/operatøren skal have mindst tre sammenlignelige opgaver indenfor de seneste tre år. Desuden skal hver af disse opgaver have haft en kontraktværdi på mindst 10 millioner kroner.

Vinderes af udbuddet er den operatør/selskab, der kan drive brandstationerne for den billigste pris. Det er det eneste kriterium.

Den nye operatør kommer dog ikke til, at drive alle ni brandstationer fra starten af. Falck driver brandstationerne i Billund Kommune indtil 1. januar 2023 og i Vejen Kommune indtil 1. januar 2022.

Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har nu enstemmigt godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab - TrekantBrand.

Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtigt beredskabet skal reagere, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Fastlæggelsen af serviceniveauet for TrekantBrand er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i Beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og sendt videre til de seks kommuners byråd til endelig vedtagelse.

Formand for Beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen er godt tilfreds med processen.

- Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20% af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn mv.

- Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver, understreger formanden. Vi råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk. Alle brandfolk har et meget stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Med en enstemmig godkendelse i seks byråd er det mere end bare godkendt, og samtidig kan alle vores brandfolk se sig selv i det nye fælles serviceniveau, siger Ib Kristensen.

Alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og alle har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

- Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.

Ensartet udrykning i hele Trekantområdet

For direktøren for TrekantBrand Jarl Vagn Hansen er der nu nået en vigtig milepæl.

- Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. For det utrænede øje kan det se ud som om, at der langt hen ad vejen er tale om det samme, men det er ingenlunde tilfældet. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser. Vi skal nu i gang med en lang række initiativer i en egentlig implementeringsplan, som skal sikre ét fælles brandvæsen i Trekantområdet, siger Jarl Vagn Hansen.

Du kan i weekenden se ungdomsbrandkorpset.

Kolding ungdomsbrandkorps hos Trekantbrand kan lørdag opleves i Legeparken i Kolding.

Her kan du blandt andet se, hvordan en brandbil er indrettet eller prøve en hjertestarter.

Arrangementet finder sted lørdag den 1. september i Legeparken fra klokken 10 til 16.

Nu ophæves afbrændingsforbuddet.

Trekantbrand oplyser mandag i en pressemeddelelse, at afbrændingsforbuddet ophæves med virkning fra klokken 17.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet, skriver Trekantbrand.

Afbrændingsforbuddet blev for anden gang indført den 3. juli. Men nu ophæves det - og borgere kan atter bruge deres grill.

Spørgsmål og svar

Må jeg brænde mit haveaffald af nu?

NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

Må jeg tænde ild i mit bålfad?

JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

Må jeg tænde min terassevarmer?

JA – du må gerne tænde din terassevarmer.

Må jeg bruge min ukrudtsbrænder?

JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder?

Må jeg bruge min grill ”overalt”?

JA du må bruge din grill overalt, som du altid har brugt den

Kort før sankthans blev afbrændingsforbuddet ophævet, men nu genindføres det igen.

På baggrund af den seneste tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande.

Trekantbrand udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med den 3. juli klokken 08 for Kolding samt Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner.

Det oplyser Trekantbrand i en pressemeddelelse.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

Haveaffald

Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
Affald fra skovbrug
Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt bål, herunder bålfade fakler og lign.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

Grill*
Ildsteder
Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes)
* Brug af grill (til kul, pille & gas) samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag.

Brandvæsenet henstiller til, at der udvises forsigtighed i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

Lad aske blive i den tillukkede grill
Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Brandvæsenet er i sit almindelige virke ikke omfattet af forbuddet, ligesom det er tilladt for virksomheder at udføre varmt arbejde (tilladelsen gælder ikke for ukrudtsafbrænding og anden form for direkte afbrænding) i erhvervsmæssig sammenhæng. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukkere eller 9 liter trykvandsslukkere.

Eksempler på varmt arbejde:

Blikkenslagerarbejde:

Lodning af tagrender
Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
Skæring af metal
Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
Smede-, VVS- og metalforarbejdning:
Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
Svejsning af metalrør
Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler, trapper altaner og lign.
Skæring i metal med skærebrænder
Skæring i metal med vinkelsliber

Skæring i ventilationskanaler
Svejsning af plastrør
Arbejde med andet gnistproducerende værktøj

Tømrer og glas/alu facadearbejde:
Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign.

Tagdækkerarbejde:

Svejsning af tagpap med gasbrænder
Svejsning med varmluft

Side 1 ud af 2